EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:272:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 272, 13. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.272.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 272

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
13. november 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2009/C 272/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. oktober 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF (CON/2009/81)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 272/02

Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

8

2009/C 272/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5633 — Pepsico/The Pepsico Bottling Group) (1)

10

2009/C 272/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5632 — Pepsico/Pepsi Americas) (1)

10


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 272/05

Euroens vekselkurs

11

 

Revisionsretten

2009/C 272/06

Særberetning nr. 10/2009 »Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter«

12

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 272/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

13

2009/C 272/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning (1)

19

2009/C 272/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste (1)

20


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 272/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5679 — Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

21

2009/C 272/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5684 — BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

23

2009/C 272/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5644 — Kraft Foods/Cadbury) (1)

24


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top