Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:251:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 251, 03. oktober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 251

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
3. oktober 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2008/C 251/01

Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (ECB/2008/9)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 251/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) (1)

6


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 251/03

Euroens vekselkurs

7

2008/C 251/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 23. november 2007 om et udkast til beslutning i sag COMP/38.629 — Kloroprengummi (1) — Rapporterende medlemsstat: Frankrig

8

2008/C 251/05

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 30. november 2007 om et udkast til beslutning i sag COMP/38.629 — Kloroprengummi (2) — Rapporterende medlemsstat: Frankrig

9

2008/C 251/06

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/38.629 — Kloroprengummi (Efter artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

10

2008/C 251/07

Resumé af Kommissionens beslutning af 5. december 2007 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag COMP/38.629 — Kloroprengummi) (1)

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 251/08

Oplysninger om toldmyndigheder, som kan modtage og behandle anmodninger om at gribe ind over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder

14

2008/C 251/09

Likvidation — Beslutning om likvidation af Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF om sanering og likvidation af forsikringsselskaber)

18


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 251/10

Indkaldelse af forslag — Pilotprojekt om udbygning af samarbejdet mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af skovbrande

19

2008/C 251/11

Uddannelse af nationale dommere i EU's konkurrenceret og retligt samarbejde mellem nationale dommere

20

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 251/12

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam

21


 

2008/C 251/13

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top