Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:324:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 324, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 324

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
30. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

430. plenarforsamling den 26. oktober 2006

2006/C 324/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog — Erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler«KOM(2005) 672 endelig

1

2006/C 324/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (Kodificeret udgave) KOM(2006) 226 endelig — 2006/0073 (COD)

7

2006/C 324/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder KOM(2006) 219 endelig — 2006/0071 (COD)

8

2006/C 324/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vildledende og sammenlignende reklame KOM(2006) 222 endelig — 2006/0070 (COD)

10

2006/C 324/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer KOM(2006) 478 endelig — 2006/0161 (COD)

11

2006/C 324/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus KOM(2005) 125 endelig — 2005/0028 (COD)

12

2006/C 324/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur KOM(2006) 154 endelig — 2006/0056 (CNS)

15

2006/C 324/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) KOM(2006) 13 endelig

18

2006/C 324/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet KOM(2006) 273 endelig — 2006/0098 (CNS)

22

2006/C 324/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave) KOM(2006) 205 endelig — 2006/0067 (COD)

25

2006/C 324/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) KOM(2006) 258 endelig — 2006/0097 (CNS)

26

2006/C 324/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (Kodificeret udgave) KOM(2006) 286 endelig — 2006/0100 (COD)

27

2006/C 324/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets beslutning om fastsættelse af EF-kriterier for foranstaltninger til udryddelse og overvågning af en række dyresygdomme (kodificeret udgave) KOM(2006) 315 endelig — 2006/0104 (CNS)

28

2006/C 324/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om En EU-handlingsplan for skovbruget KOM(2006) 302 endelig

29

2006/C 324/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om berigtigelse af direktiv 2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger KOM(2006) 340 endelig — 2006/0117 (COD)

34

2006/C 324/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en fremgangsmåde til forudgående undersøgelse og forhandling om visse administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som medlemsstaterne påtænker at udstede på transportområdet KOM(2006) 284 endelig — 2006/0099 (COD)

36

2006/C 324/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ændring af fællesforetagendet Galileos vedtægter, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 KOM(2006) 351 endelig — 2006/0115 (CNS)

37

2006/C 324/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation KOM(2006) 261 endelig — 2006/0090 (CNS)

41

2006/C 324/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester«KOM(2006) 382 endelig — 2006/0133 (COD)

42

2006/C 324/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport ad landevej og indre vandveje (Kodificeret udgave) KOM(2006) 432 endelig — 2006/0146 (COD)

47

2006/C 324/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik og økonomisk styring — Betingelserne for større sammenhæng i formuleringen af økonomiske politikker i Europa

49

2006/C 324/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank »Tredje rapport om de praktiske forberedelser til den fremtidige udvidelse af euroområdet«KOM(2006) 322 endelig

57

2006/C 324/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger«KOM(2006) 16 endelig — 2006/0006 (COD)

59

2006/C 324/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En ny rammestrategi for flersprogethed«KOM(2005) 596 endelig

68

2006/C 324/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ KOM(2006) 194 endelig

74

2006/C 324/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) KOM(2006) 201 endelig — 2006/0075 (COD)

78


DA

 

Top