Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 100, 17. april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.100.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 100

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
17. april 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Domstolen

2010/C 100/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 80 af 27.3.2010

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2010/C 100/02

Sag C-172/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. februar 2010 — Pontina Ambiente Srl mod Regione Lazio (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Roma — Italien) (Miljø — direktiv 1999/31/EF — artikel 10 — særlig afgift for deponering af fast affald — denne afgift pålagt operatøren af et deponeringsanlæg — driftsomkostningerne ved et deponeringsanlæg — direktiv 2000/35/EF — morarenter)

2

2010/C 100/03

Sag C-310/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. februar 2010 — London Borough of Harrow mod Nimco Hassan Ibrahim og Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal — Det Forenede Kongerige) (Fri bevægelighed for personer — opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en statsborger i en medlemsstat, og for deres børn, som selv er statsborgere i en medlemsstat — statsborger i en medlemsstat, hvis lønnede beskæftigelse ophører, og som derefter udrejser fra værtsmedlemsstaten — børnene indskrevet ved en uddannelsesinstitution — ingen midler til underhold — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 12 — direktiv 2004/38/EF)

3

2010/C 100/04

Sag C-337/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. februar 2010 — X Holding B.V. mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene)) (Artikel 43 EF og 48 EF — skattelovgivning — selskabsskat — skattemæssig enhed bestående af et hjemmehørende moderselskab og af et eller flere hjemmehørende datterselskaber — beskatning af enhedens overskud hos moderselskabet — udelukkelse af ikke-hjemmehørende datterselskaber)

3

2010/C 100/05

Sag C-381/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2010 — Car Trim GmbH mod KeySafety Systems Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof, Tyskland) (Retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 5, nr. 1), litra b) — kompetence i sager om kontraktforhold — fastlæggelse af opfyldelsesstedet for forpligtelsen — kriterier til sondring mellem »salg af varer« og »levering af tjenesteydelser«)

4

2010/C 100/06

Sag C-386/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2010 — Firma Brita GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Associeringsaftalen EF-Israel — geografisk anvendelsesområde — associeringsaftalen EF-PLO — nægtelse af at anvende den præferencetoldbehandling, som bevilliges varer med oprindelse i Israel, på varer med oprindelse i Vestbredden — tvivl med hensyn til varernes oprindelse — godkendt eksportør — efterfølgende kontrol af fakturaerklæringer ved indførselsstatens toldmyndigheder — Wienerkonventionen af 1969 om traktatretten — princippet om traktaters relative virkning)

4

2010/C 100/07

Sag C-408/08 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. februar 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og CMS Hasche Sigle (Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 55, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra c) — retlig interesse i forbindelse med indgivelse af en begæring om et varemærkes ugyldighed, der støttes på en absolut ugyldighedsgrund — advokatfirma — ordmærket »COLOR EDITION« — beskrivende karakter af et ordmærke, der er sammensat af beskrivende bestanddele)

5

2010/C 100/08

Sag C-480/08: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. februar 2010 — Maria Teixeira mod London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal, Det Forenede Kongerige) (Fri bevægelighed for personer — opholdsret — statsborger i en medlemsstat, som har arbejdet i en anden medlemsstat, og som er forblevet dér efter at være ophørt med at arbejde — barn, som følger en faglig udannelse i værtsmedlemsstaten — ingen midler til underhold — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 12 — direktiv 2004/38/EF)

6

2010/C 100/09

Sag C-562/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 25. februar 2010 — Müller Fleisch GmbH mod Land Baden-Württemburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht, Tyskland) (Overvågningssystem for bovin spongiform encephalopati — forordning (EF) nr. 999/2001 — kvæg på over 30 måneder — normal slagtning — kød bestemt til konsum — obligatorisk test — nationale bestemmelser — pligt til at teste — udvidelse — kvæg på over 24 måneder)

7

2010/C 100/10

Sag C-25/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. februar 2010 — Sió-Eckes Kft. mod Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Bíróság (Republikken Ungarn)) (Fælles landbrugspolitik — forordning (EF) nr. 2201/96 — den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager — forordning (EF) nr. 1535/2003 — støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager — forarbejdede produkter — ferskner i sukkerlage og/eller naturlig frugtsaft — færdigvarer)

7

2010/C 100/11

Sag C-170/09: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. februar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2005/60/EF — hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

8

2010/C 100/12

Sag C-209/09: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2010 — sag indledt af Lahti Energia Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Direktiv 2000/76/EF — affaldsforbrænding — forbrændingsanlæg — kombineret forbrændingsanlæg — kompleks bestående af et gasanlæg og et kraftværk — forbrænding i kraftværket af urenset gas, der hidrører fra termisk behandling af affald i gasanlægget)

9

2010/C 100/13

Sag C-295/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. februar 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2006/43/EF — selskabsret — lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

9

2010/C 100/14

Sag C-330/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 25. februar 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 2006/43/EF — selskabsret — lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

10

2010/C 100/15

Forenede sager C-403/08 og C-429/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. december 2009 (anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige)) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA mod QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton og Derek Owen (sag C-403/08) og Karen Murphy mod Media Protection Services Ltd (sag C-429/08) (Præjudiciel forelæggelse — begæring om deltagelse i retsforhandlinger — afslag)

10

2010/C 100/16

Sag C-513/08 P: Domstolens kendelse af 9. december 2009 — Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen (Appel — tjenestemænd — social sikring — udtrykkeligt afslag på anmodningen om godtgørelse af visse af sagsøgerens lægeudgifter med 100 % — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

11

2010/C 100/17

Sag C-528/08 P: Domstolens kendelse af 9. december 2009 — Luigi Marcuccio mod Europa-Kommissionen (Appel — tjenestemænd — social sikring — udtrykkeligt afslag på anmodningen om godtgørelse af visse af sagsøgerens lægeudgifter med 100 % — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

11

2010/C 100/18

Sag C-579/08 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. januar 2010 — Messer Group GmbH mod Air Products and Chemicals Inc. og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — artikel 119 i procesreglementet — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — ordmærkerne Ferromix, Inomix og Alumix — ældre varemærker FERROMAXX, INOMAXX og ALUMAXX — indsigelse fra indehaveren — relevant kundekreds — grad af lighed — svag grad af særpræg ved det ældre varemærke — risiko for forveksling)

12

2010/C 100/19

Sag C-69/09 P: Domstolens kendelse af 22. januar 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl og Magan Italia Srl mod Europa-Kommissionen (Fremskyndet procedure)

12

2010/C 100/20

Forenede sager C-292/09 og C-293/09: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 13. januar 2010 — Isabella Calestani (sag C-292/09) og Paolo Lunardi (sag C-293/09) mod Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Parma (Italien)) (Præjudiciel afgørelse — afvisning)

13

2010/C 100/21

Sag C-449/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 18. november 2009 — Canon Kabushiki Kaisha mod IPN Bulgaria OOD

13

2010/C 100/22

Sag C-547/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Innsbruck (Østrig) den 28. december 2009 — Pensionsversicherungsanstalt mod Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Sag C-17/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Brně (Den Tjekkiske Republik) den 11. januar 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA mod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Sag C-23/10: Sag anlagt den 14. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

15

2010/C 100/25

Sag C-25/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 15. januar 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v. mod État belge — Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Sag C-30/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Linköpings tingsrätt (Sverige) den 19. januar 2010 — Lotta Andersson mod Staten gennem Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Sag C-31/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 20. januar 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH mod Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Sag C-32/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven Kasatsionen sad (Bulgarien) den 20. januar 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev mod Del-Pi-Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Sag C-34/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21. januar 2010 — Prof. Dr. Oliver Brüstle mod Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Sag C-37/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 22. januar 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen mod BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Sag C-42/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 25. januar 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, og 2. Marc Janssens mod Belgische Staat, intervenient: Luk Vangheluwe

20

2010/C 100/32

Sag C-43/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 25. januar 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias m.fl., Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias m.fl. og Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Hellas mod ministeren for miljø, fysisk planlægning og offentlige arbejder m.fl.

20

2010/C 100/33

Sag C-44/10: Sag anlagt den 28. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

23

2010/C 100/34

Sag C-45/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 28. januar 2010 — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 2. Marc Janssens mod Belgische Staat

23

2010/C 100/35

Sag C-48/10: Sag anlagt den 28. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

24

2010/C 100/36

Sag C-50/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

24

2010/C 100/37

Sag C-52/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 1. februar 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. »ALTER CHANNEL« og Konstantinos Giannikos mod Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis og Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Sag C-57/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Belgien) den 28. januar 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW mod Belgische Staat

25

2010/C 100/39

Sag C-58/10, Sag C-59/10, Sag C-60/10, Sag C-61/10, Sag C-62/10, Sag C-63/10, Sag C-64/10, Sag C-65/10, Sag C-66/10, Sag C-67/10, Sag C-68/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 3. februar 2010 i sagerne: — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL og Monsanto Technology LLC mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL og Monsanto Europe SA mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM) mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau og GAEC de Commenian mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique og Pioneer Semences mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS og Euralis Coop mod Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Sag C-69/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal administratif (Luxembourg) den 5. februar 2010 — Brahim Samba Diouf mod Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

27

2010/C 100/41

Sag C-72/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 9. februar 2010 — straffesag mod Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Sag C-77/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 9. februar 2010 — Ugo Cifone mod Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Sag C-80/10: Sag anlagt den 11. februar 2010 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

28

2010/C 100/44

Sag C-84/10 P: Appel iværksat den 12. februar 2010 af Longevity Health Products, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 9. december 2009 i sag T-484/08, Longevity Health Products, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), den anden part i appelsagen: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Sag C-87/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio (Italien) den 15. februar 2010 — Edil Centro SpA mod Electrosteel Europa sa

30

2010/C 100/46

Sag C-88/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Palermo (Italien) den 15. februar 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale mod Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Sag C-94/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 17. februar 2010, Danfoss A/S og Sauer-Danfoss ApS mod Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Sag C-105/10: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 25. februar 2010 — Virallinen syyttäjä mod Malik Gataev og Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Sag C-525/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Tredje Afdeling den 15. januar 2010 — Sylvia Bienek mod Condor Flugdienst GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland)

34

2010/C 100/50

Sag C-313/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

34

2010/C 100/51

Sag C-328/09: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. januar 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

34

 

Retten

2010/C 100/52

Sag T-16/04: Rettens dom af 2. marts 2010 — Arcelor mod Parlamentet og Rådet (Miljø — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — annullationspåstand — sagsøgeren ikke umiddelbart og individuelt berørt — erstatningspåstand — formaliteten — tilstrækkeligt kvalificeret krænkelse af en højere retsregel, der tillægger borgerne rettigheder — ejendomsret — retten til fri erhvervsudøvelse — proportionalitet — ligebehandling — etableringsfrihed — retssikkerhed)

35

2010/C 100/53

Sag T-70/05: Rettens dom af 2. marts 2010 — Evropaïki Dynamiki mod EMSA (»Offentlige tjenesteydelsesaftaler — EMSA’s udbudsprocedurer — levering af edb-tjenesteydelser — afvisning af bud — annullationssøgsmål — Rettens kompetence — mangler ved bud — ligebehandling — hensyntagen til tildelingskriterierne, der er fastsat i udbudsbetingelserne eller i udbudsbekendtgørelsen — etablering af underkriterier til tildelingskriterierne — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt«)

35

2010/C 100/54

Sag T-163/05: Dom afsagt af Retten den 3. marts 2010 — Bundesverband deutscher Banken mod Kommissionen (Statsstøtte — overførsel af offentlig kapital til Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — beslutning, der erklærer støtten delvis uforenelig med fællesmarkedet og kræver tilbagesøgning heraf — kriteriet privat investor — begrundelsespligt)

36

2010/C 100/55

Sag T-429/05: Dom afsagt af Retten den 3. marts 2010 — Artegodan mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — humanmedicinske lægemidler — beslutning om tilbagekaldelse af en markedsføringstilladelse — annullation af beslutningen ved Rettens dom — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

36

2010/C 100/56

Sag T-36/06: Rettens dom af 3. marts 2010 — Bundesverband deutscher Banken mod Kommissionen (Statsstøtte — overførsel af offentlige aktiver til Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — beslutning, hvorved det fastslås, at den anmeldte foranstaltning ikke udgør støtte — kriteriet om den private investor — begrundelsespligt — alvorlige vanskeligheder)

37

2010/C 100/57

Forenede sager T-102/07 og T-120/07: Rettens dom af 3. marts 2010 — Freistaat Sachsen m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte ydet af Tyskland i form af investering i virksomhed og garantier for optagne lån — beslutning, der erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet — generel støtteordning godkendt af Kommissionen — begrebet kriseramt virksomhed — rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder — støttebeløbet — begrundelsespligt)

37

2010/C 100/58

Sag T-321/07: Rettens dom af 3. marts 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten mod KHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket A+ — det ældre EF-ordmærke AirPlus International — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — ingen lighedspunkter mellem mærkerne — begrundelsespligt — ret til forsvar — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, artikel 73, 74 og 79 i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, artikel 75, 76 og 83 i forordning (EF) nr. 207/200))

38

2010/C 100/59

Sag T-248/08 P: Rettens dom af 2. marts 2010 — Doktor mod Rådet (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — prøvetid — forlængelse af prøvetiden — udtalelse ved prøvetidens udløb — afskedigelse efter prøvetidens udløb — vedtægtens artikel 34 — forvanskning af de faktiske omstændigheder og beviser — Personalerettens forpligtelse til at begrunde sine afgørelser)

38

2010/C 100/60

Sag T-11/09: Rettens dom af 23. februar 2010 — Özdemir mod KHIM — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om James Jones som EF-ordmærke — det ældre EF-ordmærke JACK & JONES — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

39

2010/C 100/61

Sag T-408/07: Rettens kendelse af 4. februar 2010 — Crunch Fitness International mod KHIM — ILG (CRUNCH) (EF-varemærker — fortabelse — tilbagekaldelse af fortabelse — ufornødent at træffe afgørelse)

39

2010/C 100/62

Sag T-456/07: Rettens kendelse af 12. februar 2010 — Kommissionen mod CdT (Annullationssøgsmål — Fællesskabets pensionsordning — CdT’s forpligtelse til at betale bidrag i regnskabsårene 1998-2005 — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — retsakt uden retsvirkninger i forhold til tredjemand — åbenbart afvisningsgrundlag)

40

2010/C 100/63

Sag T-481/08: Rettens kendelse af 8. februar 2010 — Alisei mod Kommissionen (»Annullationssøgsmål — foranstaltninger udadtil og EUF — afslutning af en revision og vedtagelse af den endelige rapport — kontraktrelateret akt — manglende kompetence — ikke umiddelbart berørt — afvisning — erstatningssøgsmål — åbenbar afvisningsgrund«)

40

2010/C 100/64

Sag T-18/10: Sag anlagt den 11. januar 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mod Parlamentet og Rådet

41

2010/C 100/65

Sag T-21/10: Sag anlagt den 25. januar 2010 — Tyskland mod Kommissionen

42

2010/C 100/66

Sag T-22/10: Sag anlagt den 25. januar 2010 — Esprit International mod KHIM — Marc O'Polo International (gengivelse af bogstavet »e« påført en bukselomme)

42

2010/C 100/67

Sag T-24/10: Sag anlagt den 27. januar 2010 — CECA mod Kommissionen

43

2010/C 100/68

Sag T-25/10: Sag anlagt den 27. januar 2010 — BASF Specialty Chemicals og BASF Lampertheim mod Kommissionen

44

2010/C 100/69

Sag T-26/10: Sag anlagt den 25. januar 2010 — Alibaba Group mod KHIM — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Sag T-27/10: Sag anlagt den 27. januar 2010 — AC-Treuhand mod Kommissionen

45

2010/C 100/71

Sag T-34/10: Sag anlagt den 26. januar 2010 — Hairdreams mod KHIM — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Sag T-35/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — Bank Melli Iran mod Rådet

47

2010/C 100/73

Sag T-36/10: Sag anlagt den 1. februar 2010 — Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen

48

2010/C 100/74

Sag T-39/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — El Corte Inglés mod KHIM — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Sag T-40/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — Elf Aquitaine mod Kommissionen

49

2010/C 100/76

Sag T-41/10: Sag anlagt den 2. februar 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale mod KHIM — SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Sag T-43/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — Elementis m.fl. mod Kommissionen

51

2010/C 100/78

Sag T-45/10: Sag anlagt den 28. januar 2010 — GEA Group mod Kommissionen

52

2010/C 100/79

Sag T-46/10: Sag anlagt den 28. januar 2010 — Faci mod Kommissionen

53

2010/C 100/80

Sag T-47/10: Sag anlagt den 27. januar 2010 — Akzo Nobel m.fl. mod Kommissionen

54

2010/C 100/81

Sag T-48/10 P: Appel iværksat den 2. februar 2010 af Herbert Meister til prøvelse af kendelse afsagt den 30. november 2009 af Personaleretten i sag F-17/09, Meister mod KHIM

55

2010/C 100/82

Sag T-49/10: Sag anlagt den 5. februar 2010 — Footwear mod KHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Sag T-53/10: Sag anlagt den 5. februar 2010 — Reisenthel mod KHIM — Dynamic Promotion (stabelkasser og kurve)

56

2010/C 100/84

Sag T-59/10: Sag anlagt den 9. februar 2010 — Geemarc Telecom mod KHIM — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Sag T-60/10: Sag anlagt den 10. februar 2010 — Jackson International mod KHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Sag T-61/10: Sag anlagt den 8. februar 2010 — Victoria Sánchez mod Parlamentet og Kommissionen

58

2010/C 100/87

Sag T-65/10: Sag anlagt den 11. februar 2010 — Spanien mod Kommissionen

59

2010/C 100/88

Sag T-67/10: Sag anlagt den 17. februar 2010 — Spanien mod Kommissionen

60

2010/C 100/89

Sag T-68/10: Sag anlagt den 15. februar 2010 — Sphere Time mod KHIM — Punch (ure)

60

2010/C 100/90

Sag T-69/10: Sag anlagt den 18. februar 2010 — IRO mod Kommissionen

61

2010/C 100/91

Sag T-70/10: Sag anlagt den 19. februar 2010 — Feralpi mod Kommissionen

61

2010/C 100/92

Sag T-71/10: Sag anlagt den 18. februar 2010 — Xeda International og Pace International mod Kommissionen

62

2010/C 100/93

Sag T-73/10 P: Appel iværksat den 17. februar 2010 af Apostolov til prøvelse af kendelse afsagt den 15. december 2009 af Personaleretten i sag F-8/09, Apostolov mod Kommissionen

63

2010/C 100/94

Sag T-74/10: Sag anlagt den 16. februar 2010 — Flaco Geräte mod KHIM — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Sag T-81/10: Sag anlagt den 24. februar 2010 — Tempus Vade mod KHIM — Palacios Serrano

64

2010/C 100/96

Sag T-83/10: Sag anlagt den 19. februar 2010 — Riva Fire mod Kommissionen

65

2010/C 100/97

Sag T-85/10: Sag anlagt den 18. februar 2010 — Alfa Acciai mod Kommissionen

66

2010/C 100/98

Sag T-87/10: Sag anlagt den 23. februar 2010 — Chestnut Medical Technologies mod KHIM (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Sag T-89/10: Sag anlagt den 24. februar 2010 — Ungarn mod Kommissionen

67

 

Retten for EU-Personalesager

2010/C 100/00

Sag F-3/10: Sag anlagt den 15. januar 2010 — AB mod Europa-Kommissionen

69

2010/C 100/01

Sag F-7/10: Sag anlagt den 19. januar 2010 — Garcia Lledo m.fl. mod KHIM

69

2010/C 100/02

Sag F-8/10: Sag anlagt den 25. januar 2010 — Gheysens mod Rådet

69

2010/C 100/03

Sag F-10/10: Sag anlagt den 29. januar 2010 — Hecq mod Kommissionen

70


DA

 

Top