Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 293, 02. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 293E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
2. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2006-2007

 

Mødeperioden fra den 3. til 6. april 2006

 

Mandag, den 3. april 2006

2006/C 293E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæring fra formanden

Mødekalender 2007

Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Modtagne dokumenter

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Situationen i flygtningelejrene på Malta (forhandling)

Transeuropæiske net på energiområdet ***II (forhandling)

Konkurrencepolitikken 2004 (forhandling)

Offentlig adgang til Rådets møder — Adgang til institutionernes tekster — (forhandling)

Forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede - Diabetes (Skriftlige erklæringer)

Evaluering af Doha-runden (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

12

 

Tirsdag, den 4. april 2006

2006/C 293E/02

PROTOKOL

14

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

De politiske gruppers sammensætning

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Situationen i flygtningelejrene på Malta (indgivne beslutningsforslag)

Afgørelse om uopsættelighed

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * (forhandling)

Begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed (forhandling)

Afstemningstid

Anmodning om høring af Regionsudvalget Naturkatastrofer (brande, tørke og oversvømmelser) — regionaludviklingsaspekter (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)

Beskyttelse af Tomczaks parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Transeuropæiske net på energiområdet ***II (afstemning)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * (afstemning)

Konkurrencepolitikken 2004 (afstemning)

Offentlig adgang til Rådets møder (afstemning)

Adgang til institutionernes tekster (afstemning)

Evaluering af Doha-runden (afstemning)

Den økonomiske situation i EU (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Ændret forslag til direktiv om tjenesteydelser i det indre marked og meddelelse om direktiv 96/71/EF (udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser) (forhandling)

Gennemførelsen af fællesskabsretten (2003, 2004) — Bedre lovgivning 2004: anvendelse af nærhedsprincippet — Gældende lovgivning om det indre marked — Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Borgere for Europa-programmet (2007-2013) ***I (forhandling)

Europæiske kulturbyer (2007-2019) ***I (forhandling)

Fluorholdige drivhusgasser ***III — Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***III (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

26

BILAG I

28

BILAG II

39

VEDTAGNE TEKSTER

113

P6_TA(2006)0117
Beskyttelse af Tomczaks parlamentariske immunitet
Europa-Parlamentets beslutning om anmodning om beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet og privilegier (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Transeuropæiske net på energiområdet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 4. april 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2006/EF om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF

115

BILAG I
TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

124

BILAG II
TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

127

BILAG III
TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

131

P6_TA(2006)0119
Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik (KOM(2006)0032 — C6-0047/2006 — 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Konkurrencepolitik 2004
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken — 2004 (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
Offentlig adgang til Rådets møder
Europa-Parlamentets beslutning om særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om offentlig adgang til Rådets møder i de tilfælde, hvor det optræder som lovgivende myndighed (klage 2395/2003/GG) (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Adgang til institutionernes tekster
Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om adgang til institutionernes tekster (2004/2125(INI))

151

BILAG
DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

153

P6_TA(2006)0123
WTO's ministerkonference i Hongkong
Europa-Parlamentets beslutning om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Den økonomiske situation i EU
Europa-Parlamentets beslutning om den økonomiske situation i EU — foreløbig rapport om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker for 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede
Europa-Parlamentets erklæring om forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede

170

 

Onsdag, den 5. april 2006

2006/C 293E/03

PROTOKOL

172

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Velkomstord

Status i forhandlingerne om de finansielle overslag (forhandling)

Resultaterne fra Det Europæiske Råd — Lissabon-strategien (forhandling)

Afstemningstid

Mødekalender 2007

Fælles benyttelse af forbindelsesofficerer * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fluorholdige drivhusgasser ***III (afstemning)

Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***III (afstemning)

Borgere for Europa-programmet (2007-2013) ***I (afstemning)

Europæiske kulturbyer (2007-2019) ***I (afstemning)

Begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed (afstemning)

Højtideligt møde — Malta

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Situationen i Mellemøsten efter valget i Israel (forhandling)

Valget i Belarus (forhandling)

Valget i Ukraine (forhandling)

Foranstaltninger for at forbedre færdselssikkerheden og sikringsforanstaltninger inden for transportsektoren, herunder deres finansiering (forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Verdenssundhedsdagen (forhandling)

Særlige markedsstøtteforanstaltninger (fugleinfluenza) * (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

181

BILAG I

183

BILAG II

187

VEDTAGNE TEKSTER

206

P6_TA(2006)0126
Fælles benyttelse af forbindelsesofficerer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Det Forenede Kongerige og Nordirlands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2003/170/RIA om fælles benyttelse af forbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808 (CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Borgere for Europa-programmet (2007-2013) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet »Borgere for Europa« til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) (KOM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2006/EF om programmet »Europa for borgerne« til fremme af de aktive europæiske værdier, der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

211

BILAG

219

P6_TA(2006)0128
Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2019 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2007-2019 (KOM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2006/EF om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2007-2019

223

BILAG
RÆKKEFØLGE FOR UDPEGELSE AF EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER

229

P6_TA(2006)0129
Begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed
Europa-Parlamentets beslutning om begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed på EU's arbejdsmarkeder som følge af overgangsordninger (2006/2036(INI))

230

 

Torsdag, den 6. april 2006

2006/C 293E/04

PROTOKOL

234

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Et medlems immunitet

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2005) (forhandling)

Bistandseffektivisering og korruption i udviklingslandene (forhandling)

Afstemningstid

Opholdstilladelse udstedt af Schweiz og Liechtenstein ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Personkontrol og nationale visa ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Særlige markedsstøtteforanstaltninger (fjerkræsektoren) * (afstemning)

Fluorholdige drivhusgasser ***III (afstemning)

Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***III (afstemning)

Særberetning fra Ombudsmanden om klage over Europaskolerne (afstemning)

Situationen i flygtningelejrene på Malta (afstemning)

Valget i Belarus (afstemning)

Valget i Ukraine (afstemning)

Verdenssundhedsdagen (afstemning)

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2005) (afstemning)

Bistandseffektivisering og korruption i udviklingslandene (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Dagsorden for næste mødeperiode

Situationen i den sydøstlige del af Tyrkiet (forhandling)

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

Darfur

Irak: det assyriske samfund og situationen i fængslerne

Egypten: Sagen om Ayman Nour

Afstemningstid

Darfur (afstemning)

Irak: det assyriske samfund og situationen i fængslerne (afstemning)

Egypten: Sagen om Ayman Nour (afstemning)

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Modtagne dokumenter

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

247

BILAG I

249

BILAG II

258

VEDTAGNE TEKSTER

282

P6_TA(2006)0130
Opholdstilladelse udstedt af Schweiz og Liechtenstein ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2006/EF af 6. april 2006 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område

282

BILAG
LISTE OVER OPHOLDSTILLADELSER UDSTEDT AF SCHWEIZ OG LIECHTENSTEIN, JF. ARTIKEL 2

285

P6_TA(2006)0131
Personkontrol og nationale visa ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2006/EF af 6. april 2006 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område

289

BILAG
LISTE OVER DOKUMENTER UDSTEDT AF DE NYE MEDLEMSSTATER

291

P6_TA(2006)0132
Særlige markedsstøtteforanstaltninger (fjerkræsektoren) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2771/75 og (EØF) nr. 2777/75 for så vidt angår anvendelsen af undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluorholdige drivhusgasser ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***III
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Særberetning fra Ombudsmanden om klage over Europaskolerne
Europa-Parlamentets beslutning om særberetning fra Den Europæiske Ombudsmand om en klage over Europaskolerne (klage nr. 1391/2002/JMA) (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Situationen i flygtningelejrene på Malta
Europa-Parlamentets beslutning om situationen for flygtningene i Malta

301

P6_TA(2006)0137
Valget i Belarus
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Belarus efter præsidentvalget den 19. marts 2006

304

P6_TA(2006)0138
Valget i Ukraine
Europa-Parlamentets beslutning om parlamentsvalget i Ukraine

307

P6_TA(2006)0139
Verdenssundhedsdagen
Europa-Parlamentets beslutning om Verdenssundhedsdagen

308

P6_TA(2006)0140
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2005)
Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2005 (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Bistandseffektivisering og korruption i udviklingslandene
Europa-Parlamentets beslutning om bistandseffektivisering og korruption i udviklingslandene (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfur
Europa-Parlamentets beslutning om Darfur

320

P6_TA(2006)0143
Irak: det assyriske samfund og situationen i fængslerne
Europa-Parlamentets beslutning om Irak: det assyriske samfund og situationen i fængslerne

322

P6_TA(2006)0144
Egypten: Sagen om Ayman Nour
Europa-Parlamentets beslutning om Egypten: Sagen om Ayman Nour

325


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

NI

Løsgængere

DA

 

Top