Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:228:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 228, 22. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.228.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 228

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
22. september 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

452. plenarforsamling den 24. og 25. marts 2009

2009/C 228/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om skovenes og skovbrugets rolle i forbindelse med opfyldelsen af EU's klimaforpligtelser (sonderende udtalelse)

1

2009/C 228/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Partnerskab mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet (sonderende udtalelse)

9

2009/C 228/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kortlægning af de resterende hindringer for mobiliteten på det indre arbejdsmarked (sonderende udtalelse)

14

2009/C 228/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Situationen for ældre lønmodtagere konfronteret med industrielle forandringer — støttetilbud og diversificering af aldersstrukturen inden for brancher og virksomheder (initiativudtalelse)

24

2009/C 228/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om de transatlantiske forbindelser: »Større inddragelse af civilsamfundet«

32


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

452. plenarforsamling den 24. og 25. marts 2009

2009/C 228/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler

40

2009/C 228/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens beretning — Beretning om Konkurrencepolitikken (2007)

47

2009/C 228/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog: Ophavsret i videnøkonomien

52

2009/C 228/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Fælles programmering af forskningsindsatsen: Samarbejde om de fælles udfordringer giver større effekt

56

2009/C 228/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring

62

2009/C 228/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

66

2009/C 228/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater

69

2009/C 228/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af […] om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision

75

2009/C 228/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

78

2009/C 228/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre

81

2009/C 228/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen: Anden strategiske energiredegørelse — EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og -solidaritet

84

2009/C 228/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdet)

90

2009/C 228/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2008 af om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (»Marco Polo II«)

95

2009/C 228/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program for audiovisuelt samarbejde med branchefolk fra tredjelande MEDIA Mundus

100

2009/C 228/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

103

2009/C 228/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF

107

2009/C 228/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

113

2009/C 228/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank — ØMU@10: resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union

116

2009/C 228/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Grønbog om territorial samhørighed: Territorial forskelligartethed skal være en styrke

123

2009/C 228/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF, direktiv 92/80/EØF og direktiv 95/59/EF for så vidt angår punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak

130

2009/C 228/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om resultaterne af forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for programmeringsperioden 2007-2013

141

2009/C 228/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

148

2009/C 228/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse en europæisk økonomisk genopretningsplan (Tillægsudtalelse)

149


DA

 

Top