Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:071:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 71, 22. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 71

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
22. marts 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Regionsudvalget

 

57. plenarforsamling den 17. og 18. november 2004

2005/C 071/1

Regionsudvalgets udtalelse om »Traktaten om en forfatning for Europa«

1

2005/C 071/2

Regionudvalgtes udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om fremlæggelse af et forslag til direktiv og to forslag til henstillinger, der skal lette tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på videnskabelig forskning i Det Europæiske Fællesskab«

6

2005/C 071/3

Regionsudvalgtes udtalelse om »Lokalt og regionalt selvstyre i Rusland og udvikling af samarbejdet mellem EU og Rusland«

11

2005/C 071/4

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet »EU-aktionsplan for økologiske fødevarer og økologisk landbrug«

16

2005/C 071/5

Regionsudvalgets udtalelse om »Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner«

19

2005/C 071/6

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen om videnskab og teknologi: nøglen til Europas fremtid – Retningslinjer for EU's politik til støtte af forskning

22

2005/C 071/7

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen

»Fortsat integrering af det europæiske jernbanesystem - Den tredje jernbanepakke«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om certificering af togpersonale, der fremfører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning ved manglende overholdelse af kontraktlige kvalitetskrav i forbindelse med jernbanefragt«

26

2005/C 071/8

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om e-sundhed – bedre sundhedspleje for de europæiske borgere: En handlingsplan for et europæisk e-sundhedsområde

30

2005/C 071/9

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse oprettelse af programmet »Aktive unge« for perioden 2007-2013

34

2005/C 071/10

Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse Et styrket partnerskab for regionerne i EU's yderste periferi

40

2005/C 071/11

Regionsudvalgets udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS)

46

2005/C 071/12

Regionsudvalgets resolution af 18. november 2004 om indledning af forhandlinger om Tyrkiets tiltrædelse af EU

53

2005/C 071/13

Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Højhastighedsforbindelser i Europa: De nationale bredbåndsstrategier

55

2005/C 071/14

Regionsudvalgets udtalelse af om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget eEurope 2005: Ajourføring af handlingsplanen

59

2005/C 071/15

Regionsudvalgets udtalelse om Grønbog om ligestilling og ikke-forskelsbehandling i den udvidede Europæiske Union

62


DA

 

Top