EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 93, 17. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 93
47. årgang
17. april 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2004/C 93/01Euroens vekselkurs 1
2004/C 93/02Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Rusland 2
2004/C 93/03Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Rusland 3
2004/C 93/04Underretning fra Kommissionen om Kommissionens henstilling af 21. oktober 2003 om kontrol på området trafiksikkerhed (1) 5
2004/C 93/05Opfordring til at fremsætte bemærkninger om udkastet til Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren 9
2004/C 93/06Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 13
2004/C 93/07Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 14
2004/C 93/08Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1) 16
2004/C 93/09Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (1) 18
2004/C 93/10Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 23
2004/C 93/11Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 27
Den Europæiske Ombudsmand
2004/C 93/12Meddelelse 32
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2004/C 93/13Indkaldelse af forslag til fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening (1) 33
2004/C 93/14Annullering af forslagsindkaldelse — Cards 2003 — Integreret program for tilbagevenden — Bosnien-Hercegovina (Vedrører kun projekt 3: IRP-3-EB, projekt 4: IRP-4-NW og projekt 5: IRP-5-NB) 34
2004/C 93/15Ændring af bekendtgørelse om licitation over restitution ved udførsel for sleben, middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande 35
2004/C 93/16Ændring af bekendtgørelse om licitation over tilskud til forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 35
DA(1) EØS-relevant tekst
Top