EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 134, 07. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 134
46. årgang
7. juni 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Europa-Parlamentet
Rådet
Kommissionen
2003/C 134/01Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 8. april 2003 om fornyelse af mandatet for medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (Denne tekst ophæver og erstatter teksten, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 126 af 28. maj 2003, side 1) 1
Rådet
2003/C 134/02Rådets konklusioner af 5. maj 2003 om referenceværdier for europæiske gennemsnitsresultater på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet (benchmarks) 3
2003/C 134/03Erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 5. maj 2003 — om "Den samfundsmæssige værdi af sport for unge" 5
2003/C 134/04Rådets resolution af 5. maj 2003 om lige uddannelsesmuligheder for handicappede elever og studerende 6
2003/C 134/05Rådets resolution af 6. maj 2003 om handicappedes adgang til kulturinfrastrukturer og kulturaktiviteter 7
Kommissionen
2003/C 134/06Euroens vekselkurs 9

Berigtigelser
2003/C 134/07Berigtigelse til godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EUT C 65 af 19.3.2003) 10
DA
Top