Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 75, 31. marts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 75

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
31. marts 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Rådet

2009/C 075/01

Flerårige handlingsplan for 2009-2013 vedrørende europæisk e-justice

1

 

Kommissionen

2009/C 075/02

Euroens vekselkurs

13

2009/C 075/03

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring — Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

14

2009/C 075/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser på dets møde den 5. december 2008 om et udkast til beslutning i sag COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Rapporterende medlemsstat: Sverige

16

2009/C 075/05

Endelig rapport i sagen COMP/M.5046 — Friesland Food/Campina

19

2009/C 075/06

Resumé af Kommissionens beslutning af 17. december 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen — Sag COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (anmeldt under dokumentnummer K(2008) 8459)  (1)

21

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 075/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

28

2009/C 075/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning i overensstemmelse med forpligtelse til offentlig tjeneste (1)

31

2009/C 075/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning i overensstemmelse med forpligtelse til offentlig tjeneste (1)

32


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2009/C 075/10

Indkaldelse af forslag i henhold til det årlige arbejdsprogram for støtte til transeuropæiske transportnet (TEN-T) for 2009 (Kommissionens afgørelse K(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Indkaldelse af forslag i henhold til det flerårige arbejdsprogram 2009 for støtte til transeuropæiske transportnet (TEN-T) for perioden 2007-2013 (Kommissionens afgørelse K(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske transportnet (TEN-T) som omhandlet i den europæiske økonomiske genopretningsplan (Kommissionens afgørelse K(2009) 2183)

35

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2009/C 075/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2009/C 075/14

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

37

2009/C 075/15

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

41


 

Berigtigelser

2009/C 075/16

Berigtigelse til opfordring til at fremsætte bemærkninger til en statsstøtteforanstaltning vedrørende beskatning af koncerninterne forsikringsselskaber i Liechtenstein, jf. artikel 1, stk. 2, i del I i protokol 3 til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (Denne tekst erstatter og ophæver teksten, der blev offentliggjort i EUT C 72 af 26.3.2009, s. 50)

45


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top