Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:110:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 110, 08. maj 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 110
46. årgang
8. maj 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2003/C 110/01Euroens vekselkurs 1
2003/C 110/02Statsstøtte — Italien — Støtte C 8/03 (ex N 213/02) — Støtte til Cesare Serono SpA til udvikling af nye kemiske synteseprocesser for orale farmaceutiske former af polypeptider og konjugerede stoffer — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1) 2
2003/C 110/03Statsstøtte — Italien — Støtte C 22/03 (tidligere NN 168/02) — Reform af uddannelsesinstitutionerne — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 (1) 8
2003/C 110/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten (1) 13
2003/C 110/05Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 15
2003/C 110/06Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 18
2003/C 110/07Offentliggørelse af en anmodning om ændring i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af en eller flere oplysninger i en varespecifikation i forbindelse med en betegnelse, der er registreret i overensstemmelse med artikel 17 eller 6 i samme forordning 20
2003/C 110/08Kommissionens meddelelse om de rentesatser, der skal anvendes ved tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte 21
2003/C 110/09Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3110 — OMV/BP (Southern Germany Package)) (1) 23
2003/C 110/10Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2922 — Pfizer/Pharmacia) (1) 24
2003/C 110/11Kommissionens meddelelse — Revision af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for perioden efter den 1. januar 2007 24
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Europa-Parlamentet
2003/C 110/12Besvarede skriftlige forespørgsler, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 110 E 25
De Europæiske Fællesskabers Tidende C 110 E
Kommissionen
2003/C 110/13Begrænset indkaldelse af forslag til programmet for støtte til befolkningspolitik og reproduktiv sundhedspleje 26
2003/C 110/14Den Europæiske Investeringsbank — Adfærdskodekser 27
Udbud vedrørende udgivelse af Den Europæiske Unions Tidende 28
DA(1) EØS-relevant tekst
Top