EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 40, 17. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 40

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
17. februar 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 040/1

Euroens vekselkurs

1

2005/C 040/2

Oplysninger om retter og retsmidler i henhold til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

2

2005/C 040/3

Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt »Foix-tilladelsen«)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Meddelelse om gældende antisubsidie- og antidumpingforanstaltninger vedrørende importen til Fællesskabet af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien: ændring af navnet på et firma, der er genstand for individuelle udlignings- og antidumpingtoldsatser

8

 

Den Europæiske Centralbank

2005/C 040/6

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. februar 2005 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme (KOM(2004) 448 endelig udg.) (CON/2005/2)

9

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Domstolen

2005/C 040/7

Anmodning fra Frostating lagmannsret om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen i sagen vedrørende Fokus Bank ASA mod Staten v/Skattedirektoratet. Rettens beslutning af 23. april 2004 (Sag E-1/04)

14

2005/C 040/8

Anmodning fra Gulating lagmannsret om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen i sagen vedrørende Reidar Rasmussen m.fl mod Total E&P Norge AS Rettens beslutning af 3. maj 2004 (Sag E-2/04)

15

2005/C 040/9

Anmodning indgivet af Gulating lagmannsrett om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen på grundlag af en kendelse afsagt af denne ret den 28. maj 2004 i sagen Tsomakas Athanasios m.fl. mod staten v/Rikstrygdeverket (Sag E-3/04)

16

2005/C 040/10

Sag anlagt den 8. november 2004 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Fyrstendømmet Liechtenstein (Sag E-8/04)

17

2005/C 040/11

Sag anlagt den 23. november 2004 af Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (Samtök banka og verdbréfafyrirtækja) mod EFTA-Tilsynsmyndigheden (Sag E-9/04)

18

 

EFTA's stående udvalg

2005/C 040/12

Nationalt referencelaboratorium udpeget af Norge i overensstemmelse med Rådets beslutning 1999/313/EF om referencelaboratorier til kontrol af bakteriologisk og viral kontaminering af toskallede bløddyr

19

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2005/C 040/13

43. ændring af rammebestemmelserne for statsstøtte — EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse om at foreslå passende foranstaltninger

20

2005/C 040/14

EMAS — Fortegnelse i henhold til ordning for miljøledelse og miljørevision over registrerede anlægsområder i Norge i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001

21


 

III   Oplysninger

 

Kommissionen

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Irland følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Kerry og Dublin, Irland ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Irland følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Galway og Dublin, Irland ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Irland følgende to indenrigsruter i udbud: Donegal - Dublin og Sligo - Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Irland følgende to ruter i udbud: Knock-Dublin og Derry-Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top