Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 296, 05. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.296.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 296

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
5. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Rådet

2009/C 296/01

Rådets Resolution af 30. november 2009 om udveksling af dna-analyseresultater

1

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2009/C 296/02

Rådets henstilling af 30. november 2009 om røgfri miljøer

4


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 296/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5691 — Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 296/04

Euroens vekselkurs

16

2009/C 296/05

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. september 2009 om udkast til beslutning i sag COMP/C.39129 — Elektriske Transformatorer (1) — Ordfører: Luxembourg

17

2009/C 296/06

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 2. oktober 2009 om udkast til beslutning i sag COMP/C.39129 — Elektriske transformatorer (2) — Ordfører: Luxembourg

18

2009/C 296/07

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer (I henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse (2001/462/EF/EKSF) af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

19

2009/C 296/08

Resumé af Kommissionens beslutning af 7. oktober 2009 vedrørende en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer) (meddelt under nummer K(2009) 7601)  (1)

21

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 296/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

23

2009/C 296/10

Meddelelse om ansøgning om efterforskning efter flydende og gasformige kulbrinter på området benævnt »Biancavilla« — Republikken Italien — Regionen Sicilien — Erhvervsafdelingen — det Regionale Erhvervs- og Minedepartement — Regionalkontoret for Kulbrinter og Geotermi (U.R.I.G.)

28


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 296/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5659 — Daimler AG/IPIC/Brawn GP) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

30


 

Berigtigelser

2009/C 296/12

Berigtigelse til godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT C 275 af 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Berigtigelse til godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT C 275 af 14.11.2009)

31

2009/C 296/14

Berigtigelse til meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EUT C 293 af 2.12.2009)

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top