EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 180, 17. juli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 180

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
17. juli 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2008/C 180/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. juli 2008 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Slovakiet og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 med henblik på omregningskursen til euroen i Slovakiet (CON/2008/28)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 180/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

2

2008/C 180/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

6


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 180/04

Euroens vekselkurs

7

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 180/05

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

8

2008/C 180/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1)

9

2008/C 180/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (1)

13

2008/C 180/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

16

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA Tilsynsmyndigheden

2008/C 180/09

Meddelelse fra Norge vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter — Meddelelse om opfordring til at ansøge om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — Tildeling i forhåndsdefinerede områder 2008

17

2008/C 180/10

Bekendtgørelse om anmodning i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Anmodning indgivet af en EØS/EFTA-stat

18

2008/C 180/11

Meddelelse fra NORGE vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter — Meddelelse om opfordring til at ansøge om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — 20. tildelingsrunde

19


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2008/C 180/12

ændringer af procesreglementet for EFTA-Domstolen vedtaget af Domstolen den 20. september 2007 og godkendt af EFTA-staternes regeringer

20

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 180/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

23

2008/C 180/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

25

2008/C 180/16

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

26


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top