Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 260, 11. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 260

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
11. oktober 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2008/C 260/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 247 af 27.9.2008

1

 

Retten i Første Instans

2008/C 260/02

Afdelingernes sammensætning efter tiltrædelsen af dommer K. O'Higgins

2


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2008/C 260/03

Sag C-215/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 3. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — manglende vurdering af indvirkningen på miljøet af projekter, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 85/337/EØF — efterfølgende lovliggørelse)

3

2008/C 260/04

Sag C-25/07: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juli 2008 — Alicja Sosnowska mod Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Republikken Polen) (Moms — direktiv 67/227/EØF og 77/388/EØF — national lovgivning, der fastsætter regler om tilbagebetaling af overskydende moms — princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet — særlige undtagelsesforanstaltninger)

3

2008/C 260/05

Sag C-296/08 PPU: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. august 2008 — Straffesag mod Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Montpellier, Frankrig) (Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — rammeafgørelse 2002/584/RIA — artikel 31 og 32 — den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne — mulighed for en stat, der skal fuldbyrde en udleveringsanmodning, for at anvende en konvention vedtaget inden den 1. januar 2004, men anvendelig i denne stat på et senere tidspunkt)

4

2008/C 260/06

Sag C-281/08 P: Appel iværksat den 27. juni 2008 af Landtag Schleswig-Holstein til prøvelse af kendelse afsagt den 3. april 2008 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

5

2008/C 260/07

Sag C-311/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de Première Instance de Mons (Belgien) den 14. juli 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI) mod État belge

5

2008/C 260/08

Sag C-315/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 15. juli 2008 — Angelo Grisoli mod Regione Lombardia og Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Sag C-316/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 15. juli 2008 — Latex srl mod Agenzia delle Entrate og Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Sag C-336/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 18. juli 2008 — Christel Reinke mod AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Sag C-338/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale (Italien) den 22. juli 2008 — P. Ferrero og C. SPA mod Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Sag C-339/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale (Italien) den 22. juli 2008 — General Beverage Europe B.V. mod Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Sag C-340/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af House of Lords (Det Forenede Kongerige) den 23. juli 2008 — The Queen (på vegne af M) (FC) mod Her Majesty's Treasury og to andre søgsmål

8

2008/C 260/14

Sag C-341/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sozialgericht Dortmund (Tyskland) den 24. juli 2008 — Dr. Domnica Petersen mod Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Sag C-345/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 28. juli 2008 — Krzysztof Pesla mod Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Sag C-346/08: Sag anlagt den 25. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

9

2008/C 260/17

Sag C-348/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 30. juli 2008 — Aurelio Choque Cabrera mod Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Sag C-355/08 P: Appel iværksat den 30. juli 2008 af WWF-UK Ltd til prøvelse af kendelse afsagt den 2. juni 2008 af Retten i Første Instans (Ottende Afdeling) i sag T-91/07, WWF-UK Ltd. mod Rådet for Den Europæiske Union

10

2008/C 260/19

Sag C-358/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af House of Lords (Det Forenede Kongerige) den 5. august 2008 — Aventis Pasteur SA mod OB (repræsenteret under sagen af sin mor) (FC)

11

2008/C 260/20

Sag C-364/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de Première Instance d'Arlon (Belgien) den 7. august 2008 — Marc Vandermeir mod État Belge — SPF Finances

11

2008/C 260/21

Sag C-367/08: Sag anlagt den 11. august 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

11

2008/C 260/22

Sag C-374/08: Sag anlagt den 13. august 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Ungarn

12

 

Retten i Første Instans

2008/C 260/23

Sag T-246/08 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 27. august 2008 — Melli Bank mod Rådet (Foreløbige forholdsregler — forordning (EF) nr. 423/2007 — restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran — afgørelse fra Rådet — indefrysning af midler og økonomiske ressourcer — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed — intet alvorligt og uopretteligt tab)

13

2008/C 260/24

Sag T-271/08 P: Appel iværksat den 8. juli 2008 af Stanislava Boudova m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt den 21. april 2008 af Personaleretten i sag F-78/07, Boudova m.fl. mod Kommissionen

13

2008/C 260/25

Sag T-280/08: Sag anlagt den 18. juli 2008 — Perry mod Kommissionen

14

2008/C 260/26

Sag T-303/08: Sag anlagt den 30. juli 2008 — Tresplain Investments mod KHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Sag T-307/08: Sag anlagt den 7. august 2008 — Aldi Einkauf mod KHIM — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Sag T-308/08: Sag anlagt den 5. august 2008 — Parfums Christian Dior mod KHIM Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Sag T-309/08: Sag anlagt den 4. august 2008 — G-Star Raw Denim mod KHIM — ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Sag T-331/08: Sag anlagt den 11. august 2008 — REWE-Zentral mod KHIM — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Sag T-336/08: Sag anlagt den 18. august 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mod KHIM (gengivelse af en chokoladepåskehare)

17

2008/C 260/32

Sag T-337/08: Sag anlagt den 18. august 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mod KHIM (gengivelse af et chokoladerensdyr)

17

2008/C 260/33

Sag T-346/08: Sag anlagt den 25. august 2008 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mod KHIM (gengivelse af en lille bjælde med rødt bånd)

18

 

Retten for EU-Personalesager

2008/C 260/34

Sag F-15/05: Personalerettens dom (Plenum) af 24. juni 2008 — Andres mod ECB (Tjenestemænd — ECB's personale — vederlag — høring af ECB's Personaleudvalg — metoden til beregning af den årlige tilpasning af vederlag — opfyldelse af en dom afsagt af Fællesskabets retsinstanser — tilbagevirkende kraft)

19

2008/C 260/35

Sag F-61/06: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 10. juli 2008 — Cathy Sapara mod Eurojust (Personalesag — midlertidigt ansatte — ansættelse — prøvetid — forlængelse af prøvetiden — afskedigelse ved prøvetidens udløb — begrundelsesforpligtelse — retten til forsvar — åbenbart fejlskøn — psykisk chikane)

19

2008/C 260/36

Sag F-84/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. juni 2008 — Islamaj mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — tidligere midlertidigt ansatte aflønnet over forskningsmidlerne — forfremmelse — slettelse af forfremmelsespoints — en tjenestemands overførsel fra det generelle budgets forskningsbevillinger til driftsbevillingerne)

20

2008/C 260/37

Sag F-28/08: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 15. juli 2008 — Pouzol mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder optjent inden tiltrædelse af tjenesten ved De Europæiske Fællesskaber — stadfæstende afgørelser — afvisning)

20

2008/C 260/38

Sag F-52/08 R: Kendelse afsagt af Personalerettens præsident den 3. juli 2008 — Plasa mod Kommissionen (Personalesag — foreløbige forholdsregler — begæring om udsættelse af gennemførelsen af en afgørelse om overflytning — uopsættelighed — foreligger ikke)

21


 

2008/C 260/39

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3


DA

 

Top