EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 291, 05. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 291

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
5. december 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Centralbank

2007/C 291/01

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 14. november 2007 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (CON/2007/35)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 291/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

5


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 291/03

Euroens vekselkurs

9

2007/C 291/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 429. møde den 9. juli 2007 om et udkast til beslutning i sag COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler

10

2007/C 291/05

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler (efter artikel 15 og 16 i Kommissionens beslutning 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

11


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2007/C 291/06

Indkaldelse af forslag — EACEA/34/07 til gennemførelse af det eksterne samarbejde under Erasmus Mundus i det akademiske år 2008/2009 — Fællesskabsprogram for fremme af samarbejde mellem højere uddannelsesinstitutioner og udveksling af studerende, forskere og andet akademisk personale fra EU-medlemsstater og tredjelande

12

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2007/C 291/07

Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

14


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top