EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:043:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 43, 19. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 43
47. årgang
19. februar 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Rådet
2004/C 43/01Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Italiens opdaterede stabilitetsprogram, 2003-2007 1
2004/C 43/02Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Nederlandenes opdaterede stabilitetsprogram, 2001-2007 2
2004/C 43/03Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Irlands opdaterede stabilitetsprogram, 2003-2006 4
2004/C 43/04Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Frankrigs opdaterede stabilitetsprogram, 2003-2007 5
2004/C 43/05Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Luxembourgs opdaterede stabilitetsprogram, 2002-2006 7
2004/C 43/06Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Grækenlands opdaterede stabilitetsprogram, 2003-2006 8
2004/C 43/07Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Det Forenede Kongeriges opdaterede konvergensprogram, 2002-03 til 2008-09 9
Kommissionen
2004/C 43/08Euroens vekselkurs 11
2004/C 43/09Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (1) 12
2004/C 43/10Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (1) 13
2004/C 43/11Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i bl.a. Indien 14
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Europa-Parlamentet
2004/C 43/12Referat af mødesessionen fra den 10. til 13. februar 2003, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 43 E 16
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 043 E
Kommissionen
2004/C 43/13Ændring af bekendtgørelse om licitation over restitution ved udførsel for sleben, middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande 17
2004/C 43/14Ændring af bekendtgørelse om licitation over tilskud til forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 17
DA(1) EØS-relevant tekst
Top