EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 169, 21. juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 169

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
21. juli 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger, retningslinjer og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Kommissionen

2007/C 169/01

Kommissionens udtalelse af 19. juli 2007 om en ændret plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra Dampierre-kernekraftværket i Frankrig, i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37

1

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2007/C 169/02

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kongeriget Belgiens, Republikken Bulgariens, Forbundsrepublikken Tysklands, Kongeriget Spaniens, Den Franske Republiks, Storhertugdømmet Luxembourgs, Kongeriget Nederlandenes, Republikken Østrigs, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Den Italienske Republiks, Republikken Finlands, Den Portugisiske Republiks, Rumæniens og Kongeriget Sveriges initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

2


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 169/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4646 — AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4728 — Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Europa-Parlamentet

2007/C 169/05

Afgørelse

16

 

Kommissionen

2007/C 169/06

Euroens vekselkurs

17

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 169/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på medlemsstaternes regionale investeringsstøtte (1)

18

2007/C 169/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1)

26


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

 

Rådet

2007/C 169/09

Åben indkaldelse — Europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (Cost)

27

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 169/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top