EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:233E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 233, 28. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 233E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
28. september 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005-2006

 

Onsdag, den 12. oktober 2005

2006/C 233E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Erklæring fra formanden

Mindeord

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Valgs prøvelse

De interparlamentariske delegationers sammensætning

Modtagne dokumenter

Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Bevillingsoverførsler

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Dagsorden

Aktuelle spørgsmål vedrørende indvandring (forhandling)

Iran (forhandling)

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Unionens strategi vedrørende Afrika (forhandling)

Situationen i Ethiopien (forhandling)

Uddannelse som hjørnesten i Lissabon-processen (forhandling)

Videregående uddannelser ***I (forhandling)

Indvandrersamfundenes integration (forhandling)

Nye udfordringer for cirkus (forhandling)

Kvinder og fattigdom (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

10

 

Torsdag, den 13. oktober 2005

2006/C 233E/2

PROTOKOL

12

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Urban dimension i forbindelse med udvidelsen (forhandling)

Fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund * (forhandling)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Afstemningstid

Regnskabsførere for et forvaltningsorgan * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Associeringsaftaler EU/Schweiz: 1° Fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, 2° Schengen-reglerne * (forretningsordenens artikel 131) (endelig afstemning)

Fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Železnýs immunitet (anden anmodning) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Železnýs immunitet (tredje anmodning) (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Videregående uddannelser ***I (afstemning)

Handelsmæssige forbindelser EU/Kina (afstemning)

Velkomstord

Afstemningstid (fortsat)

(afstemning)

Situationen i Ethiopien (afstemning)

Uddannelse som hjørnesten i Lissabon-processen (afstemning)

Indvandrersamfundenes integration (afstemning)

Nye udfordringer for cirkus (afstemning)

Urban dimension i forbindelse med udvidelsen (afstemning)

Kvinder og fattigdom (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Parlamentets sammensætning

Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Indførelse af 1- og 2-eurosedler (skriftlig erklæring)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

23

BILAG I

25

BILAG II

38

VEDTAGNE TEKSTER

80

P6_TA(2005)0370
Regnskabsførere for et forvaltningsorgan *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1653/2004 vedrørende stillingen som regnskabsfører for et forvaltningsorgan (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

80

P6_TA(2005)0371
Undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

80

P6_TA(2005)0372
Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Perides-programmet) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Perides-programmet) (KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS))

84

P6_TA(2005)0373
Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Perides-programmet) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af anvendelsen af Rådets afgørelse om ændring og forlængelse af Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen (KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS))

89

P6_TA(2005)0374
Aftale mellem EF og Schweiz (asylansøgninger) *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

90

P6_TA(2005)0375
Aftale mellem EU, EF og Schweiz om Schengen-reglerne *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (13054/2004 — COM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

91

P6_TA(2005)0376
Fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger og om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

92

P6_TA(2005)0377
Anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (2004/2173(IMM))

97

P6_TA(2005)0378
Anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (anden anmodning)
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (2005/2010(IMM))

98

P6_TA(2005)0379
Anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (tredje anmodning)
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om ophævelse af Vladimir Železnýs immunitet (2005/2011 (IMM))

99

P6_TA(2005)0380
Videregående uddannelser ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

100

P6_TC1-COD(2004)0239
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. oktober 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005//EF om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser

100

BILAG
»Europæisk register over kvalitetssikringsorganer«

102

P6_TA(2005)0381
Handelsmæssige forbindelser EU/Kina
Europa-Parlamentets beslutning om perspektiverne for de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina (2005/2015(INI))

103

P6_TA(2005)0382
Iran
Europa-Parlamentets beslutning om Iran

111

P6_TA(2005)0383
Situationen i Etiopien
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Etiopien

116

P6_TA(2005)0384
Uddannelse som hjørnesten i Lissabon-processen
Europa-Parlamentets beslutning om uddannelse som hjørnesten i Lissabon-processen (2004/2272(INI))

118

P6_TA(2005)0385
Indvandrersamfundenes integration
Europa-Parlamentets beslutning om integration af indvandrere i Europa gennem skoler og flersproget undervisning (2004/2267(INI))

121

P6_TA(2005)0386
Nye udfordringer for cirkus
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til nye udfordringer for cirkus som en del af Europas kultur (2004/2266(INI))

124

P6_TA(2005)0387
Urban dimension i forbindelse med udvidelsen
Europa-Parlamentets beslutning om den urbane dimension i forbindelse med udvidelsen (2004/2258(INI))

127

P6_TA(2005)0388
Kvinder og fattigdom
Europa-Parlamentets beslutning om kvinder og fattigdom (2004/2217(INI))

130

P6_TA(2005)0389
Gigtsygdomme
Europa-Parlamentet's erklæring om gigtsygdomme

136


DA

 

Top