EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 321, 29. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 321

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
29. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2006/C 321/1

Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

Kommissionen

2006/C 321/2

Euroens vekselkurs

2

2006/C 321/3

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Liste over de nationale kompetente myndigheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler

4

2006/C 321/5

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

9

2006/C 321/6

Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1.11.2006 til 30.11.2006(Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004)

13

2006/C 321/7

Offentliggørelse af en registreringsansøgning i medfør af artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

19

2006/C 321/8

Offentliggørelse af ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

23

2006/C 321/9

Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen«) ( 1 )

28

2006/C 321/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/11

Informationsprocedure — Tekniske forskrifter ( 1 )

30

2006/C 321/12

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Ændret forpligtelse til offentlig tjeneste for ruteflyvning på visse ruter i Spanien ( 1 )

36

2006/C 321/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2006/C 321/14

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger (KOM(2006) 269 endelig) — 2006/0088 (COD)

38


 

II   Forberedende retsakter i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

2006/C 321/15

Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer

45


 

2006/C 321/16

Meddelelse til læserne

s3


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top