Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:224:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 224, 30. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 224

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
30. august 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

445. plenarforsamling den 28. og 29. maj 2008

2008/C 224/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Miljøvenlig produktion

1

2008/C 224/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (ikt), og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater KOM(2007) 329 endelig — 2007/0116 (COD)

8

2008/C 224/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed — Solvens II KOM(2007) 361 endelig — 2007/0143 (COD)

11

2008/C 224/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forskningsintensive SMV'er (KOM(2007) 514 endelig — 2007/0188 (COD)).

18

2008/C 224/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Afhjælpning af stigmatisering i forbindelse med virksomhedsfiasko — For en politik, der fremmer en ny chance — Gennemførelse af Lissabon-partnerskabet for vækst og beskæftigelse KOM(2007) 584 endelig

23

2008/C 224/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Internationale offentlige indkøb

32

2008/C 224/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (Del 1)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (Del 2)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (Del 3)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (Del 4) KOM(2007) 741 endelig — 2007/0262 (COD) — KOM(2007) 824 endelig — 2007/0293 (COD) — KOM(2007) 822 endelig — 2007/0282 (COD) — KOM(2008) 71 endelig — 2008/0032 (COD)

35

2008/C 224/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (Kodificeret udgave) KOM(2008) 98 endelig — 2008/0049 (COD)

39

2008/C 224/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer KOM(2007) 551 endelig

39

2008/C 224/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen — Handlingsplan for godstransportlogistik KOM(2007) 607 endelig

46

2008/C 224/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Markedet for Elektronisk Kommunikation KOM(2007) 697 — 2007/0247 (COD) — KOM(2007) 698 — 2007/0248 (COD) — KOM(2007) 699 — 2007/0249 (COD)

50

2008/C 224/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer KOM(2007) 709 endelig — 2007/0243 (COD)

57

2008/C 224/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier KOM(2008) 106 endelig — 2008/0047 (COD)

61

2008/C 224/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil«KOM(2008) 100 endelig — 2008/0044 (COD)

66

2008/C 224/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union KOM(2007) 414 endelig

67

2008/C 224/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri KOM(2007) 602 endelig — 2007/0223 (CNS)

72

2008/C 224/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om

Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger og

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Ødelæggende fiskerimetoder i det åbne hav og beskyttelse af sårbare dybhavsøkosystemer KOM(2007) 605 endelig — 0227/0224 (CNS) — K0M(2007) 604 endelig

77

2008/C 224/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. XXX/XXXX [fælles procedure] KOM(2007) 872 endelig — 2008/0002 (COD)

81

2008/C 224/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF KOM(2008) 120 endelig — 2008/0046 (CNS)

84

2008/C 224/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (Omarbejdning) KOM(2008) 154 endelig — 2008/0060 (COD)

87

2008/C 224/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 KOM(2007) 62 endelig

88

2008/C 224/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser — Maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstageres beskyttelse«KOM(2007) 304 endelig

95

2008/C 224/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fremme af unges mobilitet i Europa: praktiske tiltag og tidsplan

100

2008/C 224/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) KOM(2007) 797 endelig — 2007/0278 (COD)

106

2008/C 224/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1719/2006/EF om oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013 KOM(2008) 56 endelig — 2008/0023 (COD)

113

2008/C 224/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1720/2006/EF om et handlingsprogram for livslang læring KOM(2008) 61 endelig — 2008/0025 (COD)

115

2008/C 224/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fordelene ved euroen — tid til en statusopgørelse

116

2008/C 224/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester KOM(2007) 747 endelig — 2007/0267 (CNS)

124

2008/C 224/29

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forbindelserne mellem EU og Serbien: Civilsamfundets rolle

130


DA

 

Top