EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:144:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 144, 14. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 144

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
14. juni 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 144/1

Euroens vekselkurs

1

2005/C 144/2

Opfordring til at fremsætte bemærkninger om udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (ændringer vedrørende transportsektoren og kulindustrien)

2

2005/C 144/3

Ny sammensætning af ekspertgruppen vedrørende menneskehandel (Ekspertgruppen vedrørende menneskehandel blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2003/209/EF af 25. marts 2003)

8

2005/C 144/4

Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om ansøgninger om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Aquila-tilladelsen« og »Arcachon Maritime-tilladelsen«)  ( 1 )

9

2005/C 144/5

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3832 — MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11

2005/C 144/6

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure ( 1 )

12

2005/C 144/7

Kommissionens undersøgelse af naturgas- og elektricitetssektoren

13

2005/C 144/8

Kommissionens undersøgelse af detailbankvirksomheds- og erhvervsforsikringssektoren

13

 

Den Europæiske Centralbank

2005/C 144/9

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 31. maj 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (KOM(2005) 88 endelig udg.) (CON/2005/16)

14

2005/C 144/10

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (COM(2005) 155 endelig) (CON/2005/17)

16

2005/C 144/11

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 3. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005) 154 endelig) (CON/2005/18)

17


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top