EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 291, 01. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.291.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 291

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
1. december 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2009/C 291/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 12. november 2009 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/49/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (CON/2009/94)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 291/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5647 — Advent/GFKL) (1)

7

2009/C 291/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5640 — SCF/AIG BANK/AIG Credit) (1)

7


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 291/04

Euroens vekselkurs

8

2009/C 291/05

Kommissionens meddelelse om parter, der er fritaget i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 og opretholdes ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005: ændringer af visse fritagne parters navn og registrerede adresse

9

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 291/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

12

2009/C 291/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

17

2009/C 291/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

23


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2009/C 291/09

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

28

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 291/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5719 — Oaktree/SGD) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

31

2009/C 291/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5668 — Safran/SIA/Safran Electronics Asia) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

32


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top