EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 42, 24. februar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 42

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
24. februar 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Domstolen

2007/C 042/01

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 20 af 27.1.2007

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETLIGE MEDDELELSER

 

Domstolen

2007/C 042/02

Sag C-251/04: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 1 og artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3577/92 — transport — fri udveksling af tjenesteydelser — cabotagesejlads — bugseringstjenester på åbent hav)

2

2007/C 042/03

Sag C-404/04 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. januar 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — statsstøtte — artikel 87, stk. 1, EF — kontraktligt tilsagn om betaling — væsentlig forudsætning for kontrakter bortfaldet — nye søgsmålsgrunde og argumenter — udbedring af begrundelsen — begæring om afhøring af vidner — kriteriet om den private investor — begrundelse af Rettens dom — bestemmelse af støttebeløbet — artikel 87, stk. 3, litra c), EF — retten til at blive hørt — tilsidesættelse af den pågældende medlemsstats ret til kontradiktion)

2

2007/C 042/04

Sag C-1/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. januar 2007 — Yunying Jia mod Migrationsverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Sverige) (Etableringsfrihed — artikel 43 EF — direktiv 73/148/EØF — statsborger i en medlemsstat, der er etableret i en anden medlemsstat — opholdstilladelse for ægtefællens slægtning i opstigende linje, idet både slægtningen og ægtefællen er statsborgere i et tredjeland — forpligtelse for denne slægtning til at opholde sig lovligt i en medlemsstat på det tidspunkt, hvor denne slutter sig til sin familie i etableringsmedlemsstaten — beviser, der skal fremlægges for at blive anset for en slægtning i opstigende linje, der forsørges)

3

2007/C 042/05

Sag C-40/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. januar 2007 — Kaj Lyyski mod Umeå universitet (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Överklagandenämnden för Högskolan — Sverige) (Arbejdskraftens frie bevægelighed — artikel 39 EF — hindringer — erhvervsuddannelse — lærere — afslag på at give adgang til en uddannelse til en ansøger, der er ansat ved en skole i en anden medlemsstat)

3

2007/C 042/06

Sag C-175/05: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 11. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — direktiv 92/100/EØF — ophavsrettigheder — udlejnings- og udlånsrettigheder — eneret til offentligt udlån — indskrænkning — vederlagsbetingelse — fritagelse — rækkevidde)

4

2007/C 042/07

Sag C-183/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 11. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland (Traktatbrud — direktiv 92/43/EØF — artikel 12, stk. 1 og 2, artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 16 — bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter — beskyttelse af arter)

4

2007/C 042/08

Sag C-208/05: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. januar 2007 — Innovative Technology Center GmbH (ITC) mod Bundesagentur für Arbeit (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sozialgericht Berlin — Tyskland) (Arbejdskraftens frie bevægelighed — fri udveksling af tjenesteydelser — nationale bestemmelser — medlemsstatens betaling af formidlingsvederlag til en privat arbejdsformidling — beskæftigelse omfattet af den lovbestemte sociale sikringsordning i medlemsstaten — begrænsning — begrundelse — proportionalitet)

5

2007/C 042/09

Sag C-265/05: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. januar 2007 — José Perez Naranjo mod Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Afdeling for Civile Sager, Frankrig) (Forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 4, stk. 2a, artikel 10a og artikel 95b — supplerende alderstilskud — national lovgivning, hvorved tilkendelsen af tilskuddet er undergivet bopælskrav — særlig ikke-bidragspligtig ydelse — indførelse i bilag IIa til forordning nr. 1408/71)

5

2007/C 042/10

Sag C-269/05: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 11. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4055/86 — søtransport — havneafgift, som pålægges passager- og fragtskibe — havneafgift, som pålægges køretøjer overført med færger — forskelsbehandling)

6

2007/C 042/11

Sag C-279/05: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. januar 2007 — Vonk Dairy Products BV mod Productschap Zuivel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederlandene) (Landbrug — fælles markedsordning — ost — artikel 16-18 i forordning (EØF) nr. 3665/87 — differentierede eksportrestitutioner — genudførsel fra importlandet næsten umiddelbart efter indførsel — bevis for misbrug — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 — vedvarende eller gentagen uregelmæssighed)

7

2007/C 042/12

Sag C-384/05: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. januar 2007 — Johan Piek mod Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Mælk og mejeriprodukter — tillægsafgift på mælk — særlig referencemængde — artikel 3, nr. 1, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 857/84)

7

2007/C 042/13

Sag C-400/05: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. januar 2007 — B.A.S. Trucks BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden, Nederlandene) (Fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — tarifering — underposition 8704 10 — køretøj, der er konstrueret til brug på byggepladser, bestemt til transport og aflæsning af materialer og også til anvendelse på vejnettet)

8

2007/C 042/14

Sag C-487/06 P: Appel iværksat den 27. november 2006 af British Aggregates Association til prøvelse af dom afsagt den 13. september 2006 af Retten i Første Instans (Anden Udvidede Afdeling) i sag T-210/02, British Aggregates Association mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

8

2007/C 042/15

Sag C-495/06 P: Appel iværksat den 1. december 2006 af Bart Nijs til prøvelse af dom afsagt den 3. oktober 2006 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-171/05, Bart Nijs mod Revisionsretten

9

2007/C 042/16

Sag C-497/06 P: Appel iværksat den 5. december 2006 af CAS Succhi di Frutta SpA til prøvelse af dom afsagt den 13. september 2006 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA mod Kommissionen

10

2007/C 042/17

Sag C-500/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Genova (Italien) den 8. december 2006 — Corporación Dermoestética SA mod To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Sag C-501/06 P: Appel iværksat den 11. december 2006 af GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), tidligere Glaxo Wellcome plc, til prøvelse af dom afsagt den 27. september 2006 af Retten i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling) i sag T-168/01, Glaxo SmithKline Services Unlimited mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

11

2007/C 042/19

Sag C-504/06: Sag anlagt den 13. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

11

2007/C 042/20

Sag C-505/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria regionale de Genova (Italien) den 12. juni 2006 — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova mod Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Sag C-512/06 P: Appel iværksat den 18. december 2006 af PTV Planung Transport Verkehr AG til prøvelse af dom afsagt den 10. oktober 2006 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-302/03, Planung Transport Verkehr AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

12

2007/C 042/22

Sag C-513/06 P: Appel iværksat den 18. december 2006 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 27. september 2006 af Retten i Første Instans (Fjerde Udvidede Afdeling) i sag T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, tidligere Glaxo Wellcome plc, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

13

2007/C 042/23

Sag C-516/06 P: Appel iværksat den 20. december 2006 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 27. september 2006 af Retten i Første Instans i sag T-153/04, Ferriere Nord SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

14

2007/C 042/24

Sag C-517/06: Sag anlagt den 20. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

14

2007/C 042/25

Sag C-518/06: Sag anlagt den 20. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

15

2007/C 042/26

Sag C-521/06 P: Appel iværksat den 21. december 2006 af Athinaïki Techniki AE til prøvelse af kendelse afsagt den 26. september 2006 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-94/05, Athinaïki Techniki AE mod Kommissionen

16

2007/C 042/27

Sag C-522/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

16

2007/C 042/28

Sag C-523/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Finland

17

2007/C 042/29

Sag C-525/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgien) den 22. december 2006 — NV de Nationale Loterij mod BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Sag C-526/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden den 27. december 2006 — Staatssecretaris van Financiën mod Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Sag C-528/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

18

2007/C 042/32

Sag C-529/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

18

2007/C 042/33

Sag C-530/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

19

2007/C 042/34

Sag C-531/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

19

2007/C 042/35

Sag C-534/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 27. december 2006 — Industria Lavorazione Carni Ovine mod Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Sag C-1/07: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Siegen (Tyskland) den 3. januar 2007 — Anklagemyndigheden mod Frank Weber

20

2007/C 042/37

Sag C-4/07: Sag anlagt den 11. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

20

2007/C 042/38

Sag C-5/07: Sag anlagt den 12. januar 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik

20

2007/C 042/39

Sag C-219/06: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 7. december 2006 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Storhertugdømmet Luxembourg

21

 

Retten i Første Instans

2007/C 042/40

Afdelingernes sammensætning

22

2007/C 042/41

Sag T-365/06: Sag anlagt den 1. december 2006 — Bateaux Mouches mod KHIM — Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Sag T-369/06: Sag anlagt den 7. december 2006 — Holland Malt mod Kommissionen

23

2007/C 042/43

Sag T-371/06: Sag anlagt den 4. december 2006 — Tyskland mod Kommissionen

24

2007/C 042/44

Sag T-372/06: Sag anlagt den 11. december 2006 — Bomba Energia Getränke mod KHIM — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Sag T-373/06: Sag anlagt den 13. december 2006 — Rath mod KHIM — Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Sag T-374/06: Sag anlagt den 13. december 2006 — Rath mod KHIM — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Sag T-375/06: Sag anlagt den 14. december 2006 — Viega mod Kommissionen

26

2007/C 042/48

Sag T-376/06: Sag anlagt den 14. december 2006 — Legris Industries mod Kommissionen

27

2007/C 042/49

Sag T-377/06: Sag anlagt den 14. december 2006 — Comap mod Kommissionen

28

2007/C 042/50

Sag T-379/06: Sag anlagt den 14. december 2006 — Kaimer m.fl. mod Kommissionen

29

2007/C 042/51

Sag T-381/06: Sag anlagt den 15. december 2006 — FRA.BO mod Kommissionen

29

2007/C 042/52

Sag T-382/06: Sag anlagt den 15. december 2006 — Tomkins mod Kommissionen

30

2007/C 042/53

Sag T-391/06: Sag anlagt den 19. december 2006 — Karstadt Quelle mod KHIM — dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Sag T-392/06: Sag anlagt den 20. december 2006 — Union Investment Privatfonds mod KHIM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Sag T-394/06: Sag anlagt den 11. december 2006 — Italien mod Kommissionen

32

2007/C 042/56

Sag T-395/06: Sag anlagt den 14. december 2006 — Italien mod Kommissionen

32

2007/C 042/57

Sag T-396/06: Sag anlagt den 21. december 2006 — Kommissionen mod TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Sag T-397/06: Sag anlagt den 16. december 2006 — DOW AgroSciences mod EFSA

33

2007/C 042/59

Sag T-398/06: Sag anlagt den 15. december 2006 — UniCredito Italiano mod KHIM — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

33

2007/C 042/60

Sag T-399/06: Sag anlagt den 27. december 2006 — giropay mod KHIM (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Sag T-401/06: Sag anlagt den 28. december 2006 — Brosmann Footwear (HK) m.fl. mod Rådet

34

2007/C 042/62

Sag T-402/06: Sag anlagt den 27. december 2006 — Spanien mod Kommissionen

35

2007/C 042/63

Sag T-403/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — Belgien mod Kommissionen

36

2007/C 042/64

Sag T-404/06 P: Appel iværksat den 22. december 2006 af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut til prøvelse af dom afsagt den 26. oktober 2006 af Retten for EU-personalesager i sag F-1/05, Landgren mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

37

2007/C 042/65

Sag T-405/06: Sag anlagt den 27. december 2006 — Arcelor m.fl. mod Kommissionen

37

2007/C 042/66

Sag T-406/06: Sag anlagt den 28. november 2006 — Evropaїki Dynamiki mod Kommissionen

38

2007/C 042/67

Sag T-407/06: Sag anlagt den 21. december 2006 — Zhejiang Aokang Shoes mod Rådet

38

2007/C 042/68

Sag T-408/06: Sag anlagt den 21. december 2006 — Wenzhou Taima Shoes mod Rådet

39

2007/C 042/69

Sag T-409/06: Sag anlagt den 21. december 2006 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory mod Rådet

39

2007/C 042/70

Sag T-410/06: Sag anlagt den 21. december 2006 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial mod Rådet

40

2007/C 042/71

Sag T-411/06: Sag anlagt den 22. december 2006 — SO.GE.L.M.A. mod EAR

40

2007/C 042/72

Sag T-412/06: Sag anlagt den 29. december 2006 — Vitro Corporativo mod KHIM — VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Sag T-413/06 P: Appel iværksat den 22. december 2006 af Claudia Gualtieri til prøvelse af kendelse afsagt den 9. oktober 2006 af Retten for EU-personalesager i sag F-53/06, Gualtieri mod Kommissionen

42

2007/C 042/74

Sag T-414/06 P: Appel iværksat den 27. december 2006 af Philippe Combescot til prøvelse af dom afsagt den 19. oktober 2006 af Retten for EU-personalesager i sag F-114/05, Philippe Combescot mod Kommissionen

42

2007/C 042/75

Sag T-415/06 P: Appel iværksat den 29. december 2006 af De Smedt til prøvelse af dom afsagt den 19. oktober 2006 af Retten for EU-personalesager i sag F-59/05, De Smedt mod Kommissionen

43

2007/C 042/76

Sag T-416/06: Sag anlagt den 29. december 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe mod Kommissionen

43

2007/C 042/77

Sag T-4/07: Sag anlagt den 5. januar 2007 — Sanofi-Aventis mod KHIM — AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Sag T-97/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 1. december 2006 — Neoperl mod KHIM (Gengivelse af en sanitetsslange)

45

 

Retten for EU-Personalesager

2007/C 042/79

Sag F-92/05: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Genette mod Kommissionen (Tjenestemænd — pensioner — pensionsrettigheder erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Fællesskaberne — overførsel til fællesskabsordningen — tilbagetrækning af overførselsanmodningen med det formål at påberåbe sig nye, mere favorable bestemmelser)

46

2007/C 042/80

Sag F-115/05: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Vienne m.fl. mod Europa-Parlamentet (Tjenestemænd — administrationens bistandspligt — afslag — overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien)

46

2007/C 042/81

Sag F-119/05: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Gesner mod KHIM (Tjenestemænd — invaliditet — afslag på anmodning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg)

47

2007/C 042/82

Sag F-126/05: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Borbély mod Kommissionen (Tjenestemænd — godtgørelse af udgifter — bosættelsespenge — dagpenge — rejseudgifter ved tiltrædelsen af tjenesten — indkaldelsessted — fuld prøvelsesret)

47

2007/C 042/83

Sag F-3/06: EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 — Frankin m.fl. mod Kommissionen (Tjenestemænd — administrationens bistandspligt — afslag — overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien)

47

2007/C 042/84

Sag F-147/06: Sag anlagt den 27. december 2006 — Dragoman mod Kommissionen

48

2007/C 042/85

Sag F-148/06: Sag anlagt den 28. december 2006 — Collée mod Parlamentet

48

2007/C 042/86

Sag F-1/07: Sag anlagt den 3. januar 2007 — Chassagne mod Kommissionen

49


DA

 

Top