EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:309:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 309, 04. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 309

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
4. december 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Kommissionen

2008/C 309/01

Kommissionens udtalelse af 27. november 2008 i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF for så vidt angår et forbud, som de ungarske myndigheder har vedtaget angående en vinkelsliber af mærket REDLINE MD-2007-137 (1)

1

2008/C 309/02

Kommissionens udtalelse af 27. november 2008 i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF for så vidt angår et forbud, som de ungarske myndigheder har vedtaget angående en slagboremaskine af mærket REDLINE MD-2007-140 (1)

3


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 309/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

5

2008/C 309/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5338 — Barclays/Investcorp/N & V Global Vending) (1)

9


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 309/05

Euroens vekselkurs

10


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 309/06

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina

11

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 309/07

Statsstøtte — Danmark — Statsstøtte C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1)

14

2008/C 309/08

Meddelelse fra Det Forenede Kongeriges regering i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (1)

27

2008/C 309/09

Meddelelse fra Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

29

2008/C 309/10

Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om ansøgninger om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Cévennes-tilladelsen«, »Alès-tilladelsen« og »Navacelles-tilladelsen«)  (1)

31


 

2008/C 309/11

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top