EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:013:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 13, 20. januar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.013.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 13

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
20. januar 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2010/C 013/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 8. januar 2010 om tre forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed, en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedsordninger og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2010/5)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 013/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5502 — Merck/Schering-Plough) (1)

10

2010/C 013/03

Meddelelse fra Kommissionen om de myndigheder, der er bemyndiget til at udstede ægthedscertifikater i henhold til forordning (EF) nr. 620/2009

11

2010/C 013/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) (1)

12


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 013/05

Euroens vekselkurs

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 013/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

14

2010/C 013/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

19

2010/C 013/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

24

2010/C 013/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

29

2010/C 013/10

Uddrag af afgørelsen vedrørende Bank of Credit and Commerce International truffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

34

2010/C 013/11

Meddelelse til de erhvervsdrivende, der er omfattet af offentlig intervention for hård hvede og ris (Artikel 23, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 670/2009 og artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1173/2009 )

36


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 013/12

Forenklet udbudsbekendtgørelse vedrørende ruteflyvning på følgende ruter, der er omfattet af en forpligtelse til offentlig tjeneste: Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg og Clermont-Ferrand–Toulouse

57

 

PROCEDURER FOR GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 013/13

Statsstøtte — Tyskland — Statsstøtte C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09 — Hypo Real Estate, Tyskland — Udvidelse af den formelle undersøgelsesprocedure og midlertidig godkendelse af kapitaltilførsler — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1)

58


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top