EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:255:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 255, 14. oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 255

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
14. oktober 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

416. Plenarforsamling den 6. og 7. april 2005

2005/C 255/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Europæiske industridistrikter og de nye vidennet

1

2005/C 255/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Turismepolitikken i den udvidede Europæiske Union

14

2005/C 255/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Prioriteter for det indre marked 2005-2010

22

2005/C 255/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Styrkelse af tilliden til de elektroniske Business-to-Business markedspladser KOM(2004) 479 endelig

29

2005/C 255/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) KOM(2004) 638 endelig — 2004/0225 (COD)

33

2005/C 255/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF KOM(2004) 708 endelig — 2004/0248 (COD)

36

2005/C 255/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse Om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007) KOM(2004) 470 endelig — 2004/0151 (COD)

39

2005/C 255/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Store detailhandelskæder — tendenser og konsekvenser for landbruget og forbrugerne

44

2005/C 255/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+) KOM(2004) 621 endelig — 2004/0218 (COD)

52

2005/C 255/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF«KOM(2004) 634 endelig — 2004/0231(COD)

55

2005/C 255/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler KOM(2004) 650 endelig — 2004/0237 (COD)

59

2005/C 255/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Civilsamfundets rolle hvad angår forebyggelse af sort arbejde

61

2005/C 255/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress«KOM(2004) 488 endelig

67

2005/C 255/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets henstilling om yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser (KOM(2004) 642 endelig — 2004/0239 (COD))

72

2005/C 255/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) KOM(2004) 496 endelig — 2004/0168 (COD)

76

2005/C 255/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004) 492 endelig — 2004/0163 (AVC)

79

2005/C 255/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden«KOM(2004) 494 endelig — 2004/0166 (AVC)

88

2005/C 255/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling KOM(2004) 495 endelig — 2004/0167 (COD)

91


DA

 

Top