EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 291, 30. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 291

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
30. november 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2006/C 291/1

Euroens vekselkurs

1

2006/C 291/2

Udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgivet på dets 391. møde den 30. maj 2005 om et udkast til beslutning i sag COMP/A/37.507 — AstraZeneca

2

2006/C 291/3

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/A/37.507 — AstraZeneca (udarbejdet i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21 )

3

2006/C 291/4

Statsstøtte — Det Forenede Kongerige — Statsstøtte nr. C 39/06 (ex NN 94/05) — Ordning for førstegangsandelshavere — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 ( 1 )

5

2006/C 291/5

Offentliggørelse af en registreringsansøgning i medfør af artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

10

2006/C 291/6

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

15

2006/C 291/7

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af okoumé-krydsfiner med oprindelse i Folkerepublikken Kina

19

2006/C 291/8

Merværdiafgift (MOMS) (Fritaget investeringsguld) — Liste over guldmønter, der opfylder kriterierne i artikel 26b, litra a), nr. ii), i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 som ændret ved Rådets direktiv 98/80/EF af 12. oktober 1998 (særordning for investeringsguld)

21

2006/C 291/9

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af ferrosilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Egypten, Kasakhstan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Rusland

34

2006/C 291/10

Frankrigs ændring af en pålagt forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Paris (Orly) og Béziers

38

2006/C 291/11

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte ( 1 )

39

2006/C 291/12

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

41

2006/C 291/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) ( 1 )

43

2006/C 291/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4481 — Onex Corporation/Sitel Corporation) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

44

2006/C 291/15

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) ( 1 )

45

2006/C 291/16

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) ( 1 )

45

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2006/C 291/17

Retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i EØS-aftalens artikel 53 og 54

46

 

Det Stående udvalg for EFTA-staterne

2006/C 291/18

EMAS — Ordning for miljøledelse og miljørevision — Liste over registrerede virksomheder i Norge i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001

66

2006/C 291/19

Tilpasning af aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

68

2006/C 291/20

Liste over markedsføringstilladelser udstedt af EØS-EFTA-staterne i anden halvdel af 2005

69


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top