Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:234:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 234, 22. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 234

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
22. september 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

415. plenarforsamling den 9.-10. marts 2005

2005/C 234/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremme af andelsselskaber i Europa (KOM(2004) 18 endelig)

1

2005/C 234/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver om omarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag KOM(2004) 486 endelig — 2004/0155 og 2004/0159 (COD)

8

2005/C 234/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) KOM(2004) 781 endelig — 2004/0272 (COD)

14

2005/C 234/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et EU-flyveledercertifikat KOM(2004) 473 endelig — 2004/0146 (COD)

17

2005/C 234/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det andet« Marco Polo»-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II)«KOM(2004) 478 endelig — 2004/0157 (COD)

19

2005/C 234/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse«KOM(2004) 772 endelig — 2004/0269 (CNS)

25

2005/C 234/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier KOM(2004) 775 endelig — 2004/0270 (COD)

26

2005/C 234/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond KOM(2004) 493 endelig

27

2005/C 234/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) KOM(2004) 490 endelig — 2004/0161 (CNS)

32

2005/C 234/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Den sociale dimension af globaliseringen — EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne KOM(2004) 383 endelig

41

2005/C 234/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet« Aktive unge »for perioden 2007-2013«KOM(2004) 471 endelig — 2004/0152 (COD)

46

2005/C 234/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Den Europæiske Investeringsbanks rolle i forbindelse med offentlig-private partnerskaber og deres konsekvenser for væksten

52

2005/C 234/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse Om De nye medlemsstater og de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik

60

2005/C 234/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 KOM(2004)475 endelig — 2004/0154 (COD)

69


DA

 

Top