Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 295, 04. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CE2009.295.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 295E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
4. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

Europa-Parlamentet
SESSIONEN 2008-2009
Mødeperioden fra den 2 til 4 september 2008
VEDTAGNE TEKSTER
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 275 E af 30.10.2008.

 

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 2. september 2008

2009/C 295E/01

Fiskeri og akvakulturEuropa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om fiskeri og akvakultur i forbindelse med integreret kystzoneplanlægning i Europa (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Evaluering af DublinsystemetEuropa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om evaluering af Dublinsystemet (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

MotorkøretøjsforsikringEuropa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om visse spørgsmål vedrørende motorkøretøjsforsikring (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Bekæmpelse af skattesvigEuropa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

2011 som det europæiske år for frivilligt arbejdeEuropa-Parlamentets erklæring om 2011 som det europæiske år for frivilligt arbejde

19

2009/C 295E/06

Styrkelse af de unges rolle i forbindelse med EU's politikkerEuropa-Parlamentets erklæring om større opmærksomhed på fremme af unges deltagelse i EU's politikker

21

2009/C 295E/07

Hastesamarbejde om at finde savnede børnEuropa-Parlamentets erklæring om hastesamarbejde om at finde savnede børn

23

 

Onsdag, den 3. september 2008

2009/C 295E/08

Situationen i GeorgienEuropa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om situationen i Georgien

26

2009/C 295E/09

Fælles referenceramme for europæisk aftaleretEuropa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om den fælles referenceramme for europæisk aftaleret

31

2009/C 295E/10

Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand om klage 3453/2005/GGEuropa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Kommissionen i klage 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Ligestilling mellem kvinder og mænd — 2008Europa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og mænd — 2008 (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Kloning af dyr til fødevareforsyningEuropa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om kloning af dyr til fødevarer

42

2009/C 295E/13

Ligestilling mellem mænd og kvinder: Markedsføring og reklameEuropa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om hvordan markedsføring og reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder (2008/2038(INI))

43

 

Torsdag, den 4. september 2008

2009/C 295E/14

Palæstinensiske fanger i IsraelEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

47

2009/C 295E/15

Evaluering af EU-sanktioner på menneskerettighedsområdetEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om evaluering af EU-sanktioner som del af EU's aktioner og politikker på menneskerettighedsområdet (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Milleniumsudviklingsmålene — Mål nr. 5: Forbedring af sundhedsplejen for mødreEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om mødredødelighed forud for FN's højniveaumøde om undersøgelsen af milleniumsudviklingsmålene, som afholdes den 25. september 2008

62

2009/C 295E/17

Handel med tjenesteydelserEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om handel med tjenesteydelser (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Europæisk havnepolitikEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om en europæisk havnepolitik (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Godstransport i EuropaEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om godstransport i Europa (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø 2004-2010Europa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø 2004-2010 (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Statskuppet i MauretanienEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om statskuppet i Mauretanien

89

2009/C 295E/22

Henrettelser ved hængning i IranEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om henrettelser i Iran

92

2009/C 295E/23

Drab på albinoer i TanzaniaEuropa-Parlamentets beslutning af 4. september 2008 om drabene på albinoer i Tanzania

94

 

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 2. september 2008

2009/C 295E/24

Inddragelse af formænd for underudvalg (fortolkning af forretningsordenens artikel 182)Europa-Parlamentets afgørelse af 2. september 2008 om fortolkning af forretningsordenens artikel 182 for så vidt angår inddragelse af formænd for underudvalg

97

 

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag, den 2. september 2008

2009/C 295E/25

Programmet »Aktive unge« (2007-2013) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 (KOM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2008/EF om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013

98

2009/C 295E/26

Kulturprogrammet (2007-2013) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) (KOM(2008)0057 — C6-0058/2008 — 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2008/EF om ændring af afgørelse nr. 1855/2006/EF om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013)

99

2009/C 295E/27

Programmet »Europa for Borgerne« (2007-2013) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet »Europa for Borgerne« til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (KOM(2008)0059 — C6-0060/2008 — 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2008/EF om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet »Europa for Borgerne« til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

100

2009/C 295E/28

Handlingsprogram for livslang læring ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring (KOM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2008/EF om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring

101

2009/C 295E/29

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Usbekistan *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0117 — C6-0213/2008 — 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Kirgisistan *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0133 — C6-0228/2008 — 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Tadsjikistan *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0143 — C6-0254/2008 — 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Montenegros ansvar for langfristede lån ydet til Serbien-Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets afgørelse om Montenegros særskilte hæftelse og om forholdsmæssig nedsættelse af Serbiens hæftelse med hensyn til de langfristede lån, som Fællesskabet har ydet Statsunionen Serbien og Montenegro (tidligere Forbundsrepublikken Jugoslavien) i henhold til Rådets afgørelse 2001/549/EF og 2002/882/EF (KOM(2008)0228 — C6-0221/2008 — 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2008)0314 — C6-0219/2008 — 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean (KOM(2007)0831 — C6-0047/2008 — 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Forslag til ændringsbudget nr. 5/2008Europa-Parlamentets beslutning af 2. september 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III — Kommissionen (11571/2008 — C6-0294/2008 — 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Det europæiske retlige netværk *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Kongeriget Spanien, Kongeriget Belgien, Republikken Polen, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Slovakiske Republik, Republikken Estland, Republikken Østrig og Den Portugisiske Republik med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om det europæiske retlige netværk (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Gensidig anerkendelse af afgørelser *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om fuldbyrdelse af afgørelser in absentia og om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation og rammeafgørelse 2008/…/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for Schengen-grænsekodeksen ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-grænsekodeksen (KOM(2008)0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. september 2008 med henblik på vedtagelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen

148

2009/C 295E/39

Styrkelse af Eurojust *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. september 2008 om initiativ fra Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik og Kongeriget Sverige, med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

149

 

Onsdag, den 3. september 2008

2009/C 295E/40

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, mm. ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (ændring af direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0611 — C6-0347/2007 — 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/…/EF om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

164

2009/C 295E/42

Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (tilpasning af forordning (EF) nr. 648/2004) ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 med henblik på tilpasning til forordning (EF) nr. … om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007)0613 — C6-0349/2007 — 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Hydrogendrevne køretøjer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (KOM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF

166

 

Torsdag, den 4. september 2008

2009/C 295E/44

Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer ***IEuropa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. september 2008 om forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (KOM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89

167

2009/C 295E/45

Centralasiatiske landes ret til finansiering *Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. september 2008 om forslag til Rådets afgørelse om centralasiatiske landes ret til finansiering efter Rådets afgørelse 2006/1016/EF om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet (KOM(2008)0172 — C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS))

168


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Politiske ændringer: den nye eller ændrede tekst markeres med fede typer og kursiv, udeladelser markeres med symbolet ▐.

Tekniske rettelser og justeringer foretaget af tjenestegrenene: den nye eller ændrede tekst markeres med kursiv, udeladelser markeres med symbolet ║.

DA

 

Top