EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:097E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 97, 22. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 97E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
22. april 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   (Meddelelser)

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2003-2004

 

Mandag, den 9. februar 2004

2004/C 097E/1

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Parlamentets sammensætning

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Andragender

Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Arbejdsplan

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Kreditvurderingsinstitutter (forhandling)

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (forhandling)

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forhandling)

Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

22

 

Tirsdag, den 10. februar 2004

2004/C 097E/2

PROTOKOL

23

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Fugleinfluenza i Asien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (forhandling)

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (forhandling)

Afstemningstid

Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) * (forenklet procedure) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

International civil luftfart ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

De nye medlemsstaters indtræden i EØS *** (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den fælles markedsordning for svinekød * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Udvalg for social beskyttelse * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelse af Middelhavet mod forurening * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Utilsigtede fangster af hvaler * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Domstolens statut * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

International garantistillelse for mobilt udstyr * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den fælles markedsordning for hør og hamp * (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I (afstemning)

Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)

Højtideligt møde

Afstemningstid (fortsat)

Kreditvurderingsinstitutter (afstemning)

Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (afstemning)

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (afstemning)

Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltning (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (fortsat forhandling)

Landbrug og landbrugsforskning (forhandling)

Genopretning af den nordlige kulmulebestand * (forhandling)

En overordnet politisk ramme for de kommende finansielle overslag: Et Europa i vækst — politisk kalender og de budgetmæssige ressourcer for en udvidet Union 2007-2013 (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Problemer med laks (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Krise i stålindustrien (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Den demografiske udvikling i EU (mundtlig forespørgsel med forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

43

BILAG 1

45

BILAG II

56

VEDTAGNE TEKSTER

65

P5_TA(2004)0056
Aftale EF/Kroatien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

65

P5_TA(2004)0057
Aftale EF/Slovenien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om det midlertidige pointsystem, som i perioden 1. januar 2004-30. april 2004 finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

65

P5_TA(2004)0058
Administrativ ordning EF/Schweiz (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse en administrativ ordning i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

65

P5_TA(2004)0059
Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig) *
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om det midlertidige pointsystem, som finder anvendelse på tunge lastvogne, der kører gennem Østrig (KOM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

66

P5_TA(2004)0060
Udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) (KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

66

P5_TA(2004)0061
International civil luftfart ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

67

P5_TA(2004)0062
De nye medlemsstaters indtræden i EØS ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler (11902/2003 — KOM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

67

P5_TA(2004)0063
Udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave) (KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

68

P5_TA(2004)0064
Den fælles markedsordning for svinekød *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

69

P5_TA(2004)0065
Finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

69

P5_TA(2004)0066
Udvalg for social beskyttelse *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

70

P5_TA(2004)0067
Beskyttelse af Middelhavet mod forurening *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

72

P5_TA(2004)0068
Fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

73

P5_TA(2004)0069
Utilsigtede fangster af hvaler *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

74

P5_TA(2004)0070
Beskyttelsen af dybhavskoralrev nordvest for Skotland *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af fiskeri med trawl i et område nordvest for Skotland (KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

79

P5_TA(2004)0071
Overførsel af kompetence til Retten i Første Instans *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS))

81

P5_TA(2004)0072
Domstolens statut *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

82

P5_TA(2004)0073
International garantistillelse for mobilt udstyr *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (SEK(2002) 1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

83

P5_TA(2004)0074
Den fælles markedsordning for hør og hamp *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

84

P5_TA(2004)0075
Anmodning om ophævelse af Pannellas parlamentariske immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse om anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom (2003/2183 (IMM))

85

P5_TA(2004)0076
Regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren
Europa-Parlamentets beslutning om regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (2003/2112(INI))

86

P5_TA(2004)0077
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003)
Europa-Parlamentets beslutning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 (2003/2007(INI))

88

P5_TA(2004)0078
Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

93

P5_TC1-COD(2003)0174
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

94

P5_TA(2004)0079
Forberedelser til den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission
Europa-Parlamentets beslutning om EU's rettigheder, prioriteter og henstillinger med henblik på den 60. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (15. marts-23. april 2004)

112

P5_TA(2004)0080
Kreditvurderingsinstitutter
Europa-Parlamentets beslutning om kreditvurderingsinstitutters roller og metoder (2003/2081(INI))

117

P5_TA(2004)0081
Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes (KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) og om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren (KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

121

P5_TA(2004)0082
Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Europa-Parlamentets beslutning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

126

P5_TA(2004)0083
Videnskabelig og teknisk rådgivning for EU's fiskeriforvaltning
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning (KOM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))

130

 

Onsdag, den 11. februar 2004

2004/C 097E/3

PROTOKOL

134

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Årlig debat — Fremskridt med hensyn til at etablere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2003) (forhandling)

Atomnedrustning (mundtlige forespørgsler med forhandling)

Velkomstord

Afstemningstid

Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Landbrug og landbrugsforskning (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I (afstemning)

Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I (afstemning)

Genopretning af den nordlige kulmulebestand * (afstemning)

Tilrettelæggelse af arbejdstiden (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

EU's holdning til Den Internationale Domstols høring om den israelske mur (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen) (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentets sammensætning

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (forhandling)

Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (forhandling)

Intermodale lasteenheder ***I (forhandling)

International fond for erstatning af skader ved olieforurening *** (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

147

BILAG 1

149

BILAG II

164

VEDTAGNE TEKSTER

224

P5_TA(2004)0084
Udviklingen i landbrugsindkomsterne i EU
Europa-Parlamentets beslutning om indkomstudviklingen inden for landbruget i Den Europæiske Union (2002/2258(INI))

224

P5_TA(2004)0085
Landbrug og landbrugsforskning
Europa-Parlamentets beslutning om landbrug og landbrugsforskning i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (2003/2052(INI))

228

P5_TA(2004)0086
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))

230

P5_TC1-COD(2002)0061
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

231

BILAG I
Liste over faglige sammenslutninger eller organisationer, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 2

279

BILAG II
Liste over uddannelser med særlig struktur, der er omhandlet i artikel 14, stk. 4, andet afsnit, litra a)

280

BILAG III
Liste over lovregulerede uddannelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 4, andet afsnit, litra b)

290

BILAG IV
Virksomhed i forbindelse med erhvervserfaringskategorierne, der er omhandlet i artikel 21 og 22

293

BILAG V
Anerkendelse på grundlag af koordinering af mindstekrav til uddannelse

304

BILAG VI
Bevis for uddannelse som arkitekt med erhvervede rettigheder i henhold til artikel 58, stk. 1

364

BILAG VII
Dokumenter og certifikater, der kan kræves i henhold til artikel 60, stk. 1

368

P5_TA(2004)0087
Godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (KOM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

370

P5_TC1-COD(2003)0153
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (omarbejdet udgave)

370

BILAG
BILAGSFORTEGNELSE

401

P5_TA(2004)0088
Genopretning af den nordlige kulmulebestand *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

559

P5_TA(2004)0089
Tilrettelæggelse af arbejdstiden
Europa-Parlamentets beslutning om tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EF) (2003/2165(INI))

566

 

Torsdag, den 12. februar 2004

2004/C 097E/4

PROTOKOL

572

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

Modtagne dokumenter

Atomnedrustning (indgivne beslutningsforslag)

Afghanistan: Udfordringer og fremtidsperspektiver (forhandling)

Ny impuls til EU's foranstaltninger i samarbejde med Middelhavspartnerne på området menneskerettigheder og demokratisering (redegørelse efterfulgt af forhandling)

Frister

Afstemningstid

MEDIA-uddannelse (2001-2005) ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring ***I (forretningsordenens artikel 110a) (afstemning)

Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I (afstemning)

Intermodale lasteenheder ***I (afstemning)

International fond for erstatning af skader ved olieforurening *** (afstemning)

Krise i stålindustrien (afstemning)

Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen) (afstemning)

Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (afstemning)

Afghanistan: Udfordringer og fremtidsperspektiver (afstemning)

Ny impuls til EU's foranstaltninger i samarbejde med Middelhavspartnerne på området menneskerettigheder og demokratisering (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser

De politiske gruppers sammensætning

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Kommissionens strategi for forsyningspligtydelser (mundtlig forespørgsel med forhandling)

Gennemførelsen af direktiv 73/239/EØF i Det Forenede Kongerige mellem 1978 og 2001 (mundtlig forespørgsel med forhandling)

DEBAT OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET

Valg i Iran (forhandling)

Politiske mord i Cambodja (forhandling)

Græske søfolk tilbageholdt i Karachi (forhandling)

DEBAT OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET AFSLUTTET

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Afstemningstid

Valg i Iran (afstemning)

Politiske mord i Cambodja (afstemning)

Græske og filippinske søfolk tilbageholdt i Karachi (afstemning)

Udvalgenes sammensætning

Udvalgshenvisninger — Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tid og sted for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

588

BILAG 1

589

BILAG II

599

VEDTAGNE TEKSTER

601

P5_TA(2004)0090
Media-uddannelse (2001-2005) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (KOM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD))

601

P5_TC1-COD(2003)0064
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af afgørelse nr. 163/2001/EF om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005)

601

P5_TA(2004)0091
MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (KOM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD))

603

P5_TC1-COD(2003)0067
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2004/EF om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005)

603

P5_TA(2004)0092
Europæisk agentur for søfartssikkerhed ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (KOM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

605

P5_TC1-COD(2003)0159
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

606

P5_TA(2004)0093
Intermodale lasteenheder ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om intermodale lasteenheder (KOM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0056
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2004 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/.../EF om intermodale lasteenheder

613

BILAG I
Væsentlige krav til intermodale lasteenheder

623

BILAG II
Væsentlige krav til europæiske intermodale lasteenheder

624

BILAG III
Minimumskriterier for udpegelse af de i artikel 10 omhandlede bemyndigede organer

625

BILAG IV
Procedurer for overensstemmelsesvurdering

626

BILAG V
Procedurer i forbindelse med periodiske undersøgelser

632

BILAG VI
CE-mærkning og andre symboler

633

BILAG VII
Overensstemmelseserklæring

636

P5_TA(2004)0094
International fond for erstatning af skader ved olieforurening ***
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de underliggende instrumenter (14389/2003 — KOM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC))

636

P5_TA(2004)0095
Krisen i stålsektoren
Europa-Parlamentets beslutning om krisen i stålsektoren (AST/Thyssen Krupp)

637

P5_TA(2004)0096
Virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen)
Europa-Parlamentets beslutning om virksomhedsledelse og overvågning af finansielle tjenester (Parmalat-sagen)

639

P5_TA(2004)0097
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler
Europa-Parlamentets beslutning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) 654 og KOM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI))

643

P5_TA(2004)0098
Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiver
Europa-Parlamentets beslutning om Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiver (2003/2121(INI))

647

P5_TA(2004)0099
Menneskerettigheder og demokratisering i Middelhavsområdet
Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet

656

P5_TA(2004)0100
Valg i Iran
Europa-Parlamentets beslutning om Iran

660

P5_TA(2004)0101
Politiske mord i Cambodja
Europa-Parlamentets beslutning om Cambodja

662

P5_TA(2004)0102
Græske og filippinske søfolk tilbageholdt i Karachi
Europa-Parlamentets beslutning om græske og filippinske søfolk tilbageholdt i Karachi

664


DA

 

Top