Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 44, 16. februar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 44

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
16. februar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

439. plenarforsamling den 24. og 25. oktober 2007

2008/C 044/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog — nye perspektiver på det europæiske forskningsrum«KOM(2007) 161 endelig

1

2008/C 044/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler«KOM(2007) 241 endelig — 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af »Artemis-fællesforetagendet« til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer«KOM(2007) 243 endelig — 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende »Clean Sky« (fælles teknologiinitiativ)«KOM(2007) 315 endelig — 2007/0118 (CNS)

19

2008/C 044/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af ENIAC-fællesforetagendet«KOM(2007) 356 endelig — 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter af timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte«KOM(2007) 303 endelig — 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Ikke-automatiske vægte (Kodificeret udgave)«KOM(2007) 446 endelig — 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om belysningsanordninger til bagnummerplader på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kodificeret udgave)«KOM(2007) 451 endelig — 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (Kodificeret udgave)«KOM(2007) 462 endelig — 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Statusrapport over biobrændstoffer — Rapport om de fremskridt, der er sket i Den Europæiske Unions medlemsstater med hensyn til anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer«KOM(2006) 845 endelig

34

2008/C 044/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Resultater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer«KOM(2007) 19 endelig

44

2008/C 044/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland«KOM(2007) 411 endelig — 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)«KOM(2007) 480 endelig — 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/50/EF for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen«KOM(2007) 509 endelig — 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til direktiv om ændring af direktiv 98/70/EF dels for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie, dels ved indførelse af en mekanisme for overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af brug af brændstoffer til vejtransport, og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF«KOM(2007) 18 endelig — 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udvikling i udligningsgodtgørelsen for ugunstigt stillede områder fra 2010«

56

2008/C 044/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Sundhedseftersynet og den fælles landbrugspolitiks fremtid efter 2013«

60

2008/C 044/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Klimaændringer og Lissabon-strategien«

69

2008/C 044/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Gældsætning og social udstødelse i overflodssamfundet«

74

2008/C 044/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Iværksættertankegang og Lissabon-dagsordenen«

84

2008/C 044/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »En udviklingsfremmende EU-politik for indvandring og samarbejde med hjemlandene«

91

2008/C 044/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø«KOM(2007) 46 endelig — 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet«KOM(2007) 159 endelig — 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Mishandling af ældre«

109

2008/C 044/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt angår tilpasning af særlige afgiftsordninger for gasolie, der bruges erhvervsmæssigt som motorbrændstof, og samordning af beskatningen af blyfri benzin og gasolie, der bruges som motorbrændstof«KOM(2007) 52 endelig — 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til visse midlertidige bestemmelser vedrørende momssatser«KOM(2007) 381 endelig — SEK(2007) 910

120

2008/C 044/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kroatien på vej til EU-medlemskab«

121


DA

 

Top