Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:069:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 69, 19. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 69

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
19. marts 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Domstolen

 

DOMSTOLEN

2005/C 069/1

Domstolens dom (Første Afdeling) af 13. januar 2005 i sag C-181/03 P, Albert Nardone mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — forhenværende tjenestemand — ansøgning om invalidepension — betingelser for tilkendelse)

1

2005/C 069/2

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. januar 2005 i sag C-126/04, Heineken Brouwerijen BV mod Hoofdproductschap Akkerbouw (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het bedrijfsleven) (Korn — importordning — EF-toldkontingent for maltbyg — forskelsbehandling)

1

2005/C 069/3

Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 25. november 2004 i sag C-18/03 P, Vela Srl og Tecnagrind SL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — EUGFL — tilskud til projekter — ophævelse af tilskud fra fonden)

2

2005/C 069/4

Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 8. oktober 2004 i sag C-248/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Transport Environment Development Systems (Trends) m.fl. (»Voldgiftsklausul — afgørelse 2004/407/EF, Euratom — artikel 2 og 3 — henvisning til Retten i Første Instans«)

2

2005/C 069/5

Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 8. oktober 2004 i sag C-249/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Transport Environment Development Systems (Trends) m.fl. (Voldgiftsklausul — afgørelse 2004/407/EF, Euratom — artikel 2 og 3 — henvisning til Retten i Første Instans)

2

2005/C 069/6

Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 18. november 2004 I de forenede sager C-261/03 og C-262/03, Allevamenti Associati Srl mod Regione Emilia-Romagna og Latteria Sociale Moderna Soc. coop. arl mod Azienda di Stato per gli interventi nel mercato Agricolo (AIMA) m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 104, stk. 3, i Domstolens procesreglement — mælk og mejeriprodukter — ordning for tillægsafgifter — behandling og forarbejdning ved et mejeri i henhold til entrepriseaftale — begreberne »levering« og »direkte salg«)

3

2005/C 069/7

Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 19. oktober 2004 i sag C-425/03, (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Milazzo): Provvidenza Regio mod AXA Assicurazioni SpA (»Præjudiciel forelæggelse — afvisning«)

3

2005/C 069/8

Domstolens kendelse (Tredje Afdeling) af 14. december 2004 i sag C-1/04 SA, Tertir-Terminais de Portugal SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest hos Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber)

4

2005/C 069/9

Sag C-517/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved afgørelse afsagt den 15. december 2004 af College van Beroep voor het Bedrijfsleven i sagen Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. V.o.f. mod Productschap Vis

4

2005/C 069/10

Sag C-525/04 P: Appel iværksat den 21. oktober 2004 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt den 27. december 2004 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) i sag T-36/99, Lenzing AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, støttet af: Kongeriget Spanien

4

2005/C 069/11

Sag C-526/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 14. december 2004 af Cour de cassation (Frankrig), Afdelingen for Handelssager samt Finansielle og Økonomiske Sager, i sagen Laboratoires Boiron SA mod Agence centrale des organismes de sécurité sociale

5

2005/C 069/12

Sag C-3/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 12. november 2004 af La Corte d'Appello di Cagliari i sagen Gaetano Verdoliva mod J.M. Van Der Hoeven B.N.

6

2005/C 069/13

Sag C-5/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 7. januar 2005 af Hoge Raad der Nederlanden i sagen Staatssecretaris van Financiën mod B.F. Joustra

6

2005/C 069/14

Sag C-6/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 17. november 2004 af Symvoulio tis Epikratias (Grækenland) i sagen MEDIPAC - Th. KAZANTZIDIS mod VENIZELIO-PANANIO (PE.S.Y. KRITIS)

7

2005/C 069/15

Sag C-10/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 11. januar 2005 af Cour administrative (Storhertugdømmet Luxembourg) i sagen Cynthia Mattern og Hajrudin Cikotic mod Ministre du Travail et de l'Emploi

7

2005/C 069/16

Sag C-13/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 7. januar 2005 af Juzgado de lo Social no 33, Madrid, i sagen Sonia Chacón Navas mod Eurest Colectividades SA

8

2005/C 069/17

Sag C-16/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 2. december 2004 af House of Lords i sagen The Queen efter begæring af 1) Veli Tum og 2) Mehmet Dari mod Secretary of State for the Home Department

8

2005/C 069/18

Sag C-17/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 11. januar 2005 af Court of Appeal of (England and Wales) (Civil Division) i sagen B.F. Cadman mod Health Safety Executive. Intervenient: Equal Opportunities Commission

8

2005/C 069/19

Sag C-21/05: Sag anlagt den 25. januar 2005 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

9

2005/C 069/20

Sag C-24/05 P: Appel iværksat den 26. januar 2005 (fax 24.1.2005) af August Storck KG til prøvelse af dom afsagt den 10. november 2004 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-396/02, August Storck KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

9

2005/C 069/21

Sag C-25/05 P: Appel iværksat den 26. januar 2005 (telefax: 24.1.2005) af August Storck KG til prøvelse af dom afsagt den 10. november 2004 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-402/02, August Storck KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

10

2005/C 069/22

Sag C-36/05: Sag anlagt den 31. januar 2005 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

12

2005/C 069/23

Slettelse af udtalelse C-1/04

12

 

RETTEN I FØRSTE INSTANS

2005/C 069/24

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. januar 2005 i sag T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (EUGFL — tilskud til et demonstrationsprojekt til produktion af sumac med nye former for dyrkningsteknik — ophævelse af den finansielle støtte fra fonden)

13

2005/C 069/25

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 18. januar 2005 i sag T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Statsstøtte — foranstaltninger truffet af Den Franske Republik til fordel for Crédit Mutuel — Livret bleu — beslutning 2003/216/EF — begrundelsespligt — annullationssøgsmål)

13

2005/C 069/26

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. januar 2005 i de forenede sager T-367/02 – T-369/02, Wieland-Werke AG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — ordmærkerne SnTEM, SnPUR og SnMIX — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

14

2005/C 069/27

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. januar 2005 i sag T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — ordmærket EUROPREMIUM — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94)

14

2005/C 069/28

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. januar 2005 i sag T-387/03, Proteome Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — ordmærket BIOKNOWLEDGE — absolutte registreringshindringer — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 — beskrivende tegn)

14

2005/C 069/29

Dom afsagt af Retten i Første Instans (Tredje Afdeling) den 10. december 2004 i sag T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Åbenbart afvisningsgrundlag begrebet individuelt berørt sagsøger — EØFG — løbende aftaler — intellektuelle ejendomsrettigheder)

15

2005/C 069/30

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Anden afdeling) den 10. december 2004 i sag T-261/03, Euro Style '94 S.r.l. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (Varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »GLOVE« — de nationale og internationale figur- og ordmærker »GLOBE« — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 — sagen åbenbart ugrundet)

15

2005/C 069/31

Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 22. december 2004 i sag T-201/04 R, Microsoft Corp. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag om foreløbige forholdsregler — artikel 82 EF)

16

2005/C 069/32

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 13. december 2004 i sag T-269/04, IDOM SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (EF-varemærker — tilbagetagelse af ansøgningen om registrering — ikke fornødent at træffe afgørelse)

16

2005/C 069/33

Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 10. november 2004 i sag T-303/04 R, European Dynamics SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Offentlige tjenesteydelsesaftaler — EF-udbudsprocedurer — sag om foreløbige forholdsregler — begæring om udsættelse af gennemførelsen — uopsættelighed — foreligger ikke)

17

2005/C 069/34

Sag T-462/04: Sag anlagt den 30. november 2004 af HEG Limited og Graphite India Limited mod Rådet for Den Europæiske Union

17

2005/C 069/35

Sag T-466/04: Sag anlagt den 19. november 2004 af Elisabetta Dami mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

18

2005/C 069/36

Sag T-467/04: Sag anlagt den 19. november 2004 af Elisabetta Dami mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

19

2005/C 069/37

Sag T-475/04: Sag anlagt den 24. november 2004 af Bouygues SA og Bouygues Télécom mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

20

2005/C 069/38

Sag T-477/04: Sag anlagt den 14. december 2004 af Aktieselskabet af 21. november 2001 mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

21

2005/C 069/39

Sag T-483/04: Sag anlagt den 8. december 2004 af Armour Pharmaceutical Company mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

21

2005/C 069/40

Sag T-2/05: Sag anlagt den 4. januar 2005 af ReckittBenckiser NV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

22

2005/C 069/41

Sag T-3/05: Sag anlagt den 4. januar 2005 af ReckittBenckiser NV mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

22

2005/C 069/42

Sag T-12/05: Sag anlagt den 7. januar 2005 af TV Danmark A/S og Kanal 5 Denmark Ltd. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

23

2005/C 069/43

Sag T-13/05: Sag anlagt den 7. januar 2005 af Castell del Remei, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

24

2005/C 069/44

Sag T-14/05: Sag anlagt den 12. januar 2005 af Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

25

2005/C 069/45

Sag T-18/05: Sag anlagt den 19. januar 2005 af IMI plc, IMI Kynoch Ltd. og Yorkshire Copper Tube mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

25

2005/C 069/46

Sag T-26/05: Sag anlagt den 18. januar 2005 af Den Italienske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

26

2005/C 069/47

Slettelse af sag T-189/04

27


 

III   Oplysninger

2005/C 069/48

Domstolens seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende EUT C 57 af 5.3.2005

28


DA

 

Top