Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:234:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 234, 30. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 234
46. årgang
30. september 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
401. plenarforsamling af 16. og 17. juli 2003
2003/C 234/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit" (KOM(2002) 443 endelig — 2002/0222 (COD)) 1
2003/C 234/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af direktiv 70/156/EØF" (KOM(2003) 67 endelig — 2003/0033 (COD)) 10
2003/C 234/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Biovidenskab og bioteknologi — En strategi for Europa. Rapport om fremskridt og fremtidig udvikling" (KOM(2003) 96 endelig) 13
2003/C 234/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 145 endelig — 2003/0058(COD)) 19
2003/C 234/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 147 endelig — 2003/0059 (COD)) 20
2003/C 234/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forhandling og gennemførelse af luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande" (KOM(2003) 94 endelig — 2003/0044 (COD)) 21
2003/C 234/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net" (KOM(2003) 220 endelig — 2003/0086 (COD)) 23
2003/C 234/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig foderstof- og fødevarekontrol" (KOM(2003) 52 endelig — 2003/0030 (COD)) 25
2003/C 234/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om det pan-europæiske miljøsamarbejde efter Kiev-konferencen i 2003" (KOM(2003) 62 endelig) 30
2003/C 234/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter" (KOM(2003) 117 endelig — 2003/0052 (COD)) 33
2003/C 234/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Sundhedsydelser" 36
2003/C 234/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed" (KOM(2003) 34 endelig) 45
2003/C 234/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige Frankrig til at forlænge gyldighedsperioden for anvendelsen af en reduceret punktafgift på tobaksvarer, der overgår til forbrug på Korsika" (KOM(2003) 186 endelig — 2003/0075 (CNS)) 49
2003/C 234/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og om gennemførelse af Kyoto-protokollen" (KOM(2003) 51 endelig — 2003/0029 (COD)) 51
2003/C 234/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Strategien for det indre marked — Prioriteringer 2003-2006" (KOM(2003) 238 endelig) 55
2003/C 234/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om "Civilsamfundets rolle i den europæiske udviklingspolitik" 61
2003/C 234/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forbindelserne mellem EU og Kina" 66
2003/C 234/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Industripolitik i et udvidet Europa" (KOM(2002) 714 endelig) 76
2003/C 234/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007" (KOM(2003) 44 endelig — 2003/0020(COD)) 86
2003/C 234/20Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr" (KOM(2003) 219 endelig — 2003/0084 (COD)) 91
2003/C 234/21Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for råtobak (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 243 endelig — 2003/0096 (CNS)) 93
2003/C 234/22Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 297 endelig — 2003/0104 (CNS)) 94
2003/C 234/23Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forberedelse af WTO's 5. ministerkonference" 95
DA
Top