EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 111, 06. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 111

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
6. maj 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Europa-Parlamentet
Rådet

2008/C 111/01

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (1)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 111/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 111/03

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner: 4,26 % pr. 1. maj 2008 — Euroens vekselkurs

9

2008/C 111/04

Euroens vekselkurs

10

2008/C 111/05

De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring — Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 111/06

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

18

2008/C 111/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

22

2008/C 111/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr (1)

26

2008/C 111/11

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Bruxelles (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Indførelse af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Ostrava (OSR) og London (LTN) (1)

44


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 111/14

Indkaldelse af forslag i henhold til arbejdsprogrammet for særprogrammet »Kapacitet« under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration

45

 

Det Europæiske Miljøagentur

2008/C 111/15

Indkaldelse af interessetilkendegivelser for 2008 om eksperter, der skal udpeges til medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i Det Europæiske Miljøagentur

46

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 111/16

Meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af visse antidumpingforanstaltninger

50

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2008/C 111/17

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

51


 

Berigtigelser

2008/C 111/18

Berigtigelsesprotokol til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007(EUT C 306 af 17.12.2007)

56


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top