Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 180, 01. august 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.180.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 180

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
1. august 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2009/C 180/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 167 af 18.7.2009

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2009/C 180/02

Sag C-142/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juni 2009 — Åklagaren mod Percy Mickelsson og Joakim Roos (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Luleå tingsrätt — Sverige) (Direktiv 94/25/EF — tilnærmelse af lovgivningerne — fritidsfartøjer — forbud mod at bruge vandscootere uden for de offentlige vandveje — artikel 28 EF og 30 EF — foranstaltninger med tilsvarende virkning — adgang til markedet — hindring — miljøbeskyttelse — forholdsmæssighed)

2

2009/C 180/03

Sag C-480/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — direktiv 92/50/EØF — ingen formel fremgangsmåde ved indgåelse af europæisk tjenesteydelsesaftale vedrørende affaldsbehandling — samarbejde mellem lokale sammenslutninger)

2

2009/C 180/04

Sag C-241/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juni 2009 — JK Otsa Talu OÜ mod Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Riigikohus (Estland)) (EUGFL — forordning (EF) nr. 1257/1999 — fællesskabsstøtte til udvikling af landdistrikterne — støtte til miljøvenlige produktionsmetoder inden for landbruget)

3

2009/C 180/05

Sag C-250/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 93/38/EØF — offentlige kontrakter inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation — tildeling uden forudgående udbud — betingelser herfor — meddelelse af begrundelsen for en beslutning om at afslå et bud — frist)

3

2009/C 180/06

Sag C-300/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. juni 2009 — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik mod AOK Rheinland/Hamburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf, Tyskland) (Direktiv 2004/18/EF — offentlige vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter — offentlige sygekasser — offentligretlige organer — ordregivende myndigheder — udbud — fremstilling og levering af ortopædiske sko individuelt tilpasset patienternes behov — detaljeret vejledning med måltagning af patienterne)

4

2009/C 180/07

Sag C-303/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juni 2009 — sag anlagt af Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus, Finland) (Etableringsfrihed — direktiv 90/435/EØF — selskabsskat — udlodning af udbytte — kildebeskatning af udbytte udbetalt til ikke-hjemmehørende selskaber, som ikke er omfattet af nævnte direktiv — skattefritagelse for udbytte udbetalt til hjemmehørende selskaber)

5

2009/C 180/08

Sag C-429/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. juni 2009 — Inspecteur van de Belastingdienst mod X BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam, Nederlandene) (Konkurrencepolitik — artikel 81 EF og 82 EF — artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003 — skriftlige indlæg fra Kommissionen — national tvist om skattefradrag af en bøde pålagt ved en kommissionsbeslutning)

5

2009/C 180/09

Sag C-487/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juni 2009 — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mod Bellure NV, Malaika Investments Ltd, der driver virksomhed under navnet »Honeypot cosmetic & Perfumery Sales«, Starion International Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) (Direktiv 89/104/EØF — varemærker — artikel 5, stk.1 og 2 — brug i en sammenlignende reklame — ret til at forbyde denne brug — utilbørlig udnyttelse af renommé — indgreb i varemærkets funktioner — direktiv 84/450/EØF — sammenlignende reklame — artikel 3a, stk. 1, litra g) og h) — lovlighedsbetingelser for den sammenlignende reklame — utilbørlig fordel draget af et varemærkes renommé — fremstilling af en vare som en imitation eller en kopi)

6

2009/C 180/10

Sag C-521/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene (Traktatbrud — aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — artikel 40 — frie kapitalbevægelser — forskelsbehandling af udbytte, der udbetales af nederlandske selskaber — kildeskat — fritagelse — modtagende selskaber, som er etableret i Fællesskabets medlemsstater — modtagende selskaber, som er etableret i Island eller Norge)

7

2009/C 180/11

Sag C-527/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. juni 2009 — The Queen, Generics (UK) Ltd mod Licensing Authority (repræsenteret af Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige)) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — direktiv 2001/83/EF — humanmedicinske lægemidler — markedsføringstilladelse — begrundelse for afslag — generiske lægemidler — begrebet »referencelægemiddel«)

7

2009/C 180/12

Sag C-529/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juni 2009 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mod Franz Hauswirth GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Tredimensionalt EF-varemærke — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 51, stk. 1, litra b) — relevante kriterier for vurderingen af »ond tro« hos ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket)

8

2009/C 180/13

Sag C-542/07 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. juni 2009 — Imagination Technologies Ltd mod Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (Appel — EF-varemærker — afslag på registrering — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 7, stk. 3 — fornødent særpræg opnået ved brug — brug efter datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen)

8

2009/C 180/14

Sag C-560/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009 — Balbiino AS mod Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tallinna Halduskohus — Republikken Estland) (Estlands tiltrædelse — overgangsforanstaltninger — landbrugsprodukter — sukker — overskudslagre — forordning (EF) nr. 1972/2003, 60/2004 og 832/2005)

9

2009/C 180/15

Sag C-561/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 2001/23/EF — overførsel af virksomheder — varetagelse af arbejdstagernes rettigheder — national lovgivning, som foreskriver, at direktivbestemmelser ikke finder anvendelse på overførsler af »kriseramte virksomheder«)

10

2009/C 180/16

Sag C-564/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — artikel 49 EF — fri udveksling af tjenesteydelser — patentagenter — pligt til at tegne en erhvervsansvarsforsikring — pligt til at udpege en befuldmægtiget i den medlemsstat, hvori der leveres tjenesteydelser)

10

2009/C 180/17

Sag C-566/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juni 2009 — Staatssecretaris van Financiën mod Stadeco BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nederlandene) (Sjette momsdirektiv — artikel 21, stk. 1, litra c) — afgift skyldig udelukkende fordi den er anført på fakturaen — berigtigelse af en urigtigt faktureret afgift — ugrundet berigelse)

11

2009/C 180/18

Sag C-568/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 43 EF og 48 EF — optikere — betingelser for etablering — oprettelse og drift af optikerforretninger — utilstrækkelig opfyldelse af en dom fra Domstolen — fast beløb)

11

2009/C 180/19

Sag C-572/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juni 2009 — RLRE Tellmer Property s.r.o. mod Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský soud v Ústi nad Labem — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — moms — fritagelse for udlejning af fast ejendom — rengøring af fællesarealer knyttet til lejeforholdet — sekundære ydelser)

12

2009/C 180/20

Sag C-8/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009 — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederlandene) (Anmodning om præjudiciel afgørelse — artikel 81, stk. 1, EF — begrebet »samordnet praksis« — årsagssammenhæng mellem samordningen og de deltagende virksomheders adfærd på markedet — bedømmelse i henhold til de nationale retsregler — tilstrækkeligt med et enkelt møde eller betingelse om en vedvarende og regelmæssig samordning)

12

2009/C 180/21

Sag C-16/08: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 11. juni 2009 — Schenker SIA mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā apgabaltiesa — Republikken Letland) (Den fælles toldtarif — tarifering — kombineret nomenklatur — aktive matrix-LCD)

13

2009/C 180/22

Forenede sager C-22/08 og C-23/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009 — Athanasios Vatsouras (sag C-22/08) og Josif Koupatantze (sag C-23/08) mod Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Sozialgericht Nürnberg — Tyskland) (Unionsborgerskab — fri bevægelighed for personer — artikel 12 EF og 39 EF — direktiv 2004/38/EF — artikel 24, stk. 2 — prøvelse af gyldigheden — statsborgere i en medlemsstat — beskæftigelse i en anden medlemsstat — lønniveauet og beskæftigelsens varighed — bevarelse af status som »arbejdstager« — ret til at modtage bistandsydelse)

14

2009/C 180/23

Sag C-33/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. juni 2009 — Agrana Zucker GmbH mod Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig) (Sukker — midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien — artikel 11 i forordning (EF) nr. 320/2006 — beregningen af den midlertidige omstruktureringsafgift — hensyntagen til den del af kvoten, der har været genstand for den forebyggende tilbagetrækning — proportionalitetsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling)

14

2009/C 180/24

Sag C-88/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juni 2009 — David Hütter mod Technische Universität Graz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof, Østrig) (Direktiv 2000/78/EF — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — forskelsbehandling på grundlag af alder — fastsættelse af løn for statens kontraktansatte — udelukkelse af erhvervserfaring erhvervet inden 18-årsalderen)

15

2009/C 180/25

Sag C-102/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009 — Finanzamt Düsseldorf-Süd mod SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Sjette momsdirektiv — artikel 4, stk. 5, andet og fjerde afsnit — medlemsstaternes mulighed for at anse den virksomhed, som udøves af offentligretlige organer, og som er momsfritaget ifølge sjette direktivs artikel 13 og 28, for virksomhed udøvet i egenskab af offentlig myndighed — betingelser for at udnytte muligheden herfor — fradragsret — konkurrencefordrejning af en vis betydning)

15

2009/C 180/26

Sag C-109/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 28 EF, 43 EF og 49 EF — direktiv 98/34/EF — tekniske standarder og forskrifter — nationale bestemmelser, der finder anvendelse på elektriske, elektromekaniske og elektroniske computerspil — Domstolens dom, der fastslår et traktatbrud — manglende gennemførelse — artikel 228 EF — økonomiske sanktioner)

16

2009/C 180/27

Sag C-144/08: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland (Traktatbrud — direktiv 83/182/EØF — afgiftsfritagelse — midlertidig indførsel af køretøjer — sædvanligt opholdssted)

17

2009/C 180/28

Forenede sager C-155/08 og C-157/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. juni 2009 — X (sag C-155/08) og E.H.A. Passenheim-van Schoot (sag C-157/08) mod Staatssecretaris van Financiën (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden, Haag — Nederlandene) (Fri udveksling af tjenesteydelser — frie kapitalbevægelser — formueskat — indkomstskat — opsparede midler, der er placeret i en anden medlemsstat end bopælsmedlemsstaten — manglende selvangivelse — frist for efteropkrævning — forlængelse af fristen for efteropkrævning i tilfælde af opsparede midler placeret uden for bopælsmedlemsstaten — direktiv 77/799/EØF — gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte og indirekte skatter — bankhemmelighed)

17

2009/C 180/29

Sag C-158/08: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 4. juni 2009 –mod Pometon SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italien)) (EF-toldkodeksen — forordning (EF) nr. 384/96 — beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab — forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser — forarbejdning under proceduren for aktiv forædling — ulovlig praksis)

18

2009/C 180/30

Sag C-170/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. juni 2009 — H.J. Nijemeisland mod Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene) (Fælles landbrugspolitik — oksekød — forordning (EF) nr. 795/2004 — artikel 3a — integreret system for forvaltning og kontrol af visse støtteordninger — enkeltbetaling — fastsættelse af referencebeløbet — nedsættelser og udelukkelser)

18

2009/C 180/31

Sag C-173/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juni 2009 — Kloosterboer Services BV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te Amsterdam, Nederlandene) (Den fælles toldtarif — toldpositioner — kølesystemer til computere bestående af en varmeveksler og en ventilator — tarifering i den kombinerede nomenklatur)

19

2009/C 180/32

Sag C-243/08: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 4. juni 2009 — Pannon GSM Zrt mod Erzsébet Sustikné Győrfi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Budaörsi Városi Bíróság — Republikken Ungarn) (Direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler — retsvirkninger af et urimeligt kontraktvilkår — den nationale dommers beføjelse og pligt til ex officio at prøve, hvorvidt en værnetingsklausul er urimelig — bedømmelseskriterier)

19

2009/C 180/33

Sag C-285/08: Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. juni 2009 — Société Moteurs Leroy Somer mod Société Dalkia France og Société Ace Europe (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Frankrig) (Produktansvar — direktiv 85/374/EØF — anvendelsesområde — skade på en ting beregnet til erhvervsmæssig brug og anvendt til denne brug — national ordning, der giver skadelidte adgang til at kræve erstatning for en sådan skade, når skadelidte alene fører bevis for skaden, defekten i produktet og årsagsforbindelsen — forenelighed)

20

2009/C 180/34

Sag C-327/08: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF — klageprocedurer vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter — garanti for effektiv prøvelse — minimumsfrist der skal overholdes fra tidspunktet for meddelelsen til afviste ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om tildeling af kontrakten og til tidspunktet for underskriften af kontrakten)

21

2009/C 180/35

Sag C-335/08 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. juni 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — erstatningssøgsmål — forordning (EØF) nr. 517/72 og 684/92 — international personbefordring med bus — betingelser for at pålægge Fællesskabet et erstatningsansvar uden for kontraktforhold — forældelsesfrist)

21

2009/C 180/36

Sag C-417/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 18. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Traktatbrud — direktiv 2004/35/EF — miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader — manglende gennemførelse)

22

2009/C 180/37

Sag C-422/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 2004/35/EF — miljøansvar — forebyggelse og afhjælpning af miljøskader — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

22

2009/C 180/38

Sag C-427/08: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2006/100/EF — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

23

2009/C 180/39

Sag C-546/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — direktiv 2005/60/EF — forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

23

2009/C 180/40

Sag C-555/08: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 4. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — direktiv 2005/56/EF — grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

24

2009/C 180/41

Sag C-217/08: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 17. marts 2009 — Rita Mariano mod Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Milano, Italien) (Procesreglementets artikel 104, stk. 3 — ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — artikel 12 EF og 13 EF — tildeling af en efterladteydelse — nationale bestemmelser, der behandler den efterladte ægtefælle og den efterladte samlever forskelligt)

24

2009/C 180/42

Sag C-153/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 4. maj 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG mod Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Sag C-156/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 6. maj 2009 — Finanzamt Leverkusen mod Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Sag C-157/09: Sag anlagt den 7. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

25

2009/C 180/45

Sag C-158/09: Sag anlagt den 7. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

26

2009/C 180/46

Sag C-159/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de commerce de Bourges (Frankrig) den 8. maj 2009 — Lidl SNC mod Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Sag C-163/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax) (Det Forenede Kongerige) den 8. maj 2009 — Repertoire Culinaire Ltd mod The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Sag C-164/09: Sag anlagt den 8. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

28

2009/C 180/49

Sag C-173/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofya-grad (Bulgarien) den 14. maj 2009 — Georgi Ivanov Elchinov mod Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Sag C-176/09: Sag anlagt den 15. maj 2009 — Storhertugdømmet Luxembourg mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union

29

2009/C 180/51

Sag C-177/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 15. maj 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Nöelle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe og Alix Walsh mod Région wallone

30

2009/C 180/52

Sag C-178/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 15. maj 2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux og Zénon Darquenne mod Région wallone

31

2009/C 180/53

Sag C-179/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 15. maj 2009 — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Nöelle Solvay og Alix Walsh mod Région wallone

31

2009/C 180/54

Sag C-185/09: Sag anlagt den 26. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

32

2009/C 180/55

Sag C-186/09: Sag anlagt den 26. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

33

2009/C 180/56

Sag C-189/09: Sag anlagt den 28. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

33

2009/C 180/57

Sag C-190/09: Sag anlagt den 28. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Cypern

33

2009/C 180/58

Sag C-192/09: Sag anlagt den 28. maj 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene

34

2009/C 180/59

Sag C-203/09: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 8. juni 2009 — Volvo Car Germany GmbH mod Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Sag C-206/09: Sag anlagt den 5. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

35

2009/C 180/61

Sag C-212/09: Sag anlagt den 11. juni 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

35

2009/C 180/62

Sag C-496/07: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Syvende Afdeling den 6. marts 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Tjekkiske Republik

36

2009/C 180/63

Sag C-106/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. april 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

36

2009/C 180/64

Forenede sager C-359/08 — 361/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. april 2009 — Stichting Greenpeace Nederland (sagerne C-359/08 — C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie »VoMiGen« (sag C-360/08) mod Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, procesdeltager: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Nederlandene)

36

2009/C 180/65

Sag C-524/08: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. marts 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

36

 

Retten i Første Instans

2009/C 180/66

Sag T-318/01: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Othman mod Rådet og Kommissionen (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for personer og enheder med tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — tilpasning af påstandene — grundrettigheder — ejendomsret, ret til kontradiktion og ret til en effektiv domstolsprøvelse)

37

2009/C 180/67

Sag T-292/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Confservizi mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — sammenslutning af virksomheder — ikke individuelt berørt — afvisning)

37

2009/C 180/68

Sag T-297/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — ACEA mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — individuelt berørt — formaliteten — antagelse til realitetsbehandling — artikel 87, stk. 3, litra c), EF)

38

2009/C 180/69

Sag T-300/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — AMGA mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — ikke individuelt berørt — afvisning)

38

2009/C 180/70

Sag T-301/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — AEM mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — individuelt berørt — formaliteten — eksisterende eller ny støtte — artikel 87, stk. 3, litra c), EF)

39

2009/C 180/71

Sag T-309/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Acegas mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — ikke individuelt berørt — afvisning)

39

2009/C 180/72

Sag T-189/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — ASM Brescia mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — annullationssøgsmål — individuelt berørt — formaliteten — artikel 87, stk. 3, litra c), EF — artikel 86, stk. 2, EF)

40

2009/C 180/73

Sag T-269/03: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juni 2009 — Socratec mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — markedet for trafiktelematiksystemer — sagsøgte erklæret fallit under sagen — bortfald af søgsmålskompetence — ufornødent at træffe afgørelse)

40

2009/C 180/74

Sag T-48/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juni 2009 — Qualcomm mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — markedet for trafiktelematiksystemer — beslutning om en fusions forenelighed med fællesmarkedet — tilsagn — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning — begrundelsespligt)

41

2009/C 180/75

Sag T-222/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Italien mod Kommissionen (Statsstøtte — de italienske myndigheders støtteordning til fordel for visse offentlige forsyningsværker i form af skattefritagelser og lån på lempelige vilkår — beslutning om, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet — eksisterende eller ny støtte — artikel 86, stk. 2, EF)

41

2009/C 180/76

Sag T-257/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juni 2009 — Polen mod Kommissionen (Landbrug — fælles markedsordning — overgangsforanstaltninger som følge af nye medlemsstaters tiltrædelse — forordning (EF) nr. 1972/2003 om foranstaltninger for samhandelen med landbrugsprodukter — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — for sent anlagt søgsmål — ændring af en bestemmelse i en forordning — genoptagelse af søgsmålet til prøvelse af denne bestemmelse og af alle bestemmelser, der udgør en samlet helhed med bestemmelsen — delvis antagelse til realitetsbehandling — proportionalitet — princippet om forbud mod forskelsbehandling — berettiget forventning — begrundelse)

42

2009/C 180/77

Sag T-498/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. juni 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group mod Rådet (Dumping — import af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina — status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår — artikel 2, stk. 7, litra b) og d), i forordning (EF) nr. 384/96)

42

2009/C 180/78

Sag T-369/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juni 2009 — Spanien mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter udelukket fra fællesskabsfinansiering — støtte til omstrukturering og omstilling i vinsektoren — støtte til forbedring af fremstillingen og markedsføringen af honning — begrebet indkomsttab i forbindelse med gennemførelse af planen — artikel 13, stk. 1, litra a) i forordning (EF) nr. 1493/1999 — begrebet intervention til regulering af landbrugsmarkederne — artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1258/1999)

43

2009/C 180/79

Forenede sager T-396/05 og T-397/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juni 2009 — ArchiMEDES mod Kommissionen (Voldgiftsklausul — kontrakt vedrørende et renoveringsprojekt for et byejendomskompleks — tilbagebetaling af en del af forskudsbetalingerne — påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale restbeløbet — modpåstand nedlagt af Kommissionen — annullationssøgsmål — beslutning om tilbagesøgning — debetnota — sagsakter af kontraktmæssig karakter — afvisning — modregning i fordringer)

43

2009/C 180/80

Sag T-204/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. juni 2009 — Vivartia mod KHIM — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om ΔΕΛΤΑ som EF-figurmærke — det ældre EF-figurmærke MILKA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])

44

2009/C 180/81

Sag T-33/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra fællesskabsfinansiering — olivenolie, bomuld, tørrede druer og citrusfrugter — manglende overholdelse af betalingsfrist — 24-måneders frist — vurdering af udgifter, der skal udelukkes — nøglekontroller — proportionalitetsprincippet — princippet ne bis in idem — ekstrapolering af konstateringerne om tilsidesættelse)

44

2009/C 180/82

Sag T-50/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. juni 2009 — Portugal mod Kommissionen (EUGFL — Garantisektionen — udgifter, som er udelukket fra fællesskabsfinansiering — markafgrøder — hård hvede — 24-måneders frist — første meddelelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1663/95 — kontrol på stedet — teledetektion — effektiv kontrol — resultater af prøvelsen — korrigerende foranstaltninger, der skal træffes af den berørte medlemsstat — økonomisk tab for EUGFL)

45

2009/C 180/83

Forenede sager T-114/07 og T-115/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Last Minute Network mod KHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket LAST MINUTE TOUR — det ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM — relativ registreringshindring — henvisning til national ret vedrørende det ældre varemærke — common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) — artikel 8, stk. 4, og artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu henholdsvis artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009])

45

2009/C 180/84

Sag T-418/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. juni 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH mod KHIM — Dagmar Causley (LiBRO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om LiBRO som EF-figurmærke — det ældre EF-figurmærke LIBERO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] — delvis afslag på registrering — påstand om annullation nedlagt af intervenienten — artikel 134, stk. 3, i Rettens procesreglement — underskrift på dokumentet, der indeholder den skriftlige begrundelse for klagen for appelkammeret — spørgsmål, om den for appelkammeret indbragte klage kan antages til realitetsbehandling)

46

2009/C 180/85

Sag T-450/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. juni 2009 — Harwin International mod KHIM — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) (EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket Pickwick COLOUR GROUP — de ældre nationale varemærker PicK OuiC og PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — anmodning om bevis for brug — artikel 56, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009))

46

2009/C 180/86

Sag T-464/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. juni 2009 — Korsch mod KHIM — (PharmaResearch) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket PharmaResearch — relativ registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrænsning af de af varemærkeansøgningen omfattede varer)

47

2009/C 180/87

Sag T-33/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Bastos Viegas mod KHIM — Fabre médicament (OPDREX) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af OPDREX som EF-figurmærke — det ældre ordmærke OPTREX — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009])

47

2009/C 180/88

Sag T-67/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Hedgefund Intelligence mod KHIM — Hedge Invest (InvestHedge) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af InvestHedge som EF-figurmærke — ældre EF-figurmærke HEDGE INVEST — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

48

2009/C 180/89

Sag T-78/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Baldesberger mod KHIM (en pincets form) (EF-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EF-varemærke — form som en pincet — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

48

2009/C 180/90

Sag T-132/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — ERNI Electronics mod KHIM (MaxiBridge) (EF-varemærker — ansøgning om MaxiBridge som EF-ordmærke — absolut registreringshindring — beskrivende karakter for funktionen af de i varemærkeansøgningen omhandlede varer — artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009))

48

2009/C 180/91

Sag T-151/08: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juni 2009 — Guedes — Indústria e Comércio mod KHIM — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om Gallecs som EF-figurmærke — de ældre nationale figurmærker og EF-figurmærker GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — ingen lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009])

49

2009/C 180/92

Sag T-572/08 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. juni 2009 — Kommissionen mod Traore (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — meddelelse om ledig stilling — udnævnelse til en stilling som chef for Kommissionens delegation i Tanzania — fastsættelse af den ledige stillings niveau — princippet om adskillelse af lønklasse og stilling)

49

2009/C 180/93

Sag T-251/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 19. maj 2009 — Meyer Falk mod Kommissionen (Forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende bekæmpelse af organiseret kriminalitet og justitsreformen i Bulgarien — afslag på aktindsigt — bortfald af sagsgenstanden — ufornødent at træffe afgørelse)

50

2009/C 180/94

Sag T-4/09: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 4. juni 2009 — UniCredit mod KHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

50

2009/C 180/95

Sag T-95/09 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 28. april 2009 — United Phosphorus mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — direktiv 91/414/EØF — beslutning om afvisning af at optage napropamid i bilag I til direktiv 91/414 — anmodning om udsættelse af gennemførelsen og om foreløbige forholdsregler — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

51

2009/C 180/96

Sag T-149/09 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 8. juni 2009 — Dover mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — tilbagebetaling af beløb, der er udbetalt som godtgørelse for udgifter til bistand til parlamentsmedlemmer — begæring om udsættelse af gennemførelsen — begæringen tages ikke til følge — manglende uopsættelighed)

51

2009/C 180/97

Sag T-182/09: Sag anlagt den 4. maj 2009 — Budapesti Erőmű mod Kommissionen

52

2009/C 180/98

Sag T-188/09: Sag anlagt den 12. maj 2009 — Galileo International Technology mod KHIM — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Sag T-191/09: Sag anlagt den 14. maj 2009 — HIT Trading og Berkman Forwarding mod Kommissionen

53

2009/C 180/00

Sag T-195/09: Sag anlagt den 19. maj 2009 — Matkompaniet mod KHIM — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Sag T-197/09: Sag anlagt den 20. maj 2009 — Republikken Slovenien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

54

2009/C 180/02

Sag T-201/09: Sag anlagt den 22. maj 2009 — Rügen Fisch mod KHIM — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Sag T-202/09: Sag anlagt den 25. maj 2009 — Deichmann-Schuhe mod KHIM (Gengivelse af et bøjet bånd med stiplede linjer)

55

2009/C 180/04

Sag T-209/09: Sag anlagt den 27. maj 2009 — Alder Capital mod KHIM — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Sag T-213/09: Sag anlagt den 28. maj 2009 — Yorma’s mod KHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S y)

57

2009/C 180/06

Sag T-214/09: Sag anlagt den 26. maj 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke mod KHIM — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Sag T-215/09: Sag anlagt den 3. juni 2009 — Freistaat Sachsen mod Kommissionen

58

2009/C 180/08

Sag T-217/09: Sag anlagt den 3. juni 2009 — Mitteldeutsche Flughafen und Flughafen Dresden mod Kommissionen

58

2009/C 180/09

Sag T-218/09: Sag anlagt den 28. maj 2009 — Italien mod Kommissionen og EPSO

59

2009/C 180/10

Sag T-220/09: Sag anlagt den 3. juni 2009 — ERGO Versicherungsgruppe mod KHIM — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Sag T-221/09: Sag anlagt den 3. juni 2009 — ERGO Versicherungsgruppe mod KHIM — Sociéte de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Sag T-222/09: Sag anlagt den 1. juni 2009 — INEOS Healthcare mod KHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Sag T-225/09: Sag anlagt den 8. juni 2009 — CLARO mod KHIM — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Sag T-228/09: Sag anlagt den 11. juni 2009 — United States Polo Association mod KHIM — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Retten for EU-Personalesager

2009/C 180/15

Sag F-41/09: Sag anlagt den 7. april 2009 — Roumimper mod Europol

63

2009/C 180/16

Sag F-42/09: Sag anlagt den 9. april 2009 — Esneau-Kappé mod Europol

63

2009/C 180/17

Sag F-43/09: Sag anlagt den 15. april 2009 — van Heuckelom mod Europol

63

2009/C 180/18

Sag F-44/09: Sag anlagt den 17. april 2009 — Knöll mod Europol

64

2009/C 180/19

Sag F-53/09: Sag anlagt den 20. maj 2009 — J mod Kommissionen

64

2009/C 180/20

Sag F-55/09: Sag anlagt den 26. maj 2009 — Maxwell mod Kommissionen

64

2009/C 180/21

Sag F-57/09: Sag anlagt den 2. juni 2009 — Dionisio Galao mod Regionsudvalget

65

2009/C 180/22

Sag F-58/09: Sag anlagt den 10. juni 2009 — Pascual García mod Kommissionen

65


DA

 

Top