Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:172:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 172, 12. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 172

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
12. juli 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 172/1

Erklæring vedrørende Rådets forordning nr. 851/2005 af 2. juni 2005 om ændring af forordning nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen

1

 

Kommissionen

2005/C 172/2

Euroens vekselkurs

2

2005/C 172/3

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

3

2005/C 172/4

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien

5

2005/C 172/5

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

7

2005/C 172/6

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

13

2005/C 172/7

Meddelelse fra Kommissionen om gældende rentesatser for tilbagebetaling af statsstøtte samt satser for reference- og diskonteringsrenter for 25 medlemslande gældende fra og med 1. januar 2005 — Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 af Kommissionens forordning (EF) 794/2004 af den 21. april 2004 ( EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1 ) og Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af reference- og diskonteringsrenter ( EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3 ).

18

2005/C 172/8

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3857 — SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

2005/C 172/9

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3799 — Dexia/Kommunalkredit/JV) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure ( 1 )

20

2005/C 172/10

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

21

2005/C 172/11

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3839 — Access Industries/Basell) ( 1 )

23


 

II   Forberedende retsakter

 

Kommissionen

2005/C 172/12

Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

24


 

III   Oplysninger

 

Kommissionen

2005/C 172/13

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 24/05 — »Fremme af aktivt medborgerskab i Europa« — Støtte til venskabsbyforanstaltninger temakonferencer, uddannelsesseminarer og informationskampagner 2006

29

2005/C 172/14

Indkaldelse af forslag — GD EAC nr. 39/05 — Kultur 2000: indkaldelse af forslag 2006

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top