Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:302:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 302, 07. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 302

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
7. december 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

410. plenarforsamling den 30. juni og 1. juli 2004

2004/C 302/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — LeaderSHIP 2015 — Fremtiden for den europæiske skibsbygnings- og skibsreparationsindustri — konkurrenceevne gennem ekspertise« — KOM(2003) 717 endelig

1

2004/C 302/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005)« — KOM(2003) 758 endelig — 2003/0292 (COD)

8

2004/C 302/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om et nyt lovgrundlag for betalinger i det indre marked« — KOM(2003) 718 endelig

12

2004/C 302/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets beslutning om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter« (Kodificeret udgave) — KOM(2004) 159 endelig - 2004/0056 (CNS)

19

2004/C 302/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af Den Internationale Kode for Sikker Skibsdrift i Fællesskabet« — KOM(2003) 767 endelig — 2003/0291 (COD)

20

2004/C 302/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bedre havnesikring« — KOM(2004) 76 endelig — 2004/0031 (COD)

23

2004/C 302/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fusionsenergi«

27

2004/C 302/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Statusrapport om forskningsprogrammet Galileo i begyndelsen af 2004« — KOM(2004) 112 endelig

35

2004/C 302/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder« (Kodificeret udgave) — KOM(2004) 232 endelig — 2004/0074 (COD)

38

2004/C 302/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1228/2003 med hensyn til datoen for anvendelse af visse bestemmelser i Slovenien« — KOM(2004) 309 endelig — 2004/0109 (COD)

39

2004/C 302/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Industrielle ændringer og økonomisk, social og territorial samhørighed«

41

2004/C 302/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den internationale konvention om vandrende arbejdstagere«

49

2004/C 302/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den fælles landbrugspolitiks anden søjle: perspektiverne for tilpasning af politikken for udvikling af landdistrikterne (Opfølgning af konferencen i Salzburg)«

53

2004/C 302/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Tredje rapport om økonomisk og social samhørighed — Et nyt partnerskab til fremme af samhørighed: konvergens, konkurrenceevne og samarbejde« (foreligger d.d. ikke på dansk) — KOM(2004) 107 endelig

60

2004/C 302/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fra Kommissionen: Udbyttebeskatning af fysiske personer i det indre marked« — KOM(2003) 810 endelig

70

2004/C 302/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan om fornyet behandling af direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden« — KOM(2003) 843 endelig

74

2004/C 302/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet med henblik på Det Europæiske Råd i december 2004«

80

2004/C 302/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Modernisering af den sociale beskyttelse med henblik på flere og bedre job — en helhedsstrategi, der skal bidrage til virkeliggørelse af målsætningen om, at arbejde skal kunne betale sig« (KOM(2003) 842 endelig)

86

2004/C 302/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Tekstil- og beklædningsindustriens fremtid i det udvidede EU« — KOM(2003) 649 endelig

90

2004/C 302/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Storbyområder: socioøkonomiske konsekvenser for EU's fremtid«

101


DA

 

Top