Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 22, 26. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 22

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
26. januar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2008/C 022/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 8 af 12.1.2008

1


 

V   Udtalelser

 

RETLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2008/C 022/02

Forenede sager C-463/04 og C-464/04: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2007 — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (sag C-463/04) og Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (sag C-464/04) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italien) (Artikel 56 EF — frie kapitalbevægelser — restriktioner — privatiserede virksomheder — national bestemmelse, hvorefter der i vedtægterne for et aktieselskab kan tillægges staten eller et offentligt organ, som ejer aktier i selskabet, ret til direkte at udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen)

2

2008/C 022/03

Sag C-280/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — statsstøtte — uforenelig med fællesmarkedet — forpligtelse til tilbagesøgning — manglende gennemførelse)

2

2008/C 022/04

Sag C-298/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2007 — Columbus Container Services BVBA & Co. mod Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Münster — Tyskland) (Artikel 43 EF og 56 EF — indkomst- og formuebeskatning — betingelser for beskatning af overskud fra en virksomhed beliggende i en anden medlemsstat — dobbeltbeskatningsoverenskomst — fritagelsesmetoden eller modregningsmetoden)

3

2008/C 022/05

Sag C-393/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Forordning (EØF) nr. 2092/91 — økologisk produktion af landbrugsprodukter — private kontrolorganer — krav om forretningssted eller en varig infrastruktur i den medlemsstat, hvor ydelsen præsteres — begrundelserne — deltagelse i udøvelse af offentlig myndighed — artikel 55 EF — forbrugerbeskyttelse)

3

2008/C 022/06

Sag C-404/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Forordning (EØF) nr. 2092/91 — økologisk produktion af landbrugsprodukter — private kontrolorganer — krav om forretningssted eller en varig infrastruktur i den medlemsstat, hvor ydelsen præsteres — begrundelserne — deltagelse i udøvelse af offentlig myndighed — artikel 55 EF — forbrugerbeskyttelse)

4

2008/C 022/07

Sag C-456/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — artikel 43 EF — autoriserede psykoterapeuter — kvoteordning — undtagelser i henhold til overgangsbestemmelser — proportionalitet — antagelse til realitetsbehandling)

4

2008/C 022/08

Sag C-7/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. november 2007 — Beatriz Salvador García mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII — begrebet »tjeneste for en anden stat«)

5

2008/C 022/09

Sag C-8/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. november 2007 — Anna Herrero Romeu mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII — begrebet »tjeneste for en anden stat«)

5

2008/C 022/10

Sag C-9/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. november 2007 — Tomás Salazar Brier mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII — begrebet »tjeneste for en anden stat«)

6

2008/C 022/11

Sag C-10/06 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 29. november 2007 — Rafael de Bustamante Tello mod Rådet for Den Europæiske Union (Appel — tjenestemænd — løn — udlandstillæg — betingelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII — begrebet »tjeneste for en anden stat«)

6

2008/C 022/12

Sag C-59/06 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. december 2007 — Luigi Marcuccio mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — tjenestemænd — ansættelse i et tredjeland — omplacering af stillingen og den ansatte — princippet om overholdelse af retten til forsvar — rækkevidde — bevisbyrde)

7

2008/C 022/13

Sag C-119/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — tilsidesættelse af direktiv 92/50/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler — kontraktstildeling uden passende udbudsbekendtgørelse — tildeling af tjenesteydelser i form af medicinsk transport i Toscana)

7

2008/C 022/14

Sag C-176/06 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 29. november 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH og Stadtwerke Uelzen GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG og Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, tidligere Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Appel — statsstøtte, som de tyske myndigheder hævdes at have ydet til kernekraftværker — bestemmelser vedrørende nedlukning af kernekraftværker og bortskaffelse af radioaktivt affald — formaliteten i sagen for Retten — ordre public-anbringende)

8

2008/C 022/15

Sag C-262/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Deutsche Telekom AG mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Telekommunikationssektoren — forsyningspligt og brugerrettigheder — begrebet »forpligtelser«, som foreløbigt skal bibeholdes — artikel 27, stk. 1, i direktiv 2002/21/EF (»rammedirektivet«) og artikel 16, stk. 1, litra a), i direktiv 2002/22/EF (»forsyningspligtdirektivet«) — takster for præstation af taletelefonitjenester — forpligtelse til at indhente en administrativ godkendelse)

8

2008/C 022/16

Sag C-300/06: Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. december 2007 — Ursula Voß mod Land Berlin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht, Tyskland) (Artikel 141 EF — princippet om lige løn til mænd og kvinder — tjenestemænd — overarbejde — indirekte forskelsbehandling af kvindelige deltidsansatte)

9

2008/C 022/17

Sag C-328/06: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. november 2007 — Alfredo Nieto Nuño mod Leonci Monlleó Franquet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil — Spanien) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 4, stk. 2, litra d) — varemærke, der er »vitterlig kendt« i den i Pariserkonventionens artikel 6b angivne betydning — kendskab til varemærket — geografisk udstrækning)

9

2008/C 022/18

Sag C-401/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — beskatning — sjette momsdirektiv — udveksling af tjenesteydelser — bobestyrer — tjenesteydelsens leveringssted — artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra e))

10

2008/C 022/19

Sag C-417/06 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2007 — Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — formaliteten — strukturfonde — finansiering af fællesskabsinitiativer — ændring af den vejledende fordeling — opfyldelse af en retskraftig dom)

10

2008/C 022/20

Sag C-435/06: Domstolens dom (Store Afdeling) af 27. november 2007 — C (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Samarbejde om civilretlige spørgsmål — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — materielt og tidsmæssigt anvendelsesområde — begrebet »civilretlige« spørgsmål — afgørelse om fjernelse og anbringelse af børn uden for hjemmet — offentligretlige foranstaltninger til beskyttelse af børn)

11

2008/C 022/21

Sag C-451/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2007 — Gabriele Walderdorff mod Finanzamt Waldviertel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Østrig)) (Sjette momsdirektiv — artikel 13, punkt B, litra b) — fritagelse — bortforpagtning og udlejning af fast ejendom — forpagtning af fiskerirettigheder)

11

2008/C 022/22

Sag C-486/06: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 6. december 2007 — BVBA Van Landeghem mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen, Belgien) (Den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — pos. 8703 og 8704 — motorkøretøjer af pickup-typen)

12

2008/C 022/23

Sag C-508/06: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Malta (Traktatbrud — direktiv 96/59/EF — artikel 11 — affaldshåndtering — bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler — undladelse af at give den påkrævede meddelelse om programmer og skitserede planer)

12

2008/C 022/24

Sag C-516/06 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Ferriere Nord SpA (Appel — konkurrence — Kommissionens beslutning — bøde — gennemførelse — forordning (EØF) nr. 2988/74 — forældelse — akt, der indeholder et klagepunkt — afvisning)

13

2008/C 022/25

Sag C-6/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direktiv 2002/74/EF — beskyttelse af arbejdstagere — arbejdsgiverens insolvens)

13

2008/C 022/26

Sag C-34/07: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — direktiv 2003/109/EF — fastboende tredjelandsstatsborgere — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

14

2008/C 022/27

Sag C-57/07: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — direktiv 2003/86/EF — ret til familiesammenføring — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

14

2008/C 022/28

Sag C-67/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2004/24/EF — traditionelle plantelægemidler — fællesskabskodeks — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

15

2008/C 022/29

Sag C-68/07: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 29. november 2007 — Kerstin Sundelind Lopez mod Miguel Enrique Lopez Lizazo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Högsta domstolen — Sverige) (Forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 3, 6 og 7 — retternes kompetence — anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — kompetence i sager om skilsmisse — sagsøgt, der er statsborger og bosiddende i et tredjeland — nationale kompetenceregler, der fastsætter et eksorbitant værneting)

15

2008/C 022/30

Sag C-106/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2000/59/EF — modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe — manglende fastsættelse og gennemførelse af planer for affaldsmodtagelse og håndtering for alle havne)

16

2008/C 022/31

Sag C-112/07: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 2004/80/EF — politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — erstatning til ofre for forbrydelser — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

16

2008/C 022/32

Sag C-258/07: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige (Traktatbrud — direktiv 2004/18/EF — fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

17

2008/C 022/33

Sag C-263/07: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — ukorrekt gennemførelse — direktiv 96/61/EF — artikel 9, stk. 4 — artikel 13, stk. 1 — bilag I — integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening — begreberne »anvendelse af den bedste tilgængelige teknik« og »med mellemrum revurderer […] vilkårene i godkendelsen«)

17

2008/C 022/34

Sag C-457/06 P: Domstolens kendelse af 4. oktober 2007 — Republikken Finland mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — annullationssøgsmål — afvisning — akt, der ikke har bindende retsvirkninger — De Europæiske Fællesskabers egne indtægter — traktatbrudssøgsmål — artikel 11 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 — morarente — forhandlinger om en aftale om betinget betaling — afvisningsskrivelse)

18

2008/C 022/35

Sag C-495/06 P: Domstolens kendelse af 25. oktober 2007 — Bart Nijs mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (Appel — forfremmelse — forfremmelsesår 2003 — bedømmelsesrapport — stadfæstelse af bedømmelsesrapport — afgørelse om at forfremme en anden tjenestemand til lønklassen som oversætter-revisor — erstatningssøgsmål — åbenbart, at appellen dels ikke kan antages til realitetsbehandling, dels er ugrundet)

18

2008/C 022/36

Sag C-242/07 P: Domstolens kendelse af 8. november 2007 — Kongeriget Belgien mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — søgsmålsfrist — artikel 43, stk. 6, i Rettens procesreglement — originaleksemplaret af stævningen indleveret efter fristens udløb — afvisning — begrebet undskyldelig fejl — begrebet omstændighed, som ikke kunne forudses)

19

2008/C 022/37

Sag C-502/06 P: Appel iværksat den 13. december 2006 af Carlos Correia de Matos til prøvelse af kendelse afsagt den 27. september 2006 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-440/05, Carlos Correia de Matos mod Europa-Parlamentet

19

2008/C 022/38

Sag C-440/07 P: Appel iværksat den 24. september 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 11. juli 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling) i sag T-351/03, Schneider Electric SA mod Kommissionen

19

2008/C 022/39

Sag C-443/07 P: Appel iværksat den 28. september 2007 af Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis til prøvelse af dom afsagt den 11. juli 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling Afdeling) i sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

20

2008/C 022/40

Sag C-471/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgique) den 24. oktober 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA mod État belge — Intervenient: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Sag C-472/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 24. oktober 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA mod État belge

22

2008/C 022/42

Sag C-473/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig) den 25. oktober 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA mod Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Intervenient: Foreningen France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Sag C-475/07: Sag anlagt den 25. oktober 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

23

2008/C 022/44

Sag C-476/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Berlin (Tyskland) den 29. oktober 2007 — M.C.O. Congres mod suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Sag C-478/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 25. oktober 2007 — Budějovický Budvar, národní podnik, mod Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Sag C-485/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 5. november 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen mod H. Akdas m.fl.

24

2008/C 022/47

Sag C-486/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 5. november 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) mod Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Sag C-489/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Lahr (Tyskland) den 5. november 2007 — Pia Messner mod Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Sag C-491/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht für Strafsachen Wien (Østrig) den 31. oktober 2007 — Straffesag mod Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Sag C-492/07: Sag anlagt den 7. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Polen

26

2008/C 022/51

Sag C-495/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) den 14. november 2007 — Silberquelle GmbH mod Maselli — Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Sag C-497/07 P: Appel iværksat den 16. november 2007 af Philip Morris Products SA til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 12. september 2007 i sag T-140/06 — Philip Morris Products mod KHIM

27

2008/C 022/53

Sag C-498/07 P: Appel iværksat den 16. november 2007 af Aceites del Sur Coosur, S.A., tidligere Aceites del Sur, S.A., til prøvelse af dom afsagt den 12. september 2007 af Retten i Første Instans (Første Afdeling) i sag T-363/04, Koipe Corporación, S.L. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

27

2008/C 022/54

Sag C-499/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgien) den 16. november 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer mod Belgische Staat

29

2008/C 022/55

Sag C-502/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16. november 2007 — K-1 Sp. z o.o., Torun mod Dyrektor Izby Skarbowej, Bydgoszcz

30

2008/C 022/56

Sag C-504/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 19. november 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) m.fl. mod Conselhos de Ministros m.fl.

31

2008/C 022/57

Sag C-508/07 P: Appel iværksat den 21. november 2007 af Cain Cellars, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 12. september 2007 i sag T-304/05 — Cain Cellars, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

32

2008/C 022/58

Sag C-510/07: Sag anlagt den 21. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

32

2008/C 022/59

Sag C-511/07: Sag anlagt den 21. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

33

2008/C 022/60

Sag C-515/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden den 22. november 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie mod Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Sag C-517/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 22. november 2007 — Afton Chemical Limited mod The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Sag C-520/07 P: Appel iværksat den 22. november 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 12. september 2007 af Retten i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling) i sag T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

34

2008/C 022/63

Sag C-523/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 23. november 2007 — Korkein hallinto-oikeus mod A

35

2008/C 022/64

Sag C-527/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 28. november 2007 — Generics (UK) Ltd, The Queen mod Licensing Authority (repræsenteret ved Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Sag C-528/07 P: Appel iværksat den 29. november 2007 af Association de la presse internationale ASBL til prøvelse af dom afsagt den 12. september 2007 af Retten i Første Instans (Store Afdeling) i sag T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

36

2008/C 022/66

Sag C-532/07 P: Appel iværksat den 29. november 2007 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 12. september 2007 af Retten i Første Instans (Store Afdeling) i sag T-36/04, Association de la presse internationale ASBL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

37

2008/C 022/67

Sag C-541/07: Sag anlagt den 30. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

38

2008/C 022/68

Sag C-548/07: Sag anlagt den 10. december 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

38

2008/C 022/69

Sag C-20/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. oktober 2007 — Kommissionen mod Irland

39

2008/C 022/70

Sag C-145/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

39

2008/C 022/71

Sag C-223/07: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Sverige

39

 

Retten i Første Instans

2008/C 022/72

Sag T-307/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Pagliacci mod Kommissionen (Tjenestemænd — generel udvælgelsesprøve — manglende optagelse på reservelisten — tilsidesættelse af meddelelsen om udvælgelsesprøve — krav om kvalifikationsbeviser og erhvervserfaring)

40

2008/C 022/73

Sag T-66/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2007 — Sack mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — annullationssøgsmål — tillæg — funktion som »kontorchef« — ligebehandling — begrundelsespligt — regler om sprog)

40

2008/C 022/74

Sag T-86/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — K & L Ruppert Stiftung mod KHIM — Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO LIVRE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om figurmærket CORPO LIVRE — nationale og internationale ordmærker LIVRE — for sen fremlæggelse af bevis for brug af de ældre varemærker)

40

2008/C 022/75

Forenede sager T-101/05 og T-111/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — BASF og UCB mod Kommissionen (Konkurrence — karteller i sektoren for vitaminprodukter — cholinchlorid (B4-vitamin) — beslutning, hvori der fastslås en overtrædelse af artikel 81 EF og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — bøder — afskrækkende virkning — gentagne overtrædelser — samarbejde under den administrative procedure — samlet og vedvarende overtrædelse)

41

2008/C 022/76

Sag T-112/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Akzo Nobel m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller i sektoren for vitaminprodukter — cholinchlorid (B4-vitamin) — beslutning, hvori der fastslås en overtrædelse af artikel 81 EF og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) — ansvar for ulovlig adfærd)

41

2008/C 022/77

Sag T-113/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 13. december 2007 — Angelidis mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — besættelse af en stilling i A2 — afslag på ansøgning — væsentlige formmangler — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål)

42

2008/C 022/78

Sag T-308/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Italien mod Kommissionen (Strukturfonde — cofinansiering — forordning (EØF) nr. 1260/1999 og 448/2004 — betingelser for acontoudbetalinger fra nationale organer i henhold til statsstøtteordninger eller støtte — bevis for den endelige støttemodtagers brug af midlerne — annullationssøgsmål — anfægtelig akt)

42

2008/C 022/79

Sag T-10/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2007 — Portela & Companhia mod KHIM — Torrens Cuadrado og Gilbert Sanz (Bial) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket Bial — det ældre nationale ordmærke BIAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — bevis for eksistensen af det ældre varemærke — samtidig eksistens af ældre varemærker — anbringende, der ændrer sagens genstand — beviser, der for første gang forelægges for Retten — omkostninger i forbindelse med indsigelsessagen)

43

2008/C 022/80

Forenede sager T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 og T-69/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Irland m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — direktiv 92/81/EØF — punktafgiftsfritagelse for mineralolie — mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid — punktafgiftsfritagelse indført af Frankrig, Irland og Italien — ny støtte — eksisterende støtte — begrundelsespligt — behandlet af egen drift)

43

2008/C 022/81

Sag T-117/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — DeTeMedien mod KHIM (suchen.de) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket suchen.de — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — domænenavn — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94)

44

2008/C 022/82

Sag T-134/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 13. september 2007 — Xentral mod KHIM (PAGESJAUNES.COM) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PAGESJAUNES.COM — det ældre nationale figurmærke LES PAGES JAUNES — domænenavnet »pagesjaunes.com« — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

44

2008/C 022/83

Sag T-242/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 13. december 2007 — Cabrera Sánchez mod KHIM — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om »el charcutero artesano« som EF-figurmærke — ældre nationalt figurmærke »El Charcutero« — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — manglende lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)

45

2008/C 022/84

Sag T-326/07 R: Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 4. december 2007 — Cheminova m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — direktiv 91/414/EØF — begæring om udsættelse af gennemførelsen — formaliteten — manglende uopsættelighed)

45

2008/C 022/85

Sag T-414/07: Sag anlagt den 19. november 2007 — Euro-Information mod KHIM (gengivelse af en hånd, der holder et kort med tre trekanter)

45

2008/C 022/86

Sag T-421/07: Sag anlagt den 22. november 2007 — Deutsche Post mod Kommissionen

46

2008/C 022/87

Sag T-425/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (100)

46

2008/C 022/88

Sag T-426/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (300)

47

2008/C 022/89

Sag T-427/07: Sag anlagt den 16. november 2007 — Mirto Corporación Empresarial mod KHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Sag T-428/07: Sag anlagt den 22. november 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues mod Kommissionen

48

2008/C 022/91

Sag T-430/07: Sag anlagt den 23. november 2007 — Bodegas Montebello mod KHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Sag T-432/07: Sag anlagt den 29. november 2007 — Frankrig mod Kommissionen

49

2008/C 022/93

Sag T-433/07: Sag anlagt den 22. november 2007 — Ryanair mod Kommissionen

49

2008/C 022/94

Sag T-436/07 P: Appel iværksat den 30. november 2007 af Nikos Giannopoulos til prøvelse af dom afsagt den 20. september 2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-111/06, Giannopoulos mod Rådet

50

2008/C 022/95

Sag T-440/07: Sag anlagt den 5. december 2007 — Huta Buczek mod Kommissionen

50

2008/C 022/96

Sag T-271/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 6. december 2007 — Microsoft mod Kommissionen

51

 

Retten for EU-Personalesager

2008/C 022/97

Sag F-65/05: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Wandschneider mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsen for 2003 — annullationssøgsmål — begrundelse — åbenbart urigtigt skøn)

52

2008/C 022/98

Sag F-95/05: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — N mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — ansættelse — stilling som administrationschef — tredjelande — ufavorabel udtalelse fra lægetjenesten)

52

2008/C 022/99

Sag F-130/05: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Soares mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — genoprettelse af karriere — manglende bedømmelsesrapport — sammenligning af fortjenester — ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 — formaliteten — ny og væsentlig faktisk omstændighed)

53

2008/C 022/00

Sag F-28/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Wandschneider mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelsen for 2004 — annullationssøgsmål — begrundelse — åbenbart urigtigt skøn)

53

2008/C 022/01

Sag F-42/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Sundholm mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelse for 2004 — formål og bedømmelseskriterier — interesser)

53

2008/C 022/02

Sag F-73/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Van Neyghem mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — almindelig udvælgelsesprøve — bedømmelse af den skriftlige prøve — frist for klage — formaliteten — begrundelsespligt)

54

2008/C 022/03

Sag F-108/06: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Basili mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelse for 2004 — annullationssøgsmål — personalerepræsentant — udtalelse fra ad hoc-gruppen)

54

2008/C 022/04

Sag F-27/07: EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 — Sundholm mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — karriereudviklingsrapport — bedømmelse for perioden 2001/2002 — fravær på grund af sygdom — fuldbyrdelse af dom afsagt af Retten i Første Instans — artikel 233 EF)

54

2008/C 022/05

Sag F-40/06: EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) den 6. december 2007 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — ansøgning om oplysning om personlige ejendele, der transporteredes fra tjenestestedet til bopælen — stillingtagen til sagen ufornøden — åbenbart, at erstatningspåstand skal afvises)

55

2008/C 022/06

Sag F-23/07: EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) den 19. oktober 2007 — M mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (Personalesag — tjenestemænd — invaliditet — invaliditetsudvalg — afslag på indkaldelse heraf — åbenbar formel mangel)

55

2008/C 022/07

Sag F-99/07: Sag anlagt den 28. september 2007 — Bernard mod Europol

55

2008/C 022/08

Sag F-108/07: Sag anlagt den 15. oktober 2007 — Nijs mod Revisionsretten

56

2008/C 022/09

Sag F-124/07: Sag anlagt den 23. oktober 2007 — Behmer mod Parlamentet

56

2008/C 022/10

Sag F-126/07: Sag anlagt den 30. oktober 2007 — Van Beers mod Kommissionen

57

2008/C 022/11

Sag F-127/07: Sag anlagt den 30. oktober 2007 — Coto Moreno mod Kommissionen

57

2008/C 022/12

Sag F-3/07: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 5. december 2007 — Moschonaki mod Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

58

2008/C 022/13

Sag F-71/07: Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 28. november 2007 — Karatzoglou mod Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR)

58


DA

 

Top