Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:182:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 182, 04. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 182

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
4. august 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Rådet

2007/C 182/01

Rådets udtalelse af 10. juli 2007 om Østrigs opdaterede stabilitetsprogram, 2006-2010

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 182/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

5

2007/C 182/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4739 — Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4783 — Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 182/06

Euroens vekselkurs

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 182/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (1)

9

2007/C 182/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1)

12

2007/C 182/09

Ajourførte referencebeløb ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

18


 

V   Øvrige meddelelser

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 182/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

19

 

ANDRE RETSAKTER

 

Kommissionen

2007/C 182/11

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

20


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top