EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:128:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 128, 29. maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 128
46. årgang
29. maj 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Regionsudvalget
48. plenarforsamling af 12. og 13. februar 2003
2003/C 128/01Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens meddelelse om "Produktivitet: nøgle til de europæiske økonomiers og virksomheders konkurrenceevne"" 1
2003/C 128/02Regionsudvalgets udtalelse om:- "Meddelelse fra Kommissionen om reformen af den fælles fiskeripolitik ("Vejviser")",- "Meddelelse fra Kommissionen om EF-handlingsplan for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri",- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik",- "Meddelelse fra Kommissionen om en EF-handlingsplan for integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik",- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet", og- "Kommissionens forslag til Rådets forordning om en EF-hasteforanstaltning for ophugning af fiskerfartøjer" 6
2003/C 128/03Regionsudvalgets udtalelse om- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Benchmarkingrapport om eEurope" og- "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — eEurope 2005: Et informationssamfund for alle" 14
2003/C 128/04Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for tilsyn med eEurope-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden (MODINIS)" 19
2003/C 128/05Regionsudvalgets rapport om "EU's indsats for bjergområderne" 25
2003/C 128/06Regionsudvalgets udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove og disses samspil med miljøet (Forest Focus)" 41
2003/C 128/07Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse" 43
2003/C 128/08Regionsudvalgets udtalelse om "Strategien for det indre marked 2003-2006" 48
2003/C 128/09Regionsudvalgets resolution om "Kommissionens arbejdsprogram og Regionsudvalgets prioriteter for 2003" 53
2003/C 128/10Regionsudvalgets udtalelse om:- "Mod et større Europa: strategipapir og rapport fra Europa-Kommissionen om de enkelte ansøgerlandes fremskridt i retning mod tiltrædelse" samt,- "Rapport til Rådet fra Kommissionen — information om EU's udvidelse" 56
2003/C 128/11Regionsudvalgets udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Strukturfondsprogrammering 2002-2006: en foreløbig vurdering af URBAN-initiativet" 62
DA
Top