Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:043:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 43, 18. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 43

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
18. februar 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Regionsudvalget

 

56. plenarforsamling den 29.-30. september 2004

2005/C 043/1

Regionsudvalgets udtalelse om »Midtvejsevaluering af Lissabon-strategien«

Kommissionens meddelelse om »Skærpet gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi«

»Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker«

»Henstilling med henblik på Rådets henstilling om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker«

1

2005/C 043/2

Regionsudvalgets udtalelse om »Grænsearbejdere — Status efter ti års indre marked: problemer og perspektiver«

3

2005/C 043/3

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – »Flere ældre i arbejde – Senere udtræden af arbejdsmarkedet««

7

2005/C 043/4

Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet »Kriminalitetsforebyggelse i Den Europæiske Union«

10

2005/C 043/5

Regionsudvalgets udtalelse om »Udkast til Kommissionens beslutning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 86 på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste« og »Udkast til Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder« og »Udkast til EF-rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste«

13

2005/C 043/6

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om tjenesteydelser i det indre marked«

18

2005/C 043/7

Regionsudvalgets udtalelse om Kommissionens meddelelse om »Opfølgning af processen for overvejelser på højt plan vedrørende patienternes mobilitet og den fremtidige udvikling inden for sundhedspleje i EU« og meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Modernisering af socialsikringen med henblik på at udvikle en tilgængelig og varig sundhedspleje og langvarig pleje af høj kvalitet – understøttelse af de nationale strategier via den åbne koordinationsmetode«

22

2005/C 043/8

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bedre havnesikring«

26

2005/C 043/9

Regionsudvalgets udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod en temastrategi for bymiljøet«

35

2005/C 043/10

Regionsudvalgets udtalelse om »Styrkelse af EU's civilbeskyttelseskapacitet«

38

2005/C 043/11

Regionsudvalgets udtalelse om meddelelse om opfølgning på hvidbogen om et nyt afsæt for europæisk ungdom. Forslag til fælles målsætninger for volontøraktiviteter blandt unge i forlængelse af Rådets resolution af 27. juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet — Meddelelse om opfølgning på hvidbogen om et nyt afsæt for europæisk ungdom. Forslag til fælles målsætninger for større forståelse af og viden om unge i forlængelse af Rådets resolution af 27. juni 2002 om rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

42


DA

 

Top