Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:057:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 57, 09. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 57

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
9. marts 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2006/C 057/1

EU's handlingsplan vedrørende biologiske våben og toksinvåben, som supplerer den fælles EU-aktion til støtte for BTWC

1

 

Kommissionen

2006/C 057/2

Euroens vekselkurs

3

2006/C 057/3

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

4

2006/C 057/4

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

7

2006/C 057/5

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

10

2006/C 057/6

Informationsprocedure — Tekniske forskrifter ( 1 )

11

2006/C 057/7

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære ( 1 )

17

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Domstolen

2006/C 057/8

Domstolens dom af 24. november 2005 i sag E-2/05 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Republikken Island (Statsstøtte — en kontraherende parts manglende opfyldelse af forpligtelser — Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, i del I i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen — Gyldigheden af en beslutning fra EFTA-Tilsynsmyndigheden — Skatteforanstaltningers ophør og tilbagesøgning af støtte — Absolut umuligt at gennemføre en beslutning fra EFTA-Tilsynsmyndigheden)

23

2006/C 057/9

Domstolens dom af 25. november 2005 i sag E-1/05 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Kongeriget Norge (En kontraherende parts manglende opfyldelse af forpligtelser — Livsforsikringstjenester — Frihed til at udbyde tjenesteydelser og etableringsret — Artikel 33 i direktiv 2002/83/EF — Motivering for begrænsning baseret på hensyn til almenvellet — Proportionalitet)

24

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2006/C 057/10

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 61 i EØS-aftalen og artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 3 til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

25

2006/C 057/11

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 61 i EØS-aftalen og artikel 1, stk. 1, i protokol nr. 3 til aftalen om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

26


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top