EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 134, 31. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 134

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
31. maj 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 134/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2008/C 134/02

Meddelelse fra Kommissionen om resultaterne af risikovurderingen og strategier for risikobegrænsning for stofferne: 2-nitrotoluen og 2,4-dinitrotoluen (1)

4


 

III   Forberedende retsakter

 

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

2008/C 134/03

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 23. maj 2008 om to forslag til Kommissionens forordninger om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistik over ledige stillinger i Fællesskabet (CON/2008/22)

10


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 134/04

Euroens vekselkurs

12

2008/C 134/05

Meddelelse fra Kommissionen om gældende rentesatser for tilbagebetaling af statsstøtte samt satser for reference- og diskonteringsrenter for 27 medlemslande gældende fra og med den 1. januar 2007(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 af Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1) og Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af reference- og diskonteringsrenter (EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3))

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 134/06

Ajourføring af liste over opholdstilladelser omhandlet i artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31)

14

2008/C 134/07

Ajourføring af liste over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1)

16

2008/C 134/08

Ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 19, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 22, EUT C 182 af 4.8.2007, s. 18, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 38)

19

2008/C 134/09

Frankrigs ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Rennes og Mulhouse (1)

20


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 134/10

Statsstøtte — Spanien — Statsstøtte C 8/08 (ex NN 4/08, ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz filmstudiekompleks, Alicante — Opfordring til at fremsætte bemærkninger, jf. EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1)

21

2008/C 134/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

40

2008/C 134/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) (1)

41

2008/C 134/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) (1)

42

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2008/C 134/14

Bekendtgørelse af en begæring i henhold til artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Begæring fra en medlemsstat

43


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top