EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:025E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 25, 29. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 25 E
47. årgang
29. januar 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndholdSide
I (Meddelelser)
EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2002-2003
Mødeperioden fra den 18. til 21. november 2002
Mandag, den 18. november 2002
(2004/C 25 E/001)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 1
1. Genoptagelse af sessionen 1
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 1
3. Anmodning om beskyttelse af Borghezios parlamentariske immunitet 2
4. Anmodning om ophævelse af Camres parlamentariske immunitet 2
5. Udvalgenes sammensætning 2
6. Modtagne dokumenter 2
7. Tekster til aftaler sendt af Rådet 7
8. Bevillingsoverførsler 7
9. Andragender 9
10. Arbejdsplan 11
11. Indlæg om politisk vigtige sager 12
12. Medier (forhandling) 12
13. Tobaksreklame *** I (forhandling) 13
14. Tilsyn med finansielle institutioner i et konglomerat *** II (forhandling) 13
15. Meddelelser fra formanden vedrørende arbejdsplanen 14
16. Reform af den fælles fiskeripolitik/miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik (forhandling) 14
17. Konfiskation/Afgørelser om konfiskation * (forhandling) 15
18. Dagsorden for næste møde 15
19. Hævelse af mødet 15
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 16
Tirsdag, den 19. november 2002
(2004/C 25 E/002)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 17
1. Åbning af mødet 17
2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 17
3. Modtagne dokumenter 17
4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag) 17
5. Udvidelsen (forhandling) 18
6. Dagsorden for næste møde 19
7. Hævelse af mødet 19
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 20
Onsdag, den 20. november 2002
(2004/C 25 E/003)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 21
1. Åbning af mødet 21
2. Lovgivnings- og arbejdsprogram for 2003 (redegørelse efterfulgt af forhandling) 21
3. Velkomstord 22
AFSTEMNINGSTID
4. Udvidelsen (afstemning) 22
5. Ophævelse af Karl-Heinz Florenz' immunitet (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 23
6. Den Internationale Fond for Irland (2003-2004) * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 23
7. Forbud mod organiske tinforbindelser på skibe ***I (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 23
8. Særtoldordning i de franske oversøiske departementer * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 24
9. Bestikkelse i den private sektor * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 24
10. Forbindelsesofficerer * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 24
11. Retsafgørelser i ægteskabs-og forældremyndighedssager * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 25
12. Nedsat momssats for visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 25
13. Fiskeriaftale mellem EØF/São Tomé og Principe * (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 25
14. Ulovligt fiskeri (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 26
15. Kandidatlandenes deltagelse i rammeprogrammet (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 26
16. Tilsyn med finansielle institutioner i et konglomerat ***II 26
17. Fællesskabets statistiske program 2003-2007 ***II 26
18. Tobaksreklame ***I (afstemning) 27
19. Programmet Intelligent energi i Europa ***I (afstemning) 27
20. Konfiskation/Afgørelser om konfiskation * (afstemning) 27
21. Medier (afstemning) 28
22. Reform af den fælles fiskeripolitik (afstemning) 28
23. Miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik (afstemning) 29
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
24. Meddelelse fra formandskabet vedrørende afstemningen under førstebehandlingen af forslaget til det almindelige budget for 2003 31
25. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 32
26. Resultat af topmødet EU/Rusland (redegørelser efterfulgt af forhandling) 32
27. Parlamentsvalg i Pakistan (redeførelser efterfulgt af forhandling) 32
28. Den sociale dialog: socialt trepartstopmøde (redegørelse efterfulgt af forhandling) 33
29. Lamfalussy-processen/Tilsyn med finansielle institutioner (forhandling) 33
30. Meddelelse af Rådets fælles holdning 34
31. Fodertilsætningsstoffer ***I (forhandling) 34
32. Plantelægemidler ***I (forhandling) 35
33. Vikaransattes arbejdsforhold ***I (forhandling) 35
34. Biovidenskab og bioteknologi (forhandling) 35
35. Dagsorden for næste møde 36
36. Hævelse af mødet 36
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 37
BILAG I
AFSTEMNINGSRESULTATER 38
1. Udvidelsen 38
2. Ophævelse af Karl-Heinz Florenz' immunitet 43
3. Den Internationale Fond for Irland (2003-2004) * 43
4. Forbud mod organiske tinforbindelser på skibe ***I 44
5. Særtoldordning i de franske oversøiske departementer * 44
6. Bestikkelse i den private sektor * 44
7. Forbindelsesofficerer * 44
8. Retsafgørelser i ægteskabs- og forældremyndighedssager * 44
9. Nedsat momssats for visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser * 45
10. Fiskeriaftale mellem EØF/São Tomé og Príncipe * 45
11. Ulovligt fiskeri 45
12. Kandidatlandenes deltagelse i rammeprogrammet 45
13. Tilsyn med finansielle institutioner i et konglomerat ***II 45
14. Fællesskabets statistiske program 2003-2007 ***II 46
15. Tobaksreklame ***I 46
16. Programmet Intelligent energi i Europa ***I 47
17. Konfiskation/Afgørelser om konfiskation * 48
18. Medier 49
19. Reform af den fælles fiskeripolitik 50
20. Miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik 52
BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Punkt 1 53
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Punkt 2 54
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Nr. 24 55
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Punkt 31 57
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Nr. 47 58
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Nr. 48 60
Betænkning af Brok A5-0371/2002 - Beslutning 61
Betænkning af Rutelli A5-0382/2002 - Beslutning 63
Betænkning af Busk A5-0362/2002 - Beslutning 64
Betænkning af Zimmerling A5-0349/2002 - Beslutning 66
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 1 67
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 2 69
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 4 70
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 5 72
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 6 73
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 7 75
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 8 76
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 10 78
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 14 79
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 15 81
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 16 82
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 17 84
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 18 85
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 19 87
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 20 89
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 21 90
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 22 92
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 23 93
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 24 95
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Nr. 26 96
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Kommissionens forslag 98
Betænkning af Medina Ortega A5-0344/2002 - Beslutning 100
Betænkning af McNally A5-0357/2002 - Nr. 36 101
Betænkning af Di Lello Finuori A5-0383/2002 - Beslutning 103
Betænkning af Di Lello Finuori A5-0383/2002 - 2. beslutning 104
B5-0580/2002 - Fælles beslutning - Medier - Nr. 3 105
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 11 107
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 23, 1. del 108
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 23, 2. del 110
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 14/ændr 111
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 19 112
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Nr. 4 114
Betænkning af Stevenson A5-0380/2002 - Punkt K 115
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 3 117
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 5 118
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 10 119
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 11 121
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 12, 2. del 122
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Punkt 16 123
Betænkning af Souchet A5-0360/2002 - Beslutning 125
VEDTAGNE TEKSTER
P5_TA(2002)0536
Udvidelsen
Europa-Parlamentets beslutning om de enkelte kandidatlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse (KOM(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(INI)) 127
P5_TA(2002)0537
Ophævelse af Karl-Heinz Florenz' immunitet
Europa-Parlamentets beslutning om anmodning om ophævelse af Karl-Heinz Florenz' immunitet (2002/2200(IMM)) 144
P5_TA(2002)0538
Den Internationale Fond for Irland *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om finansielle bidrag fra Fællesskabet til Den Internationale Fond for Irland (2003-2004) (KOM(2002) 472 - C5-0426/2002 - 2002/0210(CNS)) 145
P5_TA(2002)0539
Forbud mod organiske tinforbindelser på skibe ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe (KOM(2002) 396 - C5-0347/2002 - 2002/0149(COD)) 145
P5_TC1-COD(2002)0149
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2002 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe 146
BILAG I
SYNS- OG CERTIFICERINGSKRAV FOR ANTIBEGRONINGSSYSTEMER PÅ SKIBE, DER FØRER EN MEDLEMSSTATS FLAG 152
BILAG II
FORMULARER TIL CERTIFIKAT FOR ANTIBEGRONINGSSYSTEMER OG OPLYSNINGSSKEMA FOR ANTIBEGRONINGSSYSTEMER 153
BILAG III 155
BILAG A
KONVENTION OM KONTROL AF SKADELIGE ANTIBEGRONINGSSYSTEMER På SKIBE 156
P5_TA(2002)0540
Særtoldordningen i de franske oversøiske departementer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 89/688/EØF af 22. december 1989 om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer (KOM(2002) 473 - C5-0416/2002 - 2002/0209(CNS)) 157
P5_TA(2002)0541
Bestikkelse i den private sektor *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Danmarks initiativ med henblik på Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (10698/2002 - C5-0376/2002 - 2002/0817(CNS)) 158
P5_TA(2002)0542
Forbindelsesofficerer *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Danmarks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om fælles benyttelse af forbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (10507/2002 - C5-0357/2002 - 2002/0815(CNS)) 162
P5_TA(2002)0543
Retsafgørelser i ægteskabs- og forældremyndighedssager *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 og om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001, for så vidt angår sager vedrørende underholdspligt (KOM(2002) 222 - C5-0234/2002 - 2002/0110(CNS)) 171
P5_TA(2002)0544
Nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser (KOM(2002) 525 - C5-0470/2002 - 2002/0230(CNS)) 177
P5_TA(2002)0545
Fiskeriaftale mellem EØF/São Tomé og Príncipe *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipes kyster, for perioden 1. juni 2002 til 31. maj 2005 (KOM(2002) 398 - C5-0394/2002 - 2002/0162(CNS)) 177
P5_TA(2002)0546
Ulovligt fiskeri
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om en EF-handlingsplan for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (KOM(2002) 180 - C5-0332/2002 - 2002/2176(COS)) 179
P5_TA(2002)0547
Kandidatlandenes deltagelse i rammeprogrammet
Europa-Parlamentets beslutning om situationen på forskningsområdet i kandidatlandene og de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre deres fuldgyldige deltagelse i rammeprogrammet (2002/2082(INI)) 181
P5_TA(2002)0548
Tilsyn med finansielle institutioner i et konglomerat ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (9754/3/2002 - C5-0424/2002 - 2001/0095(COD)) 185
P5_TA(2002)0549
Fællesskabets statistiske program 2003-2007 ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske program 2003-2007 (9820/1/2002 - C5-0452/2002 - 2001/0281(COD)) 186
P5_TA(2002)0550
Tobaksreklame ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (KOM(2001) 283 - C5-0274/2001 - 2001/0119(COD)) 187
P5_TC1-COD(2001)0119
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 187
P5_TA(2002)0551
Programmet Intelligent energi i Europa ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet Intelligent Energi i Europa (2003-2006) (KOM(2002) 162 - C5-0179/2002 - 2002/0082(COD)) 192
P5_TC1-COD(2002)0082
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2002/EF om et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet Intelligent Energi (2003-2006) 193
BILAG 202
P5_TA(2002)0552
Konfiskation *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Danmarks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold (10697/2002 - C5-0375/2002 - 2002/0818(CNS)) 203
P5_TA(2002)0553
Afgørelser om konfiskation *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Kongeriget Danmarks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om fuldbyrdelsen i Den Europæiske Union af afgørelser om konfiskation (10701/2002 - C5-0377/2002 - 2002/0816(CNS)) 204
P5_TA(2002)0554
Medier
Europa-Parlamentets beslutning om mediekoncentration 205
P5_TA(2002)0555
Fælles fiskeripolitik
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles fiskeripolitik (Vejviser) (KOM(2002) 181 - C5-0330/2002 - 2002/2174(COS)) 207
P5_TA(2002)0556
Miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om en EF-handlingsplan for integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik (KOM(2002) 186 - C5-0331/2002 - 2002/2175(COS)) 214
Torsdag, den 21. november 2002
(2004/C 25 E/004)PROTOKOL
AFVIKLING AF MØDET 218
1. Åbning af mødet 218
2. Modtagne dokumenter 218
3. EIB's årsberetning (2001) (forhandling) 219
4. Konkurrencepolitikken 2001/Statsstøtte (forhandling) 220
5. Velkomstord 220
AFSTEMNINGSTID
6. Anvendelse af solidaritetsfonden (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 221
7. TÆB 5/2002 (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 221
8. Bekæmpelse af tobaksrygning (afstemning) 221
9. Fodertilsætningsstoffer ***I (afstemning) 222
10. Plantelægemidler ***I (afstemning) 222
11. Vikaransattes arbejdsforhold ***I (afstemning) 222
12. Resultat af topmødet EU/Rusland (afstemning) 223
13. Parlamentsvalg i Pakistan (afstemning) 223
14. Lamfalussy-processen (afstemning) 223
15. Biovidenskab og bioteknologi (afstemning) 223
16. EIB's årsberetning 2001 (afstemning) 224
17. Tilsyn med finansielle institutioner (afstemning) 224
18. Konkurrencepolitikken 2001 (afstemning) 224
19. Statsstøtte (afstemning) 224
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
20. Godkendelse af protokollen fra foregående møde 227
21. Social sikring af tredjelandsstatsborgere* (forhandling) 227
22. Klimaændringer (redegørelse efterfulgt af forhandling) 228
23. Katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for Galiciens kyst (redegørelse efterfulgt af forhandling) 228
24. Situationen i Sudan (forhandling) 229
25. Situationen i Bangladesh (forhandling) 229
26. Iran (sagen om Hashem Aghajari) (forhandling) 229
27. Situationen i Sudan (afstemning) 229
28. Situationen i Bangladesh (afstemning) 230
29. Iran (sagen om Hashem Aghajari) (afstemning) 230
30. Social sikring af tredjelandsstatsborgere* (forretningsordenens artikel 110 a) (afstemning) 230
31. Katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for Galiciens kyst (afstemning) 231
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
32. Dagsorden for december I 231
33. Delegationernes sammensætning 232
34. Udvalgshenvisninger - Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger 232
35. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51) 233
36. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde 233
37. Tid og sted for næste møde 233
38. Afbrydelse af sessionen 233
TILSTEDEVÆRELSESLISTE 234
BILAG I
AFSTEMNINGSRESULTATER 235
1. Anvendelse af solidaritetsfonden 235
2. TÆB 5/2002 235
3. Bekæmpelse af tobaksrygning 235
4. Fodertilsætningsstoffer ***I 237
5. Plantelægemidler ***I 238
6. Vikaransattes arbejdsforhold ***I 238
7. Resultat af topmødet EU/Rusland 242
8. Parlamentsvalg i Pakistan 243
9. Lamfalussy-processen 243
10. Biovidenskab og bioteknologi 243
11. EIB's årsberetning 2001 246
12. Tilsyn med finansielle institutioner 248
13. Konkurrencepolitikken 2001 249
14. Statsstøtte 251
15. Situationen i Sudan 252
16. Situationen i Bangladesh 252
17. Iran (sagen om Hashem Aghajari) 252
18. Social sikring af tredjelandsstatsborgere * 253
19. Katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for Galiciens kyst 253
BILAG II
RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE VED NAVNEOPRÅB
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Ændring 5 254
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Nr. 8 255
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Nr. 10 256
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Ændring 17, 1. del 258
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Nr. 9 259
Betænkning af Maaten A5-0378/2002 - Beslutning 261
Betænkning af Nistico A5-0365/2002 - Nr. 15 262
Betænkning af Nistico A5-0365/2002 - Nr. 28 263
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 59 + 78 265
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 32 pc 266
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 67 + 89 267
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 61 + 80 269
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 42 270
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 68 271
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 101 272
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 71 273
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 73 275
Betænkning af van den Burg A5-0356/2002 - Nr. 60 + 79 276
B5-0581/2002 - Fælles beslutning - Topmødet EU/Rusland - Nr. 2 277
B5-0581/2002 - Fælles beslutning - Topmødet EU/Rusland - Nr. 3 279
B5-0581/2002 - Fælles beslutning - Topmødet EU/Rusland - Beslutning 280
B5-0597/2002 - Pakistan - Beslutning 282
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 6 283
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 16, 1. del 284
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 16, 2. del 285
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 34 287
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 12 288
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 13 289
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 15 290
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 24 292
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 36 293
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 34 294
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 23 295
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 41, 1. del 297
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 41, 2. del 298
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 41, 3. del 299
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 24 300
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 42, 1. del 302
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Punkt 42, 2. del 303
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 26 304
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 27 305
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 28 307
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Nr. 29 308
Betænkning af Damião A5-0359/2002 - Beslutning 309
Betænkning af van den Burg A5-0364 - Nr. 3 310
Betænkning af van den Burg A5-0364 - Nr. 9 312
Betænkning af van den Burg A5-0364 - Nr. 5, 1. del 313
Betænkning af van den Burg A5-0370/2002 - Punkt 27, 2. del 314
Betænkning af van den Burg A5-0370/2002 - Punkt 46, 2. del 315
Betænkning af van den Burg A5-0370/2002 - Punkt 49 316
Betænkning af van den Burg A5-0370/2002 - Beslutning 317
Betænkning af Lipietz A5-0352/2002 - Nr. 2 318
Betænkning af Lipietz A5-0352/2002 - Nr. 4 319
Betænkning af Lipietz A5-0352/2002 - Nr. 20 320
Betænkning af Lipietz A5-0352/2002 - Nr. 22 322
Betænkning af Lipietz A5-0352/2002 - Beslutning 323
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 6 324
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 3 325
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 9 326
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 15 327
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 17 328
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 4 329
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 1 330
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Nr. 18 331
Betænkning af Herzog A5-0353/2002 - Beslutning 332
B5-0591/2002 - Fælles beslutning - Bangladesh - Beslutning 333
B5-0592/2002 - Fælles beslutning - Iran - Beslutning 334
VEDTAGNE TEKSTER
P5_TA(2002)0557
Den Europæiske Unions solidaritetsfond
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (SEK(2002) 1231 - C5-0542/2002 - 2002/2245(ACI)) 335
BILAG
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE AF 21. NOVEMBER 2002 335
P5_TA(2002)0558
TÆB nr. 5/2002
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til den Europæiske Unions tillægs- og ændringsbudget nr. 5/2002 for regnskabsåret 2002 (SEK(2002) 1221 - C5-0543/2002 - 2002/2238(BUD)) 336
P5_TA(2002)0559
Bekæmpelse af tobaksrygning
Europa-Parlamentets beslutning om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning (2002/2167(INI)) 337
P5_TA(2002)0560
Fodertilsætningsstoffer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fodertilsætningsstoffer (KOM(2002) 153 - C5-0143/2002 - 2002/0073(COD)) 342
P5_TC1-COD(2002)0073
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2002 om fodertilsætningsstoffer 342
BILAG I
Grupper af tilsætningsstoffer 358
BILAG II
EF-referencelaboratoriets forpligtelser og opgaver 360
BILAG III
Særlige krav til mærkning af bestemte fodertilsætningsstoffer og forblandinger 360
P5_TA(2002)0561
Plantelægemidler ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om traditionelle plantelægemidler (KOM(2002) 1 - C5-0026/2002 - 2002/0008(COD)) 361
P5_TC1-COD(2002)0008
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om traditionelle plantelægemidler 361
P5_TA(2002)0562
Vikaransattes arbejdsforhold ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikaransattes arbejdsforhold (KOM(2002) 149 - C5-0140/2002 - 2002/0072(COD)) 368
P5_TC1-COD(2002)0072
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om vikararbejde 368
P5_TA(2002)0563
Resultat af topmødet EU/Rusland
Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af topmødet EU-Rusland den 11. november 2002 378
P5_TA(2002)0564
Parlamentsvalg i Pakistan
Europa-Parlamentets beslutning om valgene i Pakistan 380
P5_TA(2002)0565
Lamfalussy-processen
Europa-Parlamentets beslutning om finansiel regulering, finansielt tilsyn og finansiel stabilitet 382
P5_TA(2002)0566
Biovidenskab og bioteknologi
Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa (KOM(2002) 27 - C5-0260/2002 - 2002/2123(COS)) 384
P5_TA(2002)0567
Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2001
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2001 (2001/2256(INI)) 390
P5_TA(2002)0568
Tilsyn med finansielle institutioner
Europa-Parlamentets beslutning om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union (2002/2061(INI)) 394
P5_TA(2002)0569
Konkurrencepolitikken 2001
Europo-Parlamentets beslutning om Kommissionens XXXI Beretning om Konkurrencepolitikken 2001 (SEK(2002) 462 - C5-0282/2002 - 2002/2142(COS)) 402
P5_TA(2002)0570
Statsstøtte
Europa-Parlamentets beslutning om resultattavlen for statsstøtte i 2001 - Foråret 2002 (2002/2196(INI)) 405
P5_TA(2002)0571
Situationen i Sudan
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sudan 408
P5_TA(2002)0572
Situationen i Bangladesh
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Bangladesh 410
P5_TA(2002)0573
Iran (sagen om Hashem Aghajari)
Europa-Parlamentets beslutning om Iran (sagen om Hashem Aghajari) 412
P5_TA(2002)0574
Social sikring af tredjelandsstatsborgere *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet (KOM(2002) 59 - C5-0084/2002 - 2002/0039(CNS)) 413
P5_TA(2002)0575
Katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for Galiciens kyst
Europa-Parlamentets beslutning om katastrofen forårsaget af tankskibet Prestiges forlis ud for Galiciens kyst 415
Tegnforklaring
*høringsprocedure
** Isamarbejdsprocedure (førstebehandling)
** IIsamarbejdsprocedure (andenbehandling)
***samstemmende udtalelse
*** Ifælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
*** IIfælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
*** IIIfælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)
Oplysninger vedrørende afstemningerne
Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.
Forkortelser af udvalgenes navne
AFETUdvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik
BUDGBudgetudvalget
CONTBudgetkontroludvalget
LIBEUdvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender
ECONUdvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål
JURIUdvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked
ITREUdvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi
EMPLUdvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
ENVIUdvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik
AGRIUdvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
PECHFiskeriudvalget
RETTUdvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme
CULTUdvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport
DEVEUdvalget om Udvikling og Samarbejde
AFCOUdvalget om Forfatningsspørgsmål
FEMMUdvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder
PETIUdvalget for Andragender
Forkortelser for de politiske grupper
PPE-DEGruppen for Det europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
PSEDe Europæiske Socialdemokraters Gruppe
ELDRDet Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
Verts/ALEGruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
GUE/NGLDen Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
UENGruppen Union for Nationernes Europa
EDDGruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
NILøsgængere
DA
Top