EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:165:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 165, 19. juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 165

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
19. juli 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 165/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 165/02

Euroens vekselkurs

4

2007/C 165/03

Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 885/2006 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 165/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

6

2007/C 165/05

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

11

2007/C 165/06

Meddelelse fra Kommissionen — Meddelelse — Meddelelse af kvalifikationsbeviser for speciallæger og alment praktiserende læger (1)

13

2007/C 165/07

Meddelelse fra Kommissionen — Meddelelse — Meddelelse af titler på specialtandlæge (1)

18

2007/C 165/08

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer (1)

23


 

V   Øvrige meddelelser

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 165/09

Meddelelse fra Irland i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om tilladelsesrunden 2007 — Porcupine Basin)

28


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top