EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:294:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 294, 04. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 294
46. årgang
4. december 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2003/C 294/01Euroens vekselkurs 1
2003/C 294/02Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser på arkitekturområdet, som anerkendes af alle medlemsstater 2
2003/C 294/03Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (1) 7
2003/C 294/04Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12. december 2002 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på beskæftigelsesstøtte — (1) 10
2003/C 294/05Meddelelse fra Kommissionen om ændring af meddelelsen til medlemsstaterne af 14. april 2000 om retningslinjerne for EU-initiativet vedrørende udvikling af landdistrikterne (Leader+) (1) 11
2003/C 294/06Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3125 — Huntsman/MatlinPatterson/Vantico) (1) 11
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Domstolen
2003/C 294/07Sag anlagt den 18. september 2003 af Transportbedriftenes Landsforening og Nor-Way Bussekspress AS mod EFTA-Tilsynsmyndigheden — Sag E-3/03 12
EFTA-Tilsynsmyndigheden
2003/C 294/08Statsstøtte — SAM 020.500.040 — Norge 13
2003/C 294/09Forpligtelser til offentlig tjeneste — Meddelelse fra EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i den retsakt, der omtales i punkt 64a i bilag XIII til EØS-aftalen (Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet) — Indførelse af nye forpligtelser til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning på ruten område 1 og 2 (Finnmark og Nordtroms) 18
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2003/C 294/10MEDIA — Uddannelse (2001-2005) — Iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (MEDIA — Uddannelse 2001-2005) — Meddelelse om indkaldelse af forslag 83/03 26
2003/C 294/11Ændring af bekendtgørelsen om den løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker 27
2003/C 294/12Ruteflyvning — Udbud — Regional ruteflyvning i Norge fra den 7. juli 2004 (1) 27
DA(1) EØS-relevant tekst
Top