Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 36, 13. februar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 36

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
13. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 036/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

1

2009/C 036/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) (1)

3

2009/C 036/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 036/05

Euroens vekselkurs

5

2009/C 036/06

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 3. november 2008 om et udkast til beslutning i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet — Ordfører: Nederlandene

6

2009/C 036/07

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet

7

2009/C 036/08

Resumé af Kommissionens beslutning af 26. november 2008 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 (Sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet) (meddelt under nummer K(2008) 7367 endelig)  (1)

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 036/09

Beslutning nr. 655 af 23. oktober 2008 om åbning af en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af olie og naturgas — naturressourcer i undergrunden, i medfør af artikel 2, stk. 1, punkt 3 i loven om naturressourcer i undergrunden, i området blok 1-12 »Knezha«, der ligger i regionerne Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo og Veliko Tirnovo, samt meddelelse om den påtænkte udbudsprocedure til tildeling af tilladelser

9

2009/C 036/10

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 18a, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF — Foreløbig liste over luftfartøjsoperatører og deres administrerende medlemsstat (1)

11


 

Berigtigelser

2009/C 036/11

Berigtigelse til ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 33 af 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Berigtigelse til ajourføring af liste over overgangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengenkodeks) (EUT C 33 af 10.2.2009)

100


 

2009/C 036/13

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top