EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:255:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 255, 27. oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 255

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
27. oktober 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2007/C 255/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgning på arbejdsprogrammet for en bedre gennemførelse af databeskyttelsesdirektivet

1

2007/C 255/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol), (KOM(2006) 817 endelig)

13


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 255/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

22

2007/C 255/04

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

24

2007/C 255/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) (1)

31

2007/C 255/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) (1)

31

2007/C 255/07

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4836 — CVC/Univar) (1)

32

2007/C 255/08

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) (1)

32


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 255/09

Euroens vekselkurs

33

2007/C 255/10

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 416. møde den 11. september 2006 om et udkast til beslutning i sag COMP/C.38.121 — Fittings

34

2007/C 255/11

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets 416. møde den 18. september 2006 om et udkast til beslutning i sag COMP/F/C.38.121 — Fittings

34

2007/C 255/12

Udtalelse afgivet af repræsentanterne for EFTA-landene om et udkast til beslutning i sag COMP/C.38.121 — Fittings (Møde afholdt den 11. september 2006 i EF's Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål)

35

2007/C 255/13

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/38.121 — Fittings (udarbejdet i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse (2001/462/EF, EKSF) af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

36


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2007/C 255/14

F-Castres: Ruteflyvning — Ruteflyvning mellem Castres (Mazamet) og Paris (Orly) — Meddelelse om udbud iværksat af Frankrig i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 med henblik på en forpligtelse til offentlig tjeneste

38

2007/C 255/15

F-Castres: Ruteflyvning — Ruteflyvning dels mellem Castres (Mazamet) og Lyon (Saint-Exupéry), og dels mellem Rodez (Marcillac) og Lyon (Saint-Exupéry) — Meddelelse om udbud iværksat af Frankrig i medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 med henblik på en forpligtelse til offentlig tjeneste

42

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 255/16

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

45

2007/C 255/17

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

46

2007/C 255/18

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

47

2007/C 255/19

Forslag til Kommissionens forordning (EF) nr. …/… af [...] om ændring af forordning (EF) nr. 773/2004 vedrørende gennemførelse af forligsprocedurer i kartelsager (1)

48

2007/C 255/20

Udkast til Kommissionens meddelelse […] om forligsprocedurer med henblik på vedtagelse af beslutninger i henhold til artikel 7 og artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i kartelsager (1)

51

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2007/C 255/21

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

58


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top