Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:038:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 38, 12. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 38
47. årgang
12. februar 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Rådet
2004/C 38/01Rådets resolution af 17. december 2003 om uddannelse af medarbejderne ved de myndigheder, der skal gennemføre lovgivningen om bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel 1
Kommissionen
2004/C 38/02Euroens vekselkurs 3
2004/C 38/03Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1) 4
2004/C 38/04Meddelelse vedrørende den gældende antidumpingtold for importen til Fællesskabet af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i blandt andet Republikken Korea, Malaysia og Thailand: ændring af navnet på et selskab, der er omfattet af individuel antidumpingtold 6
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
2004/C 38/05Meddelelse fra Norge vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om opfordring til at ansøge om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — 18. tilladelsesrunde) 7
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Europa-Parlamentet
2004/C 38/06Referat af mødesessionen fra den 13. til 16. januar 2003, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 38 E 8
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 038 E
2004/C 38/07Meddelelse om afholdelse af to almindelige udvælgelsesprøver 8
Kommissionen
2004/C 38/08Bekendtgørelse om licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum fra tredjelande 9
DA(1) EØS-relevant tekst
Top